[‘Çok Taraflı Ticaret Sistemi’ Bağlamında] Avrupa Birliği’nin “Benim Yolum mu, Otoban mı” Yaklaşımı mı?

[‘Çok Taraflı Ticaret Sistemi’ Bağlamında] Avrupa Birliği’nin “Benim Yolum mu, Otoban mı” Yaklaşımı mı?

Giriş Çok taraflı ticaret sistemi (multilateral trading system), devam eden Temyiz Organı/Kurumu (Appellate Body) krizi[1] nedeniyle belirsiz bir durumda olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri…