Seçimlik Haklarda Islah Bağlamında Genel Hatlarıyla Medeni Usul Hukukunda Islah Kurumu

Seçimlik Haklarda Islah Bağlamında Genel Hatlarıyla Medeni Usul Hukukunda Islah Kurumu

6100 s. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) m. 141’e göre cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinden sonra taraflar, iddia ve savunmalarını genişletemezler veya değiştiremezler. Teksif olarak…