Kategoriler

Banka ve Finans Hukuku Dergisi 2020 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.495,00 897,00
750,00 450,00
955,00 573,00
975,00 585,00
1.275,00 765,00

Toplam

Basım Tarihi : 2020
Yayınlanma Süresi : 3 Aylık - Yılda 4 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında / About Our Journal

Banka ve Finans Hukuku Dergisi (BFHD), yılda dört sayı olarak ya­yımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2012 yılında yayın hayatına başlayan dergide hakem deneti­minden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kro­nikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve ya­bancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, banka ve finans hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlan­maktadır.

Journal of Bank and Finance Law (BFHD) is a peer reviewed academic law journal published regularly four times a year, concentrating on issues of bank and finance law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It’s publication life begins at 2012. Each issue contains scholarly works concerning bank and finance law, authored by scholars and practitioners around the globe.

GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Bilsay Kuruç
Mehmet Çağlar Manavgat
Muzaffer Eroğlu
Serkan İçtem
Abdurrahman Özalp
Adnan Yayla
Ahmet Battal
Ali İhsan Karacan
Aynur Yongalık
Balca Çelener
Bülent Yurdalan
Cemil Aygün
Cihat Madanoğlu
Ebru Ceylan
Ege GÖKTUNA
Erişah Arıcan
Fatih Selami Mahmutoğlu
Gizem Bilgiç
Gürhan Okay
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Haluk Kabaalioğlu
Hasan Köroğlu
İbrahim Murat Haznedar
İhsan Akar
İlkay Arıkan
Köksal Bayraktar
M.Hayati Eriş
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Karaağaç
Mustafa Akın
Necla Akdağ Güney
Nihat Boz
Nilay Acar
Nuray Ekşi
Ömer Özkan
Sedat Eratalar
Serap Yılmaz
Sıtkı Anlam Altay
Sinan Bayındır
Sinan H. Yüksel
Soner ALTAŞ
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Tülin Zırhlıoğlu
Veysi Seviğ
Yavuz AKBULAK

HAKEM KURULU

Ali İhsan Karacan
Aynur Yongalık
Balca Çelener
Ege GÖKTUNA
Erişah Arıcan
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Haluk Kabaalioğlu
Köksal Bayraktar
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Necla Akdağ Güney
Nuray Ekşi
Sıtkı Anlam Altay
Sinan H. Yüksel
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Veysi Seviğ

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2020 Sayı 33

 • Kamuya Açıklama Aracı Olarak Banka Yıllık Faaliyet Raporu - Esra Erişir Karacan, Ali İhsan Karacan, Vahit Ferhan BENLİ
 • Şirketler Topluluğunda İşletme Hasılat Kirası ve İşletmenin Geçici Devri Sözleşmeleri - Hakan Çebi
 • Şirketler Hukukunda Kârın Devri, Kâr Ortaklığı ve Kârın Kısmen Devri Sözleşmeleri - Hakan Çebi
 • Bankaların Sır Saklama Yükümlülüğü Üzerine Bir Değerlendirme - Atanur Karaahmetoğlu
 • On İki Bankanın Birlikte Hareket Ederek Tüketiciler Aleyhine Faiz Oranlarını Tespit Etmelerinin Değerlendirilmesi ve Haksız Rekabet Tazminatı - İsmail Kök

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2020 Sayı 34

 • Bankacılıkta Şeffaflık ve Kamuya Açıklama Üzerine Bir İnceleme - Ali İhsan Karacan, Esra Erişir Karacan, Vahit Ferhan BENLI
 • Koronavirüs (Covid 19) Nedeniyle Sözleşmede Aşırı İfa Güçlüğüne Bağlı Olarak Ortaya Çıkabilecek Hukuki Sonuçların Damga Vergisi Açısından Değerlendirilmesi - Soner Yakar
 • Tasfiye Altındaki Bankalarda Vadesiz Mevduat ve Diğer Mevduatların Alacak Hakkı Bakımından Karşılaştırılması - İlhami KARAHANOĞLU
 • Bankacılık ve Sermaye Piyasası Hukuku Perspektifinden Bitcoin Davaları - Mete Tevetoğlu
 • Anonim Ortaklıklarda Kar Payında Tanınan İmtiyazın İç Kaynaklardan Yapılan Sermaye Artırımı Karşısındaki Durumu - Abdüssamet YILMAZ

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2020 Sayı 35

 • 2019 Değişiklikleri ve Yargı Kararları Uyarınca Petrol Piyasasına İlişkin İdari Yaptırımlar - Bige Açımuz
 • Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yöneticilere Sağlanan Mali Haklarda Azınlık Pay Sahiplerinin Etkinliğinin Arttırılması ve Konunun Sermaye Piyasası Kanunu’nun Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı Açısından Değerlendirilmesi - Ahmet Tok, Osman Bahadır Sinan
 • Dijital Sektörlerde Rekabet Hukuku Uygulamaları - Başak İrem Coşkun, Oğuzkan Güzel
 • Yerel Yönetimlerde Finansman - Yasemin Erbaş
 • Karekodlu Çeklerde İşlenen Kişisel Verilerin Hukuka Uygunluğu - İrem Betül Pektaş
 • Birlikte Sigorta Sözleşmesi ve Birden Çok Sigortalının Olduğu Sözleşmelerde Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalılardan Birisinin Yükümlülüğünü İhlal Etmesinin Sonuçları - Damla Küçük

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2020 Sayı 36

 • Bankacılıkta Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Genel Bir Değerlendirmesi - Ali İhsan Karacan, Esra Erişir Karacan, Vahit Ferhan BENLI
 • Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı Kurulmasının ve İntifa Hakkı Sahibinin Genel Kurul Toplantısına Katılmasının TTK m. 432/2 Hükmüyle Birlikte Değerlendirilmesi - Özlem Ata
 • Cebri İcrada Sıra Cetveli - Atanur Karaahmetoğlu
 • Elektrik Dağıtım Şirketlerine Yönelik Elektrik Piyasası Kanununun 16. Maddesi ile Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerine Yönelik Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9. Maddesi Kapsamında, Öngörülen Tedbirlerin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Değerlendirilmesi ve Kayyım Çözümü Önerisi - Bekir ÇELİKDEMİR
 • Bankalar Aracılığı ile Dolandırıcılık İşlemlerinde Hukuki ve Cezai Sorumluluk - Ayşegül ÖZKURT

1. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, üç ayda bir (yılda dört kez) yayınlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Bank and Finance Law is a peer reviewed journal published four times a year.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, banka ve finans hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning bank and finance law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara-lığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justfied
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alı-nacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırılmalıdır.
Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affiliation; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (should be attached photo)

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) yazımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır.
Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be include up to 160 words.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergiye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır.
Citation footnotes and bibliography should be prepared in  Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style in the articles that sent to journal.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Database Committee whenever required.

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
After the initial assessment of the articles is completed by the editorial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymously. In accordance with the reviewer’s report, editing may be requested, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.

15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.
For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Banka ve Finans Hukuku Dergisi 2020 Yılı Aboneliği Sayıları