‘Üst Düzey Yöneticilerce Yapılan İçeriden Öğrenenlerin Ticareti’ Başlıklı Çalışmada Yer Alan Bulgular*

‘Üst Düzey Yöneticilerce Yapılan İçeriden Öğrenenlerin Ticareti’ Başlıklı Çalışmada Yer Alan Bulgular*

Finansal düzenleyici otoriteler, içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin yasa hükümlerini (insider trading laws) uygulamak için üst düzey yöneticilerin kendi şirket işlemlerini kamuya açıklamalarını şart koşmaktadırlar. Bu…