İşçiye, Yılda On Günden Daha Az İzin Kullandırılması Fesih Sebebi Midir?

İşçiye, Yılda On Günden Daha Az İzin Kullandırılması Fesih Sebebi Midir?

Yıllık ücretli izin hakkı Anayasanın 50 nci maddesinde getirilmiş bir dinlenme hakkıdır ve bu haktan vazgeçilemez. Bu hakkın işçi tarafından kullanılması, işveren tarafından da kullandırılması…

Yıllık Ücretli İznini Kullanan İşçinin İhbar Önel Ücreti Peşin Verilerek İş Sözleşmesi Feshedilebilir Mi?

Yıllık Ücretli İznini Kullanan İşçinin İhbar Önel Ücreti Peşin Verilerek İş Sözleşmesi Feshedilebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 59 uncu maddesine göre, “İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halindea işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti,…

Covid Nedeniyle Faaliyeti Durdurulan İşyerinde, İşe Gidilemeyen Günler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınır Mı?

Covid Nedeniyle Faaliyeti Durdurulan İşyerinde, İşe Gidilemeyen Günler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınır Mı?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 55 inci maddesinde yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller düzenlenmiştir. Buna göre, aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış…

İşçi, Yıllık Ücretli İzin Kullanmakta İken, Mazeret İzni Talep Edebilir Mi?

İşçi, Yıllık Ücretli İzin Kullanmakta İken, Mazeret İzni Talep Edebilir Mi?

  4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum…