Birleşmiş Milletler Vergi Sorunlarına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi ile Uluslararası Vergilendirme Alanında Çok Taraflılık ve Basitleştirme İçin Yeni Bir Umut

Birleşmiş Milletler Vergi Sorunlarına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi ile Uluslararası Vergilendirme Alanında Çok Taraflılık ve Basitleştirme İçin Yeni Bir Umut

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Aralık 2023’te, 78/230 sayılı Karar onaylandı[1] ve bu kararla vergi sorunlarında uluslararası işbirliğine yönelik bir çerçeve sözleşmesinin görev tanımının taslağını…

Makroekonomik Politika Sorunları Minvalinde “Birleşmiş Milletler’de Vergi Meselelerinde Kapsayıcı ve Etkili Uluslararası İşbirliğinin Teşvik Edilmesi” Konulu 22 Aralık 2023 tarihli ve 78/230 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı

Makroekonomik Politika Sorunları Minvalinde “Birleşmiş Milletler’de Vergi Meselelerinde Kapsayıcı ve Etkili Uluslararası İşbirliğinin Teşvik Edilmesi” Konulu 22 Aralık 2023 tarihli ve 78/230 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı

78/230 sayılı Karar: Birleşmiş Milletler’de kapsayıcı ve etkili uluslararası vergi işbirliğinin teşvik edilmesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nde yer alan amaç ve ilkelerin…

(Yine) ‘Hisse Senedi Ödünç İşlemleri’ -Gerçek Yararlanıcı ve Vergiden Kaçınma (Hadisesi)-Bölüm II

(Yine) ‘Hisse Senedi Ödünç İşlemleri’ -Gerçek Yararlanıcı ve Vergiden Kaçınma (Hadisesi)-Bölüm II

Giriş Önceki yazımızda[1] Kanada Vergi Mahkemesi’nin (Tax Court of Canada), hisse senedi veya menkul kıymet ödünç verme işlemleri ile ilgili olarak “Husky Energy Inc. v…

ABD Eyaletlerinde ‘Uzaktan ve Hibrit Çalışanların Vergilendirilmesi’ Hadisesi

ABD Eyaletlerinde ‘Uzaktan ve Hibrit Çalışanların Vergilendirilmesi’ Hadisesi

Evden çalışmak (working from home) harika bir şey de, verginin istenmeyen etkileri ne olacak? Geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) tam zamanlı çalışanların (full-time employees)…

(Yine) ‘Hisse Senedi Ödünç İşlemleri’ -Gerçek Yararlanıcı ve Vergiden Kaçınma (Hadisesi)-

(Yine) ‘Hisse Senedi Ödünç İşlemleri’ -Gerçek Yararlanıcı ve Vergiden Kaçınma (Hadisesi)-

Giriş Vergi anlaşmalarında gerçek yararlanıcının [asıl intifa hakkı sahibi (beneficial ownership)] anlamı ilk kez “Indofood International Finance Ltd v JP Morgan Chase Bank N.A. London…

Kanada ‘Vergisiz Tasarruf Hesapları’ Alanında Büyük Bir Başarı Yakaladı; ABD Temsilciler Meclisi de Bunu Dikkate Almalı

Kanada ‘Vergisiz Tasarruf Hesapları’ Alanında Büyük Bir Başarı Yakaladı; ABD Temsilciler Meclisi de Bunu Dikkate Almalı

Çoğu Amerikalı için tasarruf yorucu bir deneyimdir. En kolay ulaşılabilir seçenek, parayı bir tasarruf veya yatırım hesabına koymak ve daha sonra alınan faiz, temettü veya…