Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi 2015 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

1.560,00
780,00
1.000,00

Toplam

Basım Tarihi : 2015
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergi Hakkında / About Journal

Mali Hukuk Dergisi (MHD) Dergisi, ayda bir yayım­lanan hakemli bir dergidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sür­dürmek­te olan dergide ha­kem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygu­lamacıları tarafından kaleme alı­­nan, mali hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği mali hukuk alanına ilişkin ma­kale­ler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemeleri vb.), der­gi­mi­zin daha da zenginleşeceğine inanı­yoruz.

 

The Journal of Fiscal Law (MHD) is a peer reviewed journal published per month concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning Fiscal law bulletin/ journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on fiscal law; with your contributions and support our journal will progress.

DANIŞMA KURULU

Barış Bahçeci
Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bora Unutmaz
Bumin Doğrusöz
Cahit Yerci
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Filiz Keskin
Funda Başaran Yavaşlar
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hamdi Deniz Ege Göktuna
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Alışkan
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Alpaslan
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Özgür Biyan
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

YAYIN KURULU

Barış Bahçeci
Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bora Unutmaz
Bumin Doğrusöz
Cahit Yerci
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Filiz Keskin
Funda Başaran Yavaşlar
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hamdi Deniz Ege Göktuna
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Alışkan
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Alpaslan
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Özgür Biyan
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 121

 • Anayasa Mahkemesi’ninVergi Konulu Dört Kararı - Hakan Üzeltürk
 • İhraç KaydıylaTeslimlerde Tecil-Terkin Uygulamasında Son Durum - Mehmet YÜCEL
 • Mal BildirimininYenilenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar - Soner ALTAŞ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 122

 • Katma Değer VergisindeTevkifat (Vergi Sorumluluğu) ve Tam Tevkifat Uygulaması - Mehmet YÜCEL
 • Bağımsız DenetçininDenetimi ve İdarî Yaptırım Uygulanacak Fiilleri - Soner ALTAŞ
 • Halka Açık AnonimOrtaklıklarda Yönetim Kontrolü Değişikliği ve Zorunlu Pay Alım Teklifi - Osman Gazi Güçlütürk

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 123

 • Usulsüzlük Kabahatinin İşlevselliği - Funda Başaran Yavaşlar
 • Gider Yazılabilecek Harcamaların Kapsamının Kayıtdışı Ekonomiye Etkisi - Burçin Bozdoğanoğlu, Iraz Haspolat Kaya
 • Avukatlık Vekâlet Ücretlerinin Yasalar Karşısındaki Durumu - Bülent Taş, Nazmi Karyağdı
 • Genel Kurul Toplantısında Bulunacak Bakanlık Temsilcilerinin Nitelikleri, Görevleri, Ücretleri ve Sorumlulukları - Soner ALTAŞ
 • Kat Karşılığı ve Hasılat Paylaşımı Yöntemleriyle Yapılan İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesi - Yusuf Artar, Rıdvan Batur
 • Vergi Yargılamasında Yargılamanın Yenilenmesi - Özge Tosun

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 124

 • İlk Defa BağımsızDenetime Tabi Olan Şirketlerde İnternet Sitesi Kurma Yükümlülüğünün BaşlangıçTarihinin Belirsizliği - Soner ALTAŞ
 • Gayrimenkul Sermayeİratlarının Vergilendirilmesi - Mehmet YÜCEL
 • 2014 Takvim YılındaElde Edilen Kazanç Ve İratların Toplanması ve Beyan Esası - Mustafa Arığ
 • Yeni Elektronik TicaretKanunu - Sercan Günay

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 125

 • Amme Alacaklarının Teferruğ Yoluyla Tahsili - Hakan Arslaner
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine GöreTürkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Tanınan KDV İstisnası (Yolcu Beraberi Eşyaİstisnası) Uygulamasında Son Durum - Mehmet YÜCEL
 • Vergi Mahremiyeti İhlali - Yüksel Bat

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 126

 • Vergi Usul Kanunu Kapsamında Vergi Hataları Ve Düzeltme Yolları - Adnan Erdal, Serhat İzci

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 127

 • Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Üzerine Bir İnceleme - Onur Sezer, Erkan Aydın
 • Gayrimenkul Alım-Satımından Elde Edilen Gelirin Vergisel Boyutu; Ticari Kazanç/Değer Artış Kazancı Ayrımı - Mehmet YÜCEL
 • Limited Şirketlerce İntifa Senedi Çıkarılması Mümkün müdür? - Soner ALTAŞ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 128

 • Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Makine Sektöründe Bir Uygulama - Mikail Kamışlı, Fatma Pamukçu
 • Payları Hamiline Yazılı Olan Anonim Şirketlerce Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülükler - Soner ALTAŞ
 • Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümünde Yeni Bir Yöntem: Arabuluculuk ve Vergilendirilmesi - Emre Akın

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 129

 • Vergi Dayanışması Gerekliliği Açısından Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı - Duran Bülbül
 • Türkiye’de Ar-Ge ve Yeniliğe Yönelik Kamu Destek ve Teşvik Politikalarının Değerlendirmesi - Musa Gök
 • Limited Şirketin Nakdî Sermaye Artırımlarının Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilmesi - Soner ALTAŞ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 130

 • Limited Şirket Ortaklarından Ek Ödeme Talebinde Bulunmanın Koşulları - Soner ALTAŞ
 • Anonim Şirketlerde Borca Batıklık - Yavuz AKBULAK

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 131

 • Limited Şirket Paylarının Devrinde İnce Noktalar - Soner ALTAŞ
 • Türk Vergi Hukukunda İhbar ve İhbar İkramiyesi Müessesesi - Mehmet YÜCEL

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 132

 • Vergi Hukukunda Uzlaşma Müessesesi - Hakan Arslaner
 • Su, Elektrik, Telefon ve Doğalgaz Faturalarının Giderleştirilmesinde ve Bu Faturalarda Gösterilen KDV’nin İndiriminde Özellikli Durumlar - Mehmet YÜCEL
 • Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplantıya Çağrılması - Hakan Bilgeç
 • Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeleri Nasıl Görevden Alınır ve Üyeliklerde Yaşanan Boşluklar Nasıl Giderilir? - Soner ALTAŞ
 • Türkiye Kızılay Derneğinin İktisadi İşletmesi Tarafından Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Nakdi Bağış veya Yardımların Kurum Kazancından İndirimi Sorunsalı - Yusuf Artar
 • Yıl Sonu İtibariyle Henüz Kullanılmayan Hediye Çekleriyle İlgili Olarak İşletmeler Tarafından Dönem Sonunda Yapılacak İşlemler - Berrak Soyalp Solakoğlu
 • Vergi Mevzuatında Hukuki Kaynaklar - Emre Akın

1. Mali Hukuk Dergisi, ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Fiscal Law is a peer reviewed journal published per month.

2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, mali hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning fiscal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır.
Kağıt Boyu: A4
Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.
The name (s), formal positon (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor.

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.
Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.
All references cited in the text should be numbered in order of mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the and of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istemesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilebilir.
Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board.

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

13. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Database Committee whenever required.

14. Dergi’ye ait yeni sayı yayımlandıkça, bu sayı tek bir PDF kop-yası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’a kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

15. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s). 

Mali Hukuk Dergisi 2015 Yılı Aboneliği Sayıları