Birleşmiş Milletler Vergi Sorunlarına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi ile Uluslararası Vergilendirme Alanında Çok Taraflılık ve Basitleştirme İçin Yeni Bir Umut

Birleşmiş Milletler Vergi Sorunlarına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi ile Uluslararası Vergilendirme Alanında Çok Taraflılık ve Basitleştirme İçin Yeni Bir Umut

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Aralık 2023’te, 78/230 sayılı Karar onaylandı[1] ve bu kararla vergi sorunlarında uluslararası işbirliğine yönelik bir çerçeve sözleşmesinin görev tanımının taslağını…