“Kontrol Edilmeyen Yapay Zekânın Ortaya Saçılmasının Gizlilik Hakları Felaketi Olduğu” Üzerine [Düzenleyici Otoritelerin Geliştirici ile Kullanıcı Arasında Güvene Dayalı Bir Ortaklık Esasına Dayalı Kişisel Verileri Koruma Yöntemine İlişkin Standartları Belirleme Zarureti]

“Kontrol Edilmeyen Yapay Zekânın Ortaya Saçılmasının Gizlilik Hakları Felaketi Olduğu” Üzerine [Düzenleyici Otoritelerin Geliştirici ile Kullanıcı Arasında Güvene Dayalı Bir Ortaklık Esasına Dayalı Kişisel Verileri Koruma Yöntemine İlişkin Standartları Belirleme Zarureti]

Yapay zekâ (artificial intelligence), insanların yapabildiği pek çok şeyi yalnızca daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde yapabilir. Bu durum onu inanılmaz derecede tehlikeli hale…

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (Soru ve Cevaplı)

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (Soru ve Cevaplı)

Kişisel Veri Nedir? KVK Kanunu kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. (KVKK md. 3/1f. bent d) Tüzel kişilere…

Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Sektörel Yansımaları: Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik

Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Sektörel Yansımaları: Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik

I- GİRİŞ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 2016 yılında yürürlüğe girmesiyle, Türk Hukuk sisteminde bu alanda çerçeve niteliğinde bir düzenleme getirilmiştir. Kişisel veri,…