Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi 2013 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

1.420,00
710,00
915,00

Toplam

Basım Tarihi : 2013
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergi Hakkında / About Journal

Mali Hukuk Dergisi (MHD) Dergisi, ayda bir yayım­lanan hakemli bir dergidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sür­dürmek­te olan dergide ha­kem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygu­lamacıları tarafından kaleme alı­­nan, mali hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği mali hukuk alanına ilişkin ma­kale­ler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemeleri vb.), der­gi­mi­zin daha da zenginleşeceğine inanı­yoruz.

 

The Journal of Fiscal Law (MHD) is a peer reviewed journal published per month concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning Fiscal law bulletin/ journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on fiscal law; with your contributions and support our journal will progress.

Yayın Kurulu

Barış Bahçeci
Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bora Unutmaz
Bumin Doğrusöz
Cahit Yerci
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Filiz Keskin
Funda Başaran Yavaşlar
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hamdi Deniz Ege Göktuna
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Özgür Biyan
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

Danışma Kurulu

Barış Bahçeci
Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bora Unutmaz
Bumin Doğrusöz
Cahit Yerci
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Filiz Keskin
Funda Başaran Yavaşlar
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hamdi Deniz Ege Göktuna
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Özgür Biyan
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 100

 • İncelemeye Başlama Tutanağı Düzenlenmediği Durumlarda, Yapılan İncelemenin Geçersiz Olacağı - Şafak Ertan Çomaklı
 • Limited Şirketlerde Yeni İmza Sirküleri - Mustafa Alpaslan
 • Gümrük Vergileri ve Cezalarında Uzlaşma - Mehmet YÜCEL
 • Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetçi Nasıl Seçilir ve Görevden Alınır? - Soner ALTAŞ
 • Alkol ve Alkollü İçkilerle İlgili İlan ve Reklam Giderlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Açısından Değerlendirilmesi - Yusuf Artar
 • Sene İçerisinde Birden Çok Motorlu Araç Alım Satımında Vergi - Eda Kaya, Mustafa Alpaslan
 • Mal Memurlarının Kayyım Olarak Atandığı Taşınmazlarda Emlak Vergıisi Yükümlülüğü - Bilal Can

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 101

 • Mukteza Komedisi - Hakan Üzeltürk
 • Tasarrufu Kısıtlanan Gayrimenkullerin Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan Devir, Bölünme ve Kısmi Bölünme İşlemleri Yoluyla Devrinde Emlak Vergisi - Hamdi Deniz Ege Göktuna
 • Sahte Fatura Düzenlediği Tespit Edilen Mükelleflere İlişkin Yeni Yaptırım: Teminat Uygulaması - Volkan Erdoğdu
 • Prefabrik Konut Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı - Yusuf Artar
 • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Toplantılarına ve Kararlarına İlişkin Olarak Bilinmesi Gereken Temel Hususlar - Soner ALTAŞ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 102

 • Basit Usulde Vergilendirme ve Basit Usulden Gerçek Usule/ Gerçek Usulden Basit Usule Geçme Şartları - Mehmet YÜCEL
 • Sahte Belge Düzenleme veya Kullanma Suçunun Ceza Yargılaması ve Vergi Kanunları Kapsamında Değerlendirilmesi - İsmet Polat
 • Belediyeler Tarafından Yapılan Kamulaştırma İşlemlerinin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi - Rızkullah Çetin
 • Limited Şirketlerce Pay Senedi Çıkarılması ve Bu Senedin Devredilmesi Mümkün müdür? - Soner ALTAŞ
 • 6102 Sayılı TTK’ya Göre Anonim Şirketlerde Pay (Hisse) Senetleri ve Pay Senedi Bastırılmasının Vergisel Durumu - Yavuz AKBULAK

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 103

 • İbraz Ödevi ve İbraz Ödevine Uyulmamasının Hukuki Sonuçları - Adil Nas
 • İadesi Gereken Vergilere Ödenen Faize İlişkin Eski ve Yeni Yasa Hükmünün Anayasa Mahkemesi Kararı Işığında Değerlendirilmesi - Güneş Yılmaz
 • Bazı Vergi Sorunları Hakkında Değerlendirmeler - Mustafa Alpaslan
 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ile Şirketler Hangi Kriterlere Göre Belirlenecektir? - Soner ALTAŞ
 • Elektronik Ticaretin Mahiyeti ve Vergilendirilmesi - Mehmet YÜCEL
 • Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya İlişkin Düzenlemeler, Görüş ve Öneriler - Yusuf Artar
 • İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası - Hüseyin ATEŞ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 104

 • Bitmeyen Hikâye: Torba Kanun’a Yine İptal Kararı - Hakan Üzeltürk
 • Çeşitli Vergi Konularına Ait Değerlendirmeler - Mustafa Alpaslan
 • Bazı Vergi Problemleri Hakkında Görüşler - Eda Kaya, Mustafa Alpaslan
 • Genel Kurul Karar Defteri Tutmayanlara 73 bin Lira Ceza Verilebilir! - Soner ALTAŞ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 105

 • Vergi Usul Kanunu Uyarınca Hürriyeti Bağlayıcı Cezalarda Hazine Zararının Önemi - Hakan Taştan
 • Uygulamada Vergi Davaları ve AİHM’e Müracaat Olanakları - Mustafa Alpaslan
 • Vergi Ceza Hukukunda Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirim Müessesesi - Mehmet YÜCEL
 • İnternet Sitesinde Hangi Bilgi ve Belgeler Ne Kadar Süreyle Yayımlanacaktır? - Soner ALTAŞ
 • Taşınır Mal Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirmesi - Yaşar Durmuş

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 106

 • Vadeli Satışlara Ait Kur Farkları KDV’ye Tabi midir? - Rızkullah Çetin
 • Adil Vergileme Projesi: Katma Değer Vergisi Manifestosu - Ömer Bataroğlu
 • Vergi Hukukunda İsbat Ölçüsü ve Özellikleri - Eda Baysal

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 107

 • Anonim Şirketler Bilanço ve Gelir Tablolarını İlân Etmek Zorunda mıdır? - Soner ALTAŞ
 • Mükellef ve Vergi Sorumlularının Muhatap Olabilecekleri Vergi Hataları, Düzeltme Usulleri ve Özellikli Durumlar - Mehmet YÜCEL
 • Vergi İnceleme Elemanlarının El Koyma Yetkisine İlişkin Bir Değerlendirme - Yusuf Artar

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 108

 • E-Fatura Düzenlemesi Gerektiği Halde Düzenlemeyip Kağıt Ortamında Düzenleyen Yükümlülere Uygulanacak Cezaların Yasallığı - Hakan Taştan
 • Müstahsil Makbuzu Nedir? - Eda Kaya, Mustafa Alpaslan
 • Vergi Hukukunda Elektronik Defter ve Belgeler - Orhun Bekar, Gül Tekiner
 • Vergi İncelemesi Bitirilmeden, Zamanaşımı Süresi Bitmek Üzere İken, Takdir Komisyonlarına Havale Edilerek Cezalı Tarhiyat - Nazlı Gaye Alpaslan
 • Limited Şirketlerde Mali Durum Bozulursa Ne Yapılır? - Soner ALTAŞ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 97

 • Vergi Uygulamalarında Konut ve Daire Kavramı - Gürsel Öngören - Memduh Aslan
 • Türk Vergi Hukukunda Re’sen Vergi Tarhı ve Re’sen Vergi Tarhına Gidebilme Koşulları - Adil Nas
 • Zayi Belgesi Talep Ederken Nelere Dikkat Edilmelidir? - Soner ALTAŞ
 • Vergi Dairelerince Uygulanan Re’sen Terkin İşlemleri Şirketi Hukuki Açıdan Sona Erdirir mi? - Mehmet YÜCEL
 • Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Uygulamasının Özellikleri ve Uygulanacak Ceza - Rızkullah Çetin

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 98

 • İnternet Yoluyla İndirilen Dijital İçeriklerde Katma Değer Vergisi - Hamdi Deniz Ege Göktuna
 • Zamanaşımını Kesme Gayesiyle Takdire Sevk İşleminin Tarh Zamanaşımını Uzatmasının Mümkün Olmadığı Hakkında - Bünyamin Çitil
 • Anonim Şirket Tasfiye Memurları - Soner ALTAŞ
 • Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Bağlamında Ücret ve Kira Ödemelerinin Bankaya Yatırılması Uygulaması - Mehmet YÜCEL
 • Ulusal ve Uluslar Arası Spor Disiplin Hukuku Düzenlemeleri ve Türk Vergi Sistemi - Murat Başaran
 • Kira Bedelleri Üzerinden Hesaplanan Gecikme Faizlerinde ve İade Edilen Kira Bedellerinde Tevkifat Sorunu - Cansın Değirmencioğlu

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 99

 • Vergi Hatalarını Düzeltme ve Düzeltmede Süre(ler) - Mehmet Küçükkaya
 • Limited Şirketlerce Kanuni Yedek Akçe Ayrımı ve Kullanımında Nelere Dikkat Edilmelidir? - Soner ALTAŞ
 • Düzeltme ve Şikayet Hükümlerinin Kapsamı, Haciz ve Ödeme Emri İşlemlerinin Bu Hükümlerdeki Yeri - Bünyamin Çitil

1.Mali Hukuk Dergisi, ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir.

The Journal of Fiscal Law is a peer reviewed journal published per month.

 2.Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, mali hukuk alanını ilgi­len­di­ren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning fiscal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

 4.Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri ver­siyon­lar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış ol­ma­lıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış ol­malıdır.

Kağıt Boyu: A4

Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

 5.Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 6.Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon nu­maralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.

The name (s), formal positon (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor.

 7.Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.

 8.Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

 9.Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in order of mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the and of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­tim­lerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

 11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda ma­kalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme iste­mesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar du­rumdan en kı­sa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Ta­mam­lanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tek­rar hakeme gön­derilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board.

 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) da­ya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­gilerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s). 

Mali Hukuk Dergisi 2013 Yılı Aboneliği Sayıları