İşyerlerinde Yapay Zekâ Verilerinin Korunmasına Yönelik Kapsamlı Küresel Kılavuz

İşyerlerinde Yapay Zekâ Verilerinin Korunmasına Yönelik Kapsamlı Küresel Kılavuz

Giriş Aynı temel çerçeve, yapay zekânın verileri nasıl işlediğine ilişkin ortaya çıkan yeni düzenlemelerin hemen hemen tamamını desteklemektedir ki; bu, kesinlikle bir dizi yasa olmasına…

Yapay Zekâ Çağında Yönetim Kurulu Karar Alma Sürecine İlişkin Kurumsal Hukuk Çerçevesi

Yapay Zekâ Çağında Yönetim Kurulu Karar Alma Sürecine İlişkin Kurumsal Hukuk Çerçevesi

Yeni bir makalede, yönetim kurullarının yapay zekâyı bir ‘tahmin makinesi’ olarak kullanmalarının, yani gelecekte hangi olayların gerçekleşeceğine ilişkin anlayışını geliştirmenin hukuki sonuçları araştırılmaktadır. Yönetim kararlarının…

İşletmeler Yapay Zekâyı Nasıl Sorumlu Bir Şekilde Kullanabilir ve Etik ve Güvenlik Sorunlarını Nasıl Çözebilir? [Thomson Reuters Analizi]

İşletmeler Yapay Zekâyı Nasıl Sorumlu Bir Şekilde Kullanabilir ve Etik ve Güvenlik Sorunlarını Nasıl Çözebilir? [Thomson Reuters Analizi]

Yapay zekâ (artificial intelligence) kullanımındaki etik ve güvenlik kaygılarını ele almak, şeffaflığı, hesap verebilirliği ve sorumlu yönetim çerçevelerini vurgulamaktır. Thomson Reuters’in “Profesyonellerin Geleceği” (Future of…

“Kontrol Edilmeyen Yapay Zekânın Ortaya Saçılmasının Gizlilik Hakları Felaketi Olduğu” Üzerine [Düzenleyici Otoritelerin Geliştirici ile Kullanıcı Arasında Güvene Dayalı Bir Ortaklık Esasına Dayalı Kişisel Verileri Koruma Yöntemine İlişkin Standartları Belirleme Zarureti]

“Kontrol Edilmeyen Yapay Zekânın Ortaya Saçılmasının Gizlilik Hakları Felaketi Olduğu” Üzerine [Düzenleyici Otoritelerin Geliştirici ile Kullanıcı Arasında Güvene Dayalı Bir Ortaklık Esasına Dayalı Kişisel Verileri Koruma Yöntemine İlişkin Standartları Belirleme Zarureti]

Yapay zekâ (artificial intelligence), insanların yapabildiği pek çok şeyi yalnızca daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde yapabilir. Bu durum onu inanılmaz derecede tehlikeli hale…