Hukuki Sorunlar Çerçevesinde Nesnelerin İnterneti

Hukuki Sorunlar Çerçevesinde Nesnelerin İnterneti

GİRİŞ Teknoloji ve internetin hızlı gelişimi sayesinde Nesnelerin İnterneti (IoT-Internet of Things) kavramıyla tanışmış bulunmaktayız. Nesnelerin, internet vasıtasıyla birbiriyle ve insanlarla iletişim kurmasını sağlayan bu…

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (Soru ve Cevaplı)

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (Soru ve Cevaplı)

Kişisel Veri Nedir? KVK Kanunu kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. (KVKK md. 3/1f. bent d) Tüzel kişilere…