Şirketlerin Bir Yapay Zekâ Yönetişim Politikasına İhtiyaç Duyacakları ve Duymayabilecekleri Durumlar

Şirketlerin Bir Yapay Zekâ Yönetişim Politikasına İhtiyaç Duyacakları ve Duymayabilecekleri Durumlar

Etik, veri gizliliği ve yasal uyum, güçlü yapay zekâ politikalarının lehinedir. Bir yapay zekâ yönetişim politikasının uygulanıp uygulanmayacağı kararı, şirketin yapay zekâyı nasıl kullandığı, ne…

İşyerlerinde Yapay Zekâ Verilerinin Korunmasına Yönelik Kapsamlı Küresel Kılavuz

İşyerlerinde Yapay Zekâ Verilerinin Korunmasına Yönelik Kapsamlı Küresel Kılavuz

Giriş Aynı temel çerçeve, yapay zekânın verileri nasıl işlediğine ilişkin ortaya çıkan yeni düzenlemelerin hemen hemen tamamını desteklemektedir ki; bu, kesinlikle bir dizi yasa olmasına…

ABD’de Ufukta Ulusal Bir [Tüketici Verileri] Gizlilik Yasası Görünmüyorken Küresel Açıdan Farklı Bir Hikâye Söz Konusu*

ABD’de Ufukta Ulusal Bir [Tüketici Verileri] Gizlilik Yasası Görünmüyorken Küresel Açıdan Farklı Bir Hikâye Söz Konusu*

Avrupa’dan Asya’ya ve Güney Amerika’ya, gizlilik mevzuatı gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki yargı bölgeleri, tüketici verilerinin işletmeler tarafından toplanmasını ve işlenmesini…

Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Sektörel Yansımaları: Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik

Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Sektörel Yansımaları: Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik

I- GİRİŞ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 2016 yılında yürürlüğe girmesiyle, Türk Hukuk sisteminde bu alanda çerçeve niteliğinde bir düzenleme getirilmiştir. Kişisel veri,…