Vakıf Mülkiyeti ve Alacaklı Yönetişimi: Halka Açık Şirketlere İlişkin Kanıtlar

Vakıf Mülkiyeti ve Alacaklı Yönetişimi: Halka Açık Şirketlere İlişkin Kanıtlar

Vakıf mülkiyeti (foundation ownership), hissedar kapitalizmi modelinin geleneksel kâr maksimizasyonu güdüsüne meydan okuyan farklı bir kurumsal yönetişim biçimini temsil eder. Vakıflar, şirketlerin sahibi olan ve…