Yeni Vergi Düzenlemeleri İçeren Kanun Teklifinde Neler Var*

Yeni Vergi Düzenlemeleri İçeren Kanun Teklifinde Neler Var*

Bilindiği üzere, toplam 64 maddeden oluşan 2/3854 esas numaralı “Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” (Teklif) 01 Ekim 2021 tarihi…

Veraset ve İntikal Vergisi Beyanına İlişkin Temel Hukuki Bilgiler (Soru ve Cevaplı)

Veraset ve İntikal Vergisi Beyanına İlişkin Temel Hukuki Bilgiler (Soru ve Cevaplı)

Bu çalışmanın amacı veraset (miras) yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) olarak intikal eden mallara ilişkin olarak mirasçıların ve intikal sahiplerinin yasal olarak vermek zorunda oldukları Veraset…

Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar*

Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar*

1. Konuyla Alakalı 7326 Sayılı Kanun Hükmü Bilindiği üzere, 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”[1] (Kanun) 09 Haziran…

Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisabının Vergi Boyutu*

Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisabının Vergi Boyutu*

1. Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmeleri Her anonim şirket (şirket), genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak sermayesinin %10’unu aşmamak şartıyla, kendi paylarını iktisap…

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Hakkında Değerlendirme – 2021

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Hakkında Değerlendirme – 2021

2020’de uygulaması 1 yıl ertelenen Değerli Konut Vergisi için tebliğ Resmi Gazete’de 15.01.2021 tarihinde yayımlandı. Değeri (2021 yılı için) 5 milyon 250 bin TL’den fazla…