Uluslararası Hukuk: Doğası ve Gelişimi; Kaynakları; Devletler, Devlet Dışı Aktörler ve Hâlihazırdaki Eğilimler*

Uluslararası Hukuk: Doğası ve Gelişimi; Kaynakları; Devletler, Devlet Dışı Aktörler ve Hâlihazırdaki Eğilimler*

Uluslararası hukuk, egemen devletler ile hukuken uluslararası aktörler olarak tanınan diğer kuruluşlar arasında geçerli olan hukuk kuralları, normlar ve standartlar bütünüdür. Bu terim İngiliz filozof…

Uluslararası Hukukun “Birleşmiş Milletler’in Likidite Krizi” [BM Üyesi Devletlerin ‘Finansal Katkı’ Borçları] İle Ne İlgisi Var?

Uluslararası Hukukun “Birleşmiş Milletler’in Likidite Krizi” [BM Üyesi Devletlerin ‘Finansal Katkı’ Borçları] İle Ne İlgisi Var?

Birleşmiş Milletler (BM; United Nations) en kötü likidite krizlerinden biriyle karşı karşıyadır. BM, geçtiğimiz Aralık ayından bu yana iki kez Cenevre genel merkezi de dâhil…

Çokuluslu Şirketlere Karşı Haksız Fiil Davaları [Kitap Tanıtımı]

Çokuluslu Şirketlere Karşı Haksız Fiil Davaları [Kitap Tanıtımı]

‘Çokuluslu/Ulusötesi Şirketlere Karşı Haksız Fiil Davaları: İngiliz Mahkemelerinde Yargı Yetkisinin Mücadelesi’ [Tort Litigation against Transnational Corporations: The Challenge of Jurisdiction in English Courts[1] (Oxford Üniversitesi…

Uluslararası Yatırım Anlaşmalarına Yönelik ‘ESG Odaklı Reform’: Potansiyel Bir Çözüm

Uluslararası Yatırım Anlaşmalarına Yönelik ‘ESG Odaklı Reform’: Potansiyel Bir Çözüm

Geçtiğimiz yılın sonlarında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Çevre Özel Raportörü tarafından, yatırımcı-devlet anlaşmazlıklarının çözümü (investor-state dispute resolution-ISDS) ve bunun iklim değişikliği ve insan hakları…

‘Rusya Merkez Bankası Varlıklarının Hedeflenmesi’ Bağlamında Başka Bir Yol Olarak ‘Meşru Müdafaa’

‘Rusya Merkez Bankası Varlıklarının Hedeflenmesi’ Bağlamında Başka Bir Yol Olarak ‘Meşru Müdafaa’

Batılı devletler, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığına yanıt olarak, Rusya Merkez Bankası’nın (Russian Central Bank) yaklaşık 250 milyar avro değerindeki varlığını dondurdu. İşgalin üzerinden iki yılı…

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘Küresel İklim Değişikliği’ Konusundaki En Son Kararları” Üzerine

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘Küresel İklim Değişikliği’ Konusundaki En Son Kararları” Üzerine

Giriş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi [AİHM/Mahkeme (European Court of Human Rights)], 09 Nisan 2024 tarihinde üç iklim değişikliği davasına ilişkin kararını[1] yayınladı. Elbette verilen hükümler…

‘Kıta Sahanlığı ve Sessiz Okyanus Ortak Alanlarının Ele Geçirilmesi’ Üzerine

‘Kıta Sahanlığı ve Sessiz Okyanus Ortak Alanlarının Ele Geçirilmesi’ Üzerine

Giriş Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, 19 Aralık 2023 tarihinde, kıyıdan 200 deniz milinin ötesine uzanan ulusal kıta sahanlığının dış sınırlarını tanımlayan coğrafi koordinatları…