Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi 2008 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

1.070,00
535,00
685,00

Toplam

Basım Tarihi : 2008
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

DANIŞMA KURULU

Adnan Gerçek
Adnan Nas
Ahmet Kırman
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Doğan Şenyüz
Erkan Aydın
Esra Ekmekçi
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Filiz Keskin
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hamdi Deniz Ege Göktuna
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Mustafa Akkaya
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Osman Özen
Öznur Onat
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Veysi Seviğ
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

YAYIN KURULU

Adnan Gerçek
Adnan Nas
Ahmet Kırman
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Doğan Şenyüz
Erkan Aydın
Esra Ekmekçi
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Filiz Keskin
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hamdi Deniz Ege Göktuna
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Mustafa Akkaya
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Osman Özen
Öznur Onat
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Veysi Seviğ
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 37

 • Vergi Usul Kanununda Düzenlenen Mücbir Sebeplerin Vergi Davası Açma Süresine Etkisi - Uğur Yiğit
 • Turizm Sektöründe % 18’e İndirilen KDV Oranı ve Özellikli Durumlar - Nihat Ertürk
 • Bağlı Ortaklıkların Konsolidasyonu - Taylan Şahin, Ahmet Fuat Özgül
 • Vergi İncelemelerine Dayanan İhtiyati Haciz Uygulamalarının Mükellef Hakları Yönünden Değerlendirilmesi - Sakıp Şeker
 • Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Kararı - Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 38

 • 1990 Sonrası Kriz Oluşumuna Giden Süreçte Reel Sektörün Finansman Yapısı ve Finansal Yatırımları - Mine Nur Bozdoğan
 • IMF’in Kuruluşu ve İzlediği Politikalara Genel Bir Bakış - Veli Kargı
 • Kurumsal Yönetimin Küreselleşmesi: Uluslararası Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri ve Türkiye’deki Gelişmeler - Cüneyt Yüksel

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 39

 • Avrupa Birliği Yargı Düzeninin Yapısal Temelleri - Hacı Can
 • Evli Kişilerin Hukuki İşlem Ehliyeti - Muzaffer Şeker
 • Vergi Hukukunda Özel Hukukun Yeri ve Hukuk Uygulaması Açısından Önemi - Ezhan Doğrusöz
 • Personel Transferinde Malî Problemler - Hakan Üzeltürk

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 40

 • Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Anonim Ortaklık Yönetim ve Denetim Kuruluna Üye Seçilmesi (TK. M. 275) - Aydın Çelik
 • Sigorta Acenteleri Yönetmelik Taslağı’nın Değerlendirilmesi - Tekin Memiş
 • Gelir Vergisinde Artan Oranlı Tarifenin Değerlendirilmesi - Cem Barlas Arslan, Serdar Şahin
 • Ciro Primi, Promosyon, Numune ve Eşantiyon Olarak Bedelsiz Teslimlere İlişkin Uygulamalar - Taylan Şahin, Ahmet Fuat Özgül
 • Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Yöntemi ile Tahsili Hakkında Yasanın Uygulaması - Mustafa Sakal, Mustafa Alpaslan

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 41

 • 5746 sayılı Kanun ile Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine Sağlanan Vergi İstisnaları, İndirimler, Destek ve Teşvikler - Soner ALTAŞ
 • KDV 107 Seri No.lu Genel Tebliği ile Yapılan Düzenlemeler Neler Getiriyor? - Mustafa Alpaslan, Hakan Ay , Yaşar Şahin
 • Hızlandırılmış KDV İade Sistemi Nedir? - Mustafa Alpaslan

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 42

 • Örf ve Adet Hukuku Kurallarının Vergi Hukukunda Geçerliliği - Ezhan Doğrusöz
 • Kooperatif Konutunun Satışından Sağlanan Kazancın Gelir Vergisine Tabi Olup Olmadığını Belirleyen İnce Çizgi: İktisap Tarihi - Soner ALTAŞ
 • Türkiye’de Kredi Kartı Kullanımı ve Olumlu Etkileri - Cem Barlas Arslan
 • Vergi Hukukunda “Yanılma” Üzerine Bir Değerlendirme - Soner Yakar
 • İdari Yargılama Usulünde ve Vergi Usul Hukukunda Tahakkuk Fişlerinin Dava Konusu Yapılabilirliği - Mustafa Sakal, Mustafa Alpaslan

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 43

 • Anayasa’ya Aykırılık Devam Ediyor: Yurt Dışı Çıkış Tahdidi - Özgür Biyan
 • Bireysel Emeklilik Sisteminin Amaçları Açısından Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. Maddesinin İncelenmesi - Serdar Şahin
 • Kredi Kartı Kullanımı Kapsamında Vergi Gelirlerini Artırıcı Etkinlik Önerileri - Cem Barlas Arslan
 • Mantıksız Bir Uygulama: Ticari Kazançlarda Eş Ve Çocuklara Yapılan Ödemelerin Gider Kabul Edilmemesi - Fatma Taş

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 44

 • Galatasaray Üniversitesi Vergi Hukuku Merkezi Tarafından Sayın Prof. Dr. Adnan Tezel’in 10. Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle 31.5.2007 Tarihinde Düzenlenen Toplantının Açılış Konuşmaları - Hamdi Deniz Ege Göktuna
 • Hukuk Devleti ve Türk Vergi Hukuku - Doğan Şenyüz
 • Finansal Kiralama Sözleşmesinin Şekli - Sıla Oral

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 45

 • Müfettiş Raporlarının Hukuki Mahiyeti - Ersin Umdu
 • Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması Katma Değer Vergisinde Nasıl Yürütülmektedir? - Eda Kaya
 • Kanunilik İlkesi Bağlamında 56 Seri Nolu Harçlar Kanunu Tebliği - Cem Barlas Arslan, Özgür Şahan

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 46

 • Gelir Vergisinin Yatırım İndirimi Haklarını Korur Gözüken Geçici 69. Maddesi ve Anayasal İlkeler - Bumin Doğrusöz
 • Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun (MÖHUK)’un Akit Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkındaki Düzenlemesi (MÖHUK M.34-35-36-37-38) - Zeynep Derya Tarman
 • Vergi Yükünün İşletmeler Üzerindeki Etkileri - Funda Töralp

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 47

 • Ticari İş Niteliğindeki Haksız Fiillerden Doğan Borçlara Avans Faiz Oranı Üzerinden Temerrüt Faizi Uygulanması - Murat Alışkan
 • Özel Teknelerin Vergilendirilmesinde Karmaşa - Hakan Üzeltürk
 • Kargo Şirketleri Tarafından Verilen Beyanlar ve Karşı Denetim Tutanaklarına Dayalı Olarak Kesilen Özel Usulsüzlük Cezaları - Mustafa Alpaslan, Akın Gencer Şentürk

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 48

 • Yargılama Hukukunda Kanun Yararına Bozma (Kanun Yararına Temyiz) - Ezhan Doğrusöz
 • Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçiminde Vergi Plânları - Hakan Üzeltürk
 • Adi Ortaklıklarda Hisse Devir İşlemlerinin KDV Yönünden İncelenmesi - Mustafa Alpaslan, Akın Gencer Şentürk
 • Global Kriz, Türkiye Örneği ve Çıkış Yolları Üzerine - Fatih Güner

1.     Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergi­dir.

Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month.

 2.     Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içe­rikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevi­rilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.     Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.     Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5.     Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 

6.     Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 

7.     Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.  

8.     Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimelerbulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9.     Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.  

11.    Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s). 

Mali Hukuk Dergisi 2008 Yılı Aboneliği Sayıları