ABD Federal Mevduat Sigortası Kurumunun ‘Kurumsal Sürecin Güçlendirildiği’ Tasarı Kılavuzları Kapsamında Yönetim Kurulunun Rolü*

ABD Federal Mevduat Sigortası Kurumunun ‘Kurumsal Sürecin Güçlendirildiği’ Tasarı Kılavuzları Kapsamında Yönetim Kurulunun Rolü*

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal Mevduat Sigorta Kurumu (Federal Deposit Insurance Corporation-FDIC), varlıkları 10 milyar ABD dolarının üzerinde olan, üye olmayan tüm eyalet bankaları için…

Kadınları ABD Şirket Yönetim Kurullarına Çekmede Yönetim Kurullarının, Yöneticilerin ve Paydaşların Rolleri*

Kadınları ABD Şirket Yönetim Kurullarına Çekmede Yönetim Kurullarının, Yöneticilerin ve Paydaşların Rolleri*

1. Giriş Son yirmi yılda şirketler, yönetim kurullarında kadın ve azınlık temsilini artırmaları için yatırımcıların, iş dünyasının liderlerinin ve aktivistlerin artan baskısı altındadır. İlk olarak…

Şirket Kurullarında Çeşitlilik: Gerekçe “İş Durumu” mu yoksa “Kamu Politikası” mı?*

Şirket Kurullarında Çeşitlilik: Gerekçe “İş Durumu” mu yoksa “Kamu Politikası” mı?*

Dünya nüfusunun yarısının kadın olduğu göz önüne alındığında, her iki cinsiyetin de lider konumlarda eşit temsil edilmesine yönelik siyasi arayışlar, hem kamuda hem de özel…

Yönetim Kurulunun Kurumsal Sürdürülebilirliği Artırmak İçin Alacağı Aksiyonlar*

Yönetim Kurulunun Kurumsal Sürdürülebilirliği Artırmak İçin Alacağı Aksiyonlar*

Yönetim kurulları kurumsal sürdürülebilirliği nasıl artırabilir? Yönetim kurulları genellikle sürdürülebilirliğe odaklanmaya karar verdiklerinde, hangi adımları atacakları ve bu ilk eylemler için ne kadar çaba sarf…