Yatırım Kuruluşlarının Yatırım Hizmet ve Faaliyeti veya Yan Hizmetlerden Kaynaklanan Nakit Ödeme veya Sermaye Piyasası Aracı Teslim Yükümlülüklerini Yerine Getiremediğinin veya Kısa Sürede Yerine Getiremeyeceğinin Tespiti Halinde Yatırımcıların Tazmin Kararı Alınması*

Yatırım Kuruluşlarının Yatırım Hizmet ve Faaliyeti veya Yan Hizmetlerden Kaynaklanan Nakit Ödeme veya Sermaye Piyasası Aracı Teslim Yükümlülüklerini Yerine Getiremediğinin veya Kısa Sürede Yerine Getiremeyeceğinin Tespiti Halinde Yatırımcıların Tazmin Kararı Alınması*

İşbu yazıda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 85 ve 86’ncı maddelerine dayanılarak hazırlanan “Yatırımcıların Tazmini İle Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) kapsamında,…

Halka Açık Anonim Şirketlerin ve Yatırım Kuruluşlarının İlan ve Reklamlarına İlişkin Esaslar*

Halka Açık Anonim Şirketlerin ve Yatırım Kuruluşlarının İlan ve Reklamlarına İlişkin Esaslar*

Meri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki İlgili Hükümler[1] Meri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn/Kanun); – ‘Kurulun yetkisi’ başlıklı 5’inci maadesinde “(1) Kurul, ihraççının ve…