İş Kazalarında Zamanaşımı Başlangıcı ve Süresi (Beginning and Duration of Statute of Limitations for Work Accidents)

İş Kazalarında Zamanaşımı Başlangıcı ve Süresi (Beginning and Duration of Statute of Limitations for Work Accidents)

ÖZ Resmi Gazete’nin 24.10.2023 tarih ve 32349 sayısında yayınlanan Anayasa Mahkemesinin Başvuru No:2019/345 ve 11.07.2023 tarihli kararına konu olan iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi…

Ecrimisil Tazminatı ve İntifadan Men Talebi

Ecrimisil Tazminatı ve İntifadan Men Talebi

Ecrimisil veya diğer adıyla haksız işgal tazminatı; bir taşınmazın tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olmayan bir kişi tarafından, sahibinin rızası dışında kullanılması neticesinde doğan…

Takas, Zaman Aşımı ve Türk Borçlar Kanununun 139/3. Maddesi

Takas, Zaman Aşımı ve Türk Borçlar Kanununun 139/3. Maddesi

GİRİŞ: Türk borçlar kanununun 139/3.maddesine göre, zaman aşımına uğramış bir alacağın takası, ancak takas edilebileceği anda henüz zaman aşımına uğramamış olması koşuluyla ileri sürülebilir. Bu…