Şirket Yeniden Yapılandırma Yasaları Ne Yapabilir? Jeopolitik Şoklar, Yeni Alman Yeniden Yapılandırma Rejimi ve Yeniden Yapılandırma Yasalarının Sınırları*

Şirket Yeniden Yapılandırma Yasaları Ne Yapabilir? Jeopolitik Şoklar, Yeni Alman Yeniden Yapılandırma Rejimi ve Yeniden Yapılandırma Yasalarının Sınırları*

1. Giriş Şirket iflas hukuku, esasen şirketlerin finansal sıkıntılarını çözmek için bir araçtır. Yaşamaz durumdaki şirketler tasfiye edilir ve gelirleri alacaklılara dağıtılır. Yaşayabilir şirketler ise…

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarına İlişkin Düzenlemeler*

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarına İlişkin Düzenlemeler*

Karabağ Zaferinin birinci yıldönümüne… 1. Bankacılık Kanunu Hükümleri 5411 sayılı Bankacılık Kanununa[1], 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un[2] 17’nci…