Kategoriler

Banka ve Finans Hukuku Dergisi 2019 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.290,00 774,00
645,00 387,00
805,00 483,00
820,00 492,00
1.065,00 639,00

Toplam

Basım Tarihi : 2019
Yayınlanma Süresi : 3 Aylık - Yılda 4 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında / About Our Journal

Banka ve Finans Hukuku Dergisi (BFHD), yılda dört sayı olarak ya­yımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2012 yılında yayın hayatına başlayan dergide hakem deneti­minden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kro­nikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve ya­bancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, banka ve finans hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlan­maktadır.

Journal of Bank and Finance Law (BFHD) is a peer reviewed academic law journal published regularly four times a year, concentrating on issues of bank and finance law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It’s publication life begins at 2012. Each issue contains scholarly works concerning bank and finance law, authored by scholars and practitioners around the globe.

GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

YAYIN VE DANIŞMA KURULU

Bilsay Kuruç
Mehmet Çağlar Manavgat
Muzaffer Eroğlu
Serkan İçtem
Abdurrahman Özalp
Adnan Yayla
Ahmet Battal
Ali İhsan Karacan
Aynur Yongalık
Balca Çelener
Bülent Yurdalan
Cemil Aygün
Cihat Madanoğlu
Ebru Ceylan
Ege GÖKTUNA
Erişah Arıcan
Fatih Selami Mahmutoğlu
Gizem Bilgiç
Gürhan Okay
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Haluk Kabaalioğlu
Hasan Köroğlu
İbrahim Murat Haznedar
İhsan Akar
İlkay Arıkan
Köksal Bayraktar
M.Hayati Eriş
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Karaağaç
Mustafa Akın
Necla Akdağ Güney
Nihat Boz
Nilay Acar
Nuray Ekşi
Ömer Özkan
Sedat Eratalar
Serap Yılmaz
Sıtkı Anlam Altay
Sinan Bayındır
Sinan H. Yüksel
Soner ALTAŞ
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Tülin Zırhlıoğlu
Veysi Seviğ
Yavuz AKBULAK

HAKEM KURULU

Ali İhsan Karacan
Aynur Yongalık
Balca Çelener
Ege GÖKTUNA
Erişah Arıcan
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Haluk Kabaalioğlu
Köksal Bayraktar
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Necla Akdağ Güney
Nuray Ekşi
Sıtkı Anlam Altay
Sinan H. Yüksel
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Veysi Seviğ

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2019 Sayı 29

 • Blok-Hukuk: Hukuki Değerlendirmeler Işığında Blokzincir Teknolojisi - Serhat BURMAOĞLU, Esra Dündar ARAVACIK
 • 6728 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Karşılıksız Çek Suçu - Yusuf Başlar
 • Kooperatiflerin, Kooperatif Birliklerinin ve Kooperatif Merkez Birliklerinin Yönetim Kontrolüne Sahip Olduğu Anonim Ortaklıkların Halka Açık Sayılmasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler - Tuğba SEMERCİ VURALOĞLU
 • Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiracının Temerrüdü Olgusu - Sinem TÜRKOĞLU

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2019 Sayı 30

 • Anonim Şirkette Genel Kanuni Yedeklerin Sermaye Artırımında Kullanım Koşulları - Soner ALTAŞ
 • BIST Sınai Endeksi Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Finansal Performanslarının Mukayeseli Analizi - Gencay KARAKAYA, Ahmet Oğuz KOBAN
 • Yabancı Unsurlu Banka Teminat Mektubu Sözleşmesine Uygulanacak Hukukun Tespiti - Sinem CAMCI
 • ABD’de Tröstler - Türkben PEDÜK

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2019 Sayı 31

 • Ticari Defterlerle İspatta Elverişlilik ve Sınır Sorunu - Sıtkı Anlam Altay
 • Rekabet Kurulu’nun On İki Banka Aleyhine Verdiği Karara Karşı Karar Düzeltme Talebinin Kabulü ve Danıştay 13. Dairesi Tarafından Verilen Kararın ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi - Hikmet Koyuncuoğlu, Melis Ulusel
 • Kitle Fonlaması Kavramı ve Hukuki Altyapısı - Deniz Baytemür
 • Türk Hukukunda Menkul Kıymetleştirmenin Olumlu ve Olumsuz Yanları - Faik Metin Tiryaki

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2019 Sayı 32 Prof. Dr. Ali Necip Ortan'a Armağan Cilt 1

 • F.Alman Haksız Rekabet Hukuku’nun 1909-2019 Yılları Gelişim Süreci - Frauke HENNING-BODEWIG
 • Tüketici Hukukunda Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Sahip Oldukları Haklar - Ebru Ceylan
 • Milletlerarası Ticari Sözleşmelerde Hukuk Seçimine İlişkin Lahey İlkeleri ve Bu İlkelerin Türkçe Tercümesi - Nuray Ekşi
 • Yargıtay Kararları Işığında Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin Tenfiz Engelleri - H. Ercüment Erdem
 • Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarma - Necla Akdağ Güney
 • Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun E. 2017/4, K.2018/5 ve 20.04.2018 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi - Ayşe Havutçu, Buket Günay
 • Fikri Mülkiyet Sigortası - Huriye Kubilay, Pınar Akdemir
 • Zamanaşımı (BK m. 146 vd) Def’i Borçlar Kanunu’nun 164. Maddesi Anlamında Ortak Def’i midir? - Baki Kuru
 • Roma Hukukuyla Mukayeseli Olarak Modern Hukukta Saklama Sözleşmesinin Temel Özellikleri - Oruç Hami Şener
 • İpotekli Gayrimenkulün Sigortalanması Halinde Alacaklının Hukuki Durumu - Kemal Şenocak
 • Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Kullanılmayan Marka ve Markanın İptal Edileceği Düşünülerek Kullanılması - Sevilay Uzunallı
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin Kazanç Payı ile İlgili Bazı Sorunlar - Veliye Yanlı
 • Ticari Vekil veya Temsilcinin Markayı Kendi Adına Tesciline Karşı Gerçek Marka Hakkı Sahibinin Başvuru Şartları - Fülürya Yusufoğlu Bilgin
 • Türkiye Mobilya Endüstrisinde Sınai Mülkiyet Farkındalığı - Cüneyt Eraslan, Gülçin Cankız Elibol
 • Avrupa Birliği’nin 2019/790 Sayılı Yönergesi ile Mevcudu Tükenmiş Eserler İçin Getirilen Toplu Lisanslama Sisteminin FSEK 47. Maddenin İptali ile Ortaya Çıkan Boşluk Bakımından Değerlendirilmesi - Mete Özgür Falcıoğlu
 • Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu - Zafer Kahraman
 • Alışveriş Merkezinin Bir Bütün Olarak Kiraya Verilmesini Konu Alan Kira Sözleşmelerinin Hukuki Niteliğine İlişkin Bir Değerlendirme - Aslı Makaracı Başak, Seda Öktem Çevik
 • Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü - Özlem Acar Ünal
 • Etkinlik Bilet Sigortası - Evrim Akgün
 • Fikir ve Sanat Eserleri ile Bu Eserler Üzerindeki Hakların Rehin Hakkına Konu Olması - Bahar Öcal Apaydın
 • Yükleniciden Bağımsız Bölüm Edinen Üçüncü Kişilerin Dönme Neticesindeki Hukuki Durumu ve Uygulamayla Yaratılan Avans Tapu Kavramı Üzerine Düşünceler - Ali Hulki CİHAN
 • Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Patentlere İlişkin İşlemlerinin İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi - Egemen Falcıoğlu
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 122/5 Maddesi Uyarınca Marka Lisans Alanın Denkleştirme İstemi - Gökmen Gündoğdu, Barış Cihan Cantürk
 • Uluslararası Fuarlarda Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasında Geleneksel ve Yenilikçi Yöntemler - Mehmet Polat Kalafatoğlu
 • Medeni Hukukta İspat Yükü - Yalçın Kavak
 • Olağan ve Olağanüstü Kat Malikleri Kurulu Toplantısına Çağrı Usulleri - Yıldırım Keser
 • Markanın Aynısının veya Benzerinin Yönlendirici Kod veya Anahtar Kelime Olarak Kullanılması - Ayşe Şahin
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Anonim ve Limited Şirket Paylarıyla İlgili İki Önemli Sorun: Sermaye Artırımı ve Payların Değerleme Anı - Ali Haydar Yıldırım, Ferhat Kayış
 • İsviçre Borçlar Kanunu Tasarısının Sözleşmenin Uyarlanmasına İlişkin Hükmünün Ana Hatlarıyla ve Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi - Semih Yünlü
 • İflasta Alacaklıların Alacaklarını Geç Bildirmeleri Halinde Karşılaşılan Sorunlar (İİK m. 236) - Orhan EROĞLU
 • Zorunlu Aşı; Çocuğun Aileye Karşı Korunması - Hasan Atilla Güngör
 • Avrupa Birliği 1215/2012 Sayılı Tüzüğü ve Türk Haksız Rekabet Hukukunun Alman Mahkemeleri Tarafından Uygulanışı - Kaya Köklü
 • Aldatıcı Açıklamalarda Bulunmak Suretiyle Haksız Rekabet - Remzi Tamer Pekdinçer

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2019 Sayı 32 Prof. Dr. Ali Necip Ortan'a Armağan Cilt 2

 • 20 Haziran 2019 Tarihli Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Işığında Limited Şirket Ortaklarının Ortaklığın Vergi Borcundan Sorumluluğu - Damla Gül Tarhan
 • Avrupa Birliği ve Türk Marka Hukuku Açısından İnternet Ortamında Gerçekleştirilen Marka İhlallerinde “Ticaret Alanında Kullanım” ile “Ticari Etki Yaratacak Şekilde Kullanım” Şartları - Zeynep Yasaman
 • Sermaye Piyasası Hukukunda Kitle Fonlamasına İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi - Sinan H. Yüksel
 • Kambiyo Senetlerinde Temsil Yetkisi - Deniz Onur Aras
 • Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararının İptali Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliği - Burak Etirli
 • Sınai Mülkiyet Haklarına Tecavüz Teşkil Eden Suçlar - Önder Bayrak
 • Banka İtibarının Zedelenmesi Suçu - Ece Fatma Aslan
 • Vergi Mahremiyeti Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlişkisi - Ece Fatma Aslan
 • Çalışan Buluşlarında Hak Sahipliğinin Belirlenmesi ve Buna Bağlı Taraf - Gökçen Ayçin Balcıoğlu
 • Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk ve Uygulanabilirliği - Hicret Doğu, Hakkı Mert Doğu
 • Kolaylaştırıcı-Değerlendirici Arabuluculuk Ayrımı: Orta Yolda Uzlaşmak Mümkün mü? - Ayben Erdoğuş
 • Klinik İlaç Araştırma Sözleşmesi - A. Ayça Osmanbaş
 • Telif Hakkına Dayalı Marka Tescil İtirazı - Ozan Ali YILDIZ
 • Sermaye Piyasası Kanunu m.23 Kapsamında Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemlerin Kapsamına Yönelik Değerlendirmeler - H. Sena Akkışla
 • Ödünç Alınmış Sesler: Pelham Kararı’ndan Sonra Sampling - Oğulcan Ekiz
 • Edinilmiş Mal Rejimiyle İlgili Bazı Sorunlar - Şeref Ertaş
 • Kefalete Benzer Sözleşmelerde Şekil (TBK m. 603 Hükmünün Eleştirisi) - Ahmet M. Kılıçoğlu
 • Süresinden Sonra Açtığı “İhalenin Feshi Davası” Reddedilen Borçlu,“Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Davası” Açabilir mi? - Talih Uyar
 • Çalışan Buluşları Hukukunda Teşvik Ödülü - Cahit SULUK
 • Ceza Muhakemesinde İddia Görevinin Yürütülmesinde Güncel Sorunlar - İhsan Baştürk
 • Motorlu Taşıtlar Sektöründe Yedek Parçaların Tasarım Hakkının Korunması - Ayça Güntülü Alkan
 • İkinci ve Daha Sonraki Tıbbi Kullanımların Patentlenebilirliği ve Hükümsüzlük Davalarında İstemlerin Sınırlandırılarak Değiştirilmesi - Hülya Çaylı
 • 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Dürüst Ticari Kullanımı - Doğuş Can Çiçekli
 • Patent Hukukunda “Plausibility” - Uğur Çolak
 • Banka Teminat Mektuplarında Ödeme Talebinin Banka Tarafından Şekil ve Kişi Bakımından İncelenmesi - Bora Durmaz
 • Patentin Sağladığı Hak Faraziyesinin Geçersizliği - İlhami Güneş
 • Para Borcunun Taşınmaz Mülkiyetinin Alacaklıya Devri Suretiyle İfası - İbrahim Murat Haznedar, Özay Şule GÜRSES
 • Kredi Alanın Borçları - Cüneyt TENEKECİ
 • Eski Hukuktan Kaynaklanan Taşınmaz Hakları - Gürsel Öcal Dörtgöz
 • Fikri Haklar Kavramı Üzerine Görüşler - M. Kaan Dericioğlu
 • Sadri Maksudi Arsal’ın Kolonluk Sistemine Yaklaşımı - Tolga Ersoy

1. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, üç ayda bir (yılda dört kez) ya­yımlanan hakemli bir dergidir.

The Journal of Bank and Finance Law is a peer reviewed journal published four times a year.

 2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, banka ve finans hukuku ala­nını il­gi­len­diren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap in­ce­lemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dille­ridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning bank and finance law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. 

3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

 Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

 5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor.

 7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.

 8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well. 

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

 11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board.

 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Banka ve Finans Hukuku Dergisi 2019 Yılı Aboneliği Sayıları