Vergilendirmenin Dijital Ekonomi Üzerindeki Etkileri: Hindistan ve Birleşik Krallık Vergi Ekonomilerinin Analizi*

Vergilendirmenin Dijital Ekonomi Üzerindeki Etkileri: Hindistan ve Birleşik Krallık Vergi Ekonomilerinin Analizi*

Ülkemin, İslam’ın kalbimizde mündemiç dosdoğru olma, akletme ve bilim düsturları etrafında daha iyi günlere ulaşması dileğiyle… 1. Giriş Pandemi sonrası dünya hızla değişmiştir. Birkaç kişi…