Kategoriler

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2020 Sayı 35

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Banka ve Finans Hukuku Dergisi 2020 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 374
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 2147-1053
ISSN (Online) : 2149-4169
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Cilt: 9/Sayı: 35
Yıl: 2020

İÇİNDEKİLER

Makaleler 729
Araştırma Makales
2019 Değişiklikleri ve Yargı Kararları Uyarınca Petrol Piyasasına İlişkin
İdari Yaptırımlar
Dr. Öğr. Üyesi Bige AÇIMUZ 731
Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yöneticilere Sağlanan Mali Haklarda Azınlık
Pay Sahiplerinin Etkinliğinin Arttırılması ve Konunun Sermaye Piyasası
Kanunu’nun Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Osman Bahadır SİNAN
Dr. Av. Ahmet TOK 795
Dijital Sektörlerde Rekabet Hukuku Uygulamaları
Av. Dr. Oğuzkan GÜZEL
Stj. Av. Başak İrem COŞKUN 833
Yerel Yönetimlerde Finansman
Yasemin ERBAŞ 865
Karekodlu Çeklerde İşlenen Kişisel Verilerin Hukuka Uygunluğu
Stj. Av. İrem Betül PEKTAŞ 921
Birlikte Sigorta Sözleşmesi ve Birden Çok Sigortalının Olduğu Sözleşmelerde
Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalılardan Birisinin Yükümlülüğünü İhlal
Etmesinin Sonuçları
Dr. Damla KÜÇÜK 949

Haberler 975

Yargıtay Kararları 1001
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 1003
Yargıtay Ceza Daire Kararı 1010

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 1013
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Kararları 1015

Önemli Bilgiler 1029

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 1073

GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Bilsay Kuruç
Mehmet Çağlar Manavgat
Muzaffer Eroğlu
Serkan İçtem
Abdurrahman Özalp
Adnan Yayla
Ahmet Battal
Ali İhsan Karacan
Aynur Yongalık
Balca Çelener
Bülent Yurdalan
Cemil Aygün
Cihat Madanoğlu
Ebru Ceylan
Ege GÖKTUNA
Erişah Arıcan
Fatih Selami Mahmutoğlu
Gizem Bilgiç
Gürhan Okay
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Haluk Kabaalioğlu
Hasan Köroğlu
İbrahim Murat Haznedar
İhsan Akar
İlkay Arıkan
Köksal Bayraktar
M.Hayati Eriş
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Karaağaç
Mustafa Akın
Necla Akdağ Güney
Nihat Boz
Nilay Acar
Nuray Ekşi
Ömer Özkan
Sedat Eratalar
Serap Yılmaz
Sıtkı Anlam Altay
Sinan Bayındır
Sinan H. Yüksel
Soner ALTAŞ
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Tülin Zırhlıoğlu
Veysi Seviğ
Yavuz AKBULAK

HAKEM KURULU

Ali İhsan Karacan
Aynur Yongalık
Balca Çelener
Ege GÖKTUNA
Erişah Arıcan
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Haluk Kabaalioğlu
Köksal Bayraktar
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Necla Akdağ Güney
Nuray Ekşi
Sıtkı Anlam Altay
Sinan H. Yüksel
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Veysi Seviğ
  • 2019 Değişiklikleri ve Yargı Kararları Uyarınca Petrol Piyasasına İlişkin İdari Yaptırımlar - Bige Açımuz
  • Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yöneticilere Sağlanan Mali Haklarda Azınlık Pay Sahiplerinin Etkinliğinin Arttırılması ve Konunun Sermaye Piyasası Kanunu’nun Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı Açısından Değerlendirilmesi - Ahmet Tok, Osman Bahadır Sinan
  • Dijital Sektörlerde Rekabet Hukuku Uygulamaları - Başak İrem Coşkun, Oğuzkan Güzel
  • Yerel Yönetimlerde Finansman - Yasemin Erbaş
  • Karekodlu Çeklerde İşlenen Kişisel Verilerin Hukuka Uygunluğu - İrem Betül Pektaş
  • Birlikte Sigorta Sözleşmesi ve Birden Çok Sigortalının Olduğu Sözleşmelerde Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalılardan Birisinin Yükümlülüğünü İhlal Etmesinin Sonuçları - Damla Küçük