Zamanaşımına Uğrayan Varlıkların Yatırımcı Tazmin Merkezine Emaneten Devri ve İadesinde Son Durum*

Zamanaşımına Uğrayan Varlıkların Yatırımcı Tazmin Merkezine Emaneten Devri ve İadesinde Son Durum*

1. Giriş Bilindiği üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83’üncü maddesine ve 85’inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği[1] (Yönetmelik) 26.08.2021 tarihi…