Adalet Divanı ‘Lexel’ Kararını Yeniden Gözden Geçirmeli mi? [Başsavcı (Nicholas) Emiliou’nun ‘X BV – Hollanda Maliye Bakanlığı Davası’na (“Emsallere Uygunluk İlkesi”) İlişkin Görüşü (C-585/22)]

Adalet Divanı ‘Lexel’ Kararını Yeniden Gözden Geçirmeli mi? [Başsavcı (Nicholas) Emiliou’nun ‘X BV – Hollanda Maliye Bakanlığı Davası’na (“Emsallere Uygunluk İlkesi”) İlişkin Görüşü (C-585/22)]

Giriş İlişkili iki taraf arasında muvazaalı şartlarda yapılan bir işlem kötüye kullanım teşkil edebilir mi? Emsallere uygunluk şartına (arm’s length requirement) uyum “birincil Avrupa Birliği…