Kategoriler

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2021 Sayı 69

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2021 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 488
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1304-5962
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ
Cilt: 18/Sayı: 69
Yıl: 2021

İÇİNDEKİLER

İş Hukuku 21
Araştırma Makalesi
Pandemi Gölgesinde Evden Çalışma
Prof. Dr. A. Can TUNCAY 23
İş Sözleşmesinin Askıya Alınması Çerçevesinde Covid-19’un İşçinin Hizmet Süresine Etkisi
Doç. Dr. Özgür OĞUZ
Av. Arb. Ali ÇÖLDEMLİ 53
İşyeri Devrinin İşe İade Davası Üzerindeki Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Halis KARAMAN
Arş. Gör. Elmas KAŞIKÇI 91
İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshinde Suç Şüphesi
Arş. Gör. E. Sıla HAFIZOĞLU 117
İş Sözleşmesi Karinesi
Arş. Gör. Dr.Gökhan TÜRE 145

Sosyal Güvenlik Hukuku 185
Araştırma Makalesi
Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sosyal Güvenliği
Doç. Dr. Recep MAKAS 187
İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Etki Eden Hususlar ve Tazminat Hesabı
Arş. Gör. Serkan Taylan KARAÇ 215
Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Geçici İş İlişkisi
Arş. Gör. Ecenur SARIKAYA 259

Türk Sosyal Hukuku Mevzuat İzleme 291

Yüksek Mahkeme Kararları 295
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 297
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları 321
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları 382
Anayasa Mahkemesi Kararları 403

Gerekli Bilgiler 417

Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 473
Kavramlara Göre Arama Dizini 475
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 479

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 481

GENEL EDİTÖR

Münir Ekonomi

EDİTÖRLER KURULU

Dilek Salman
Mehmet Uçum
Münir Ekonomi

DANIŞMA ve YAYIN KURULU

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Alpay Hekimler
Alper Yılmaz
Cengiz Özbilgin
Demet Tuna Aral
Devrim Ulucan
Ebru Erginbay
Fevzi Şahlanan
Fikret İlkiz
H. Hulki ÖZEL
Hasan GÜNÜÇ
Hatice UÇUM
Haydar AKSOY
Mehmet Anıl Arslanoğlu
Mehmet Ümit Erdem
Murat Demircioğlu
Murat Özveri
Necdet Okcan
Ömer Ekmekçi
Öner Eyrenci
Polat Soyer
Reyhan Taniş
Sarper Süzek
Selma Bilgin
Sezen Gönenç Okcan
Ünal Narmanlıoğlu
Yörük Kabalak
Zafer Yeğin

HAKEMLER KURULU

Fevzi Şahlanan
Kübra Doğan Yenisey
Ömer Ekmekçi
Ünal Narmanlıoğlu
  • Pandemi Gölgesinde Evden Çalışma - Aziz Can Tuncay
  • İş Sözleşmesinin Askıya Alınması Çerçevesinde Covid-19’un İşçinin Hizmet Süresine Etkisi - Özgür Oğuz, Ali ÇÖLDEMLİ
  • İşyeri Devrinin İşe İade Davası Üzerindeki Etkisi - Mehmet Halis Karaman, Elmas KAŞIKÇI
  • İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshinde Suç Şüphesi - E. Sıla HAFIZOĞLU
  • İş Sözleşmesi Karinesi - Gökhan TÜRE
  • Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sosyal Güvenliği - Recep MAKAS
  • İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Etki Eden Hususlar ve Tazminat Hesabı - Serkan Taylan KARAÇ
  • Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Geçici İş İlişkisi - Ecenur SARIKAYA