Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi 2007 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

940,00
470,00
600,00

Toplam

Basım Tarihi : 2007
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

DANIŞMA KURULU

Adnan Gerçek
Adnan Nas
Ahmet Kırman
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Doğan Şenyüz
Erkan Aydın
Esra Ekmekçi
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Filiz Keskin
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hamdi Deniz Ege Göktuna
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Mustafa Akkaya
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Osman Özen
Öznur Onat
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Veysi Seviğ
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

YAYIN KURULU

Adnan Gerçek
Adnan Nas
Ahmet Kırman
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Doğan Şenyüz
Erkan Aydın
Esra Ekmekçi
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Filiz Keskin
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hamdi Deniz Ege Göktuna
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Mustafa Akkaya
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Osman Özen
Öznur Onat
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Veysi Seviğ
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 25

 • Kamu Altyapı Yatırımlarına Özel Sektörün Katılımının Doğurduğu Koşullu Mali Yükümlülükler - Mustafa Çelen
 • Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satışlarında BSMV İstisnası - Filiz Keskin
 • Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin Vergi Sistemlerinin Özellikleri ile Vergi Politikalarındaki Son Gelişmelerin Gelir Vergisi Açısından Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi - Selda Aydın
 • Kamu Alacaklarının Korunmasında İptal Davası - Mine Nur Bozdoğan
 • Maliye Bakanlığı’nca Belirlenen Orandan Daha Düşük Oranda Amortisman Hesaplanabilirmi? - Sakıp Şeker
 • Yatırım İndiriminin 01.01.2006 Tarihinden Sonra Uygulanacak Hükümleri - Fatih Gündüz
 • Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Kararı - Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 26

 • Vergi Konseyi Tanıtımı Ocak 2007 - Mustafa Uysal
 • Kamu Altyapı Yatırımlarına Özel Sektörün Katılımı - Mustafa Çelen
 • Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu HakkındaBazı Notlar - Osman Özen
 • Macaristan’da Yerel Yönetimler İflas Yasası - Besim Bülent Bali

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 27

 • Vergi Sohbetleri Ocak–2007 (Kurumlar Vergisi Kanunu) - Veysi Seviğ
 • Vergi Sohbetleri Ocak–2007 (Kurumlar Vergisi Kanunu) - Fatih Dural
 • Vergi Sohbetleri Ocak–2007 (Kurumlar Vergisi Kanunu) - Bumin Doğrusöz
 • Vergi Sohbetleri Ocak–2007 (Kurumlar Vergisi Kanunu) - Hakan Üzeltürk
 • Ç.V.Ö.A.’na Göre Gayrimenkullerden Elde Edilecek Gelirleri Vergilendirilme Yetkisinin Hangi Âkit Devlete Ait Olduğunun Belirlenmesi Esasları - Levent Başak
 • 2006 Yılı Eurobond Gelirlerinin Vergilendirilmesi - Fatih Gündüz
 • Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Kararı - Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 28

 • Vergi Sohbetleri, Mart – 2007 (Örtülü Sermaye) - Veysi Seviğ
 • Vergi Sohbetleri, Mart – 2007 (Örtülü Sermaye) - Fatih Dural
 • Vergi Sohbetleri, Mart – 2007 (Örtülü Sermaye) - Bumin Doğrusöz
 • Vergi Sohbetleri, Mart – 2007 (Örtülü Sermaye) - Hakan Üzeltürk
 • Serbest Bölgelerde Elde Edilen Faiz, Repo, Kur Farkı ve Benzeri Türev Gelirlere İstisna Uygulanabileceğine Önemli Bir Danıştay Kararı - Mahmut Tayyar Ergül
 • CMR Kapsamında Taşıyıcının Ziya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluğu - İrem Berksoy
 • Topluluk Sigortasının Kaldırılması: İstihdamı Bekleyen Tehlike - Duygu Avcı Engin

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 29

 • 5582 SayılıKanun ile Getirilen Konut Finansman Sisteminde Yeni Sermaye Piyasası Araçları - Burak Adıgüzel
 • DarMükellefiyete Tâbi Kurumlarca Elde Edilen Temettü Gelirlerinin ÇifteVergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına Göre Vergilendirilmesi Esasları veÖzellikli Bazı Hususların Analizi - Levent Başak

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 30

 • Stratejik Plan ve Performans Bütçe Tekniği Açısından Türkiye’de Bütçeleme Sürecinin Değerlendirilmesi - Haydar Lütfü Ejder
 • 5582 Sayılı Kanun ile Getirilen Konut Finansman Sisteminde Tüketiciler ile Konut Finansman Kuruluşlarının Hak ve Borçlarına AitHükümler - Burak Adıgüzel
 • Gelir ve Kurumlar Vergisinde Yapılan Değişikliklerin Amaçve Vergi Tekniği Dikkate Alınarak, İktisadi ve Mali YönleriyleDeğerlendirilmesi - Özgür Şahan
 • Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Kararı - Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 31

 • Etkin Bir Yönetimler Arası Mali İlişkiler Sisteminin Temel Unsurları ve Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme - Ayşe Güner, Serdar Yılmaz
 • Vergi Cennetleri ve Vergi Rekabetinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi - Gülçin Karasu Öztemel
 • Mevcut Yabancı Sermaye Yükümlenilen Maliyetler ve Yükümlenilen Maliyetlerin Finansmanı - İlhan Ege

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 32

 • Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Karayolu ile EşyaTaşıyıcısının Sorumluluğu Üzerine Hükümler - Burak Adıgüzel
 • Avans Kâr Payı Dağıtımı - Ali Murat Sevi
 • Mükelleften Haberdar Olma: Bildirmeler - Eren Çaşkurlu

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 33

 • Vergide Reform Kavramı - Ezhan Doğrusöz
 • VergiMahremiyetinin İhlali Suçunun Cezası: Karmaşa ve Belirsizlik - Fatma Taş
 • Vergı Cezasının Hukukı Nıtelığıne Yönelık Görüşler - Fulya Orkunoğlu
 • Asgari Geçimİndiriminin Analizi: Ülkemiz ve Bazı Ülke Uygulamaları - Selin Ertürk
 • Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Kararı - Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 34

 • Telekomünikasyon Sektöründe Mali Sorunlar - Fatih Saraçoğlu
 • Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri: Gelişimi, Getirisi ve Vergilendirilmesi - Özgür Şahan
 • Geçmiş Yıl Zararlarını ve Yatırım İndirimi Hakkını Azaltan Vergi İnceleme Raporları Dava Konusu Edilmelidir - Yusuf Gökhan Penezoğlu

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 35

 • Dar Mükellefiyete Tâbi Kurumlarca Elde Edilen Temettü Gelirlerinin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına Göre Vergilendirilmesi Esasları ve Özellikli Bazı Hususların Analizi-II - Levent Başak
 • 2005 Yılı Verileri ile Türkiye’de Minimum Gelir Garantisi İçin Negatif Gelir Vergisi Önerisi - Veli Kargı
 • Vergisel Açıdan Avansların Karşılığının Alınmaması Durumu Şüpheli Alacak veya Değersiz Alacak Müesseselerini Gündeme Getirir Mi? - Altar Ömer Arpacı
 • Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Kararı - Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 36

 • GSM Sektöründe Vergilendirme: “Tax And The Digital Divide” - Fatih Saraçoğlu, Ali Çelen Erduran
 • Türk Vergi Sisteminde Naylon Fatura Sorunu ve Çözüm Önerileri - Halil Cem ÖZTÜRK
 • Sporda Sponsorluğun Vergisel Boyutu - Altar Ömer Arpacı

1.     Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergi­dir.

Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month.

 2.     Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içe­rikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevi­rilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.     Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.     Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5.     Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 

6.     Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 

7.     Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.  

8.     Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimelerbulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9.     Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.  

11.    Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s). 

Mali Hukuk Dergisi 2007 Yılı Aboneliği Sayıları