Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi 2018 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

1.850,00
925,00
1.165,00
1.190,00
1.550,00

Toplam

Basım Tarihi : 2018
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergi Hakkında / About Journal

Mali Hukuk Dergisi (MHD) Dergisi, ayda bir yayım­lanan hakemli bir dergidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sür­dürmek­te olan dergide ha­kem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygu­lamacıları tarafından kaleme alı­­nan, mali hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği mali hukuk alanına ilişkin ma­kale­ler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemeleri vb.), der­gi­mi­zin daha da zenginleşeceğine inanı­yoruz.

 

The Journal of Fiscal Law (MHD) is a peer reviewed journal published per month concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning Fiscal law bulletin/ journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on fiscal law; with your contributions and support our journal will progress.

GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

HAKEM KURULU

Barış Bahçeci
Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Alperen Asım KORUK
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bora Unutmaz
Bumin Doğrusöz
Cahit Yerci
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Filiz Keskin
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Alışkan
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Alpaslan
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Özgür Biyan
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

HAKEM KURULU

Barış Bahçeci
Adnan Gerçek
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Metin Taş
Murat Alışkan
Mustafa Akkaya
Nevzat Saygılıoğlu
Özgür Biyan
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 157

 • Vergilerin ve Vergiyle İlgili Miktarların Bütçe Kanunu ile Artırılması - Ümit Süleyman Üstün
 • Defter ve Belge İbraz Yazısının İlgili Şirketle Hiçbir Bağlantı Konulmaksızın Şirket Müdürü Adına Düzenlenip Tebliğ Edilmesi Durumunda Yapılan Tebligat Geçersiz midir? (Konunun Güncel Bir Danıştay Kararı Işığında Değerlendirilmesi) - Mehmet YÜCEL
 • Anonim Şirkette Genel Kurulun Ortaklar Tarafından Toplantıya Çağrılması - Soner ALTAŞ
 • Şirketler Topluluğunda Güvenden Doğan Sorumluluk - Mustafa YAVUZ
 • Belediyelere Ait Taşınmazların Taksitle Satışı Yasal Olarak Mümkün mü? - Ahmet ARSLAN

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 158

 • Emlak Vergisi’nde Zamanaşımı: Anayasa Mahkemesi Kararının Eleştirisi - Özgür Biyan, Güneş Yılmaz
 • 2018 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Uygulamasında Geçerli Olacak Maktu Had ve Tutarlar - Mehmet YÜCEL
 • Limited Şirkette Genel Kurul Kararları Aleyhine İptal Davası Açmanın Koşulları - Soner ALTAŞ
 • Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Kararları Aleyhine Ortaklarca Dava Açılabilmesi İçin Karara Olumsuz Oy Verme ve Muhalefeti Tutanağa Yazdırma Şartı - Mustafa YAVUZ
 • Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi - Erhan BAYAR

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 159

 • Avrupa Birliğinde KDV Kayıpları ve Kaçakçılığı Üzerine Bir İnceleme - Sevgi İNECİ
 • Maden Üretiminden Alınan Devlet Hakkının Anayasal Kanunilik İlkesine Uygunluğu - Uğur Yiğit
 • ABD, AB ve Türk Gümrük Vergisinde Temsil - Gülşen GEDİK
 • Doğum Sonrası Yarım ve Kısmi Çalışma Hakkı - Resul Kurt
 • Bitcoinin Vergilendirilmesi - Gülden ŞİŞMAN
 • 2017 Yılı Ticari Kazançlarına İlişkin Olarak Beyan Edilen Gelirden (Beyanname Üzerinden) Yapılacak İndirimler - Mehmet YÜCEL
 • Serbest Meslek Kazancının Tespitinde “İstanbulkart” Gibi Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartları Dolum Fişleri İndirim Konusu Yapılabilir mi? - Mehmet YÜCEL
 • AB Ülkeleri ile Türkiye’de Ar-Ge ve Yenilik Teşviklerinin Karşılaştırılması - Alaattin DEMİR
 • Yargı Kararları Işığında Ortaklar Arasında Yaşanan Huzursuzluk ve Anlaşmazlıklar Nedeniyle Anonim Şirketlerin Feshi - Mustafa YAVUZ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 160

 • KKTC Yargı Örgütünün Genel Yapısı ve Mahkeme Düzeni - Mehmet Köksal
 • Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Yükseköğrenim Gören Stajyer Öğrenciler - Resul Kurt, Özgür Hakan Çavuş
 • Bilgi Değişiminde Vergi Mahremiyeti - Ezhan Doğrusöz, Betül GEDİKLİ
 • İkale Sözleşmelerinin Vergisel Açıdan Sonuçları ve Değerlendirilmesi - Altan Rençber, Melis BUHAN
 • 2017 Yılında Elde Edilen Serbest Meslek Kazançlarından Beyanname Üzerinde Yapılacak İndirimler - Mehmet YÜCEL
 • Gerçek Kişiler Tarafından 2017 Yılında Elde Edilen Konut ve İşyeri Kira Gelirlerinin Beyanı, Vergilendirilmesi ve Özellikli Durumlar - Mehmet YÜCEL
 • Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkının Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi - Eda DEMİRSOY AŞIKOĞLU
 • Bazı Ülkelerde Emlak Vergisi Uygulamaları ve Türkiye İçin Çıkarımlar - Mustafa BOLAHATOĞLU
 • Bağımsız Denetime Tabi Olanlar Haricindeki Anonim Şirketlerin Denetlenememesinin Doğurduğu Sonuçlar ve Sorunlar - Soner ALTAŞ
 • Anonim Şirkette İmtiyazlı Paysahipleri Özel Kurulunun Toplanması, Karar Alması ve Kararları Aleyhine İptal Davası Açılması - Soner ALTAŞ
 • Çalışanlara Pay Edindirme Planları ve Vergilendirme - Yavuz AKBULAK
 • Limited Şirket Müdürlerinin Kontrolleri Dışında Kalan Kanuna Aykırılık veya Yolsuzluklardan Dolayı Sorumlu Tutulamaması - Mustafa YAVUZ
 • Anonim Şirketlerde İflas Erteleme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi - Ufuk ÜNLÜ
 • Kamu Harcamalarının Denetimi - Burcu DEĞERLİ
 • Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesinin Vergi Hukukundaki Yeri - Özge Seda KARA

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 161

 • Limited Şirket Ortaklarının Kamu Alacaklarına İlişkin Sorumlulukları ve İtiraz Hakları - Ümit Süleyman Üstün, Muzaffer Deniz
 • Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlük Halleri - Soner ALTAŞ
 • Vergiye Uyumlu Mükelleflere Getirilen Kolaylaştırılmış Tecil Uygulaması - İmdat TÜRKAY
 • Tasfiye Memurlarının Vergi Mevzuatından Kaynaklanan Sorumlulukları - Mustafa YAVUZ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 162

 • İHAM’ın Ne Bis in Idem Uygulaması ve Türk Hukukundaki Vergi Kaçakçılığı Suçunun Değerlendirilmesi - Barış Bahçeci
 • Türk Vergi Hukukunda İspat Yükümlülüğü ve Hukuka Aykırı Deliller - Yüksel ÇELİK, Hakan Arslaner
 • Elektronik Belediyecilik (E-Belediye) Uygulamaları - Alaattin DEMİR

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 163

 • Mediation as an Alternative to Resolving Tax Disputes - Adil Nas
 • Türkiye’de Genel Bütçe İçerisinde Sosyal Yardımlara Ayrılan Ödeneklerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi: 2016 Yılı Analizi - Haydar Lütfü Ejder, Mehmet Eren ATMACA
 • Elektronik Belediyecilik (E-Belediye) Uygulamaları - Güven DENİZ
 • Hukuk Devletinde Kolluk Yetkisinin Sınırı - Yüksel Bat
 • Ticaret Unvanı: Seçimi, Kullanımı, Devri ve Cezalar - Soner ALTAŞ
 • Teoride ve Uygulamada Mali Yerelleşme - Soner ALTAŞ
 • Dijital Ekonominin Geleceğine Yönelik Avrupa Birliği Dijital Tek Pazarı - Yusuf Artar
 • Etkin Vergi İncelemesi İçin İnceleme Elemanlarının Yeterliliği: Nitelik ve Nicelik Açısından - Uğurcan KEÇELİOĞLU

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 164

 • İcra Dairelerinde Yapılan Satışlardan Doğan KDV Uyuşmazlıklarına Dair Yargısal Denetimde Görev - Ercan SARICAOĞLU
 • İzaha Davet Müessesesi: Kuramsal Çerçeve, Uygulama ve Değerlendirme - Onur Sezer
 • Vergide Adalet İlkesi ve Türk Vergi Sistemindeki Yeri - Alaattin DEMİR

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 165

 • Vergiye İlişkin Tebligat İşleminin Adil Yargılanma İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi - Erkan Aydın, Kadir AYYILDIRIM
 • Dijital Miras ve Vergisel Boyutu - Özgür Biyan, Çağla Gizem AKÇİL
 • Üniversiteler İçin Geçerli Olan Yargı Harcı İstisnasının Yükseköğretim Kurulu’na Tanınmaması - İlhami Öztürk, Uğur Yiğit
 • Banka Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlük Halleri - Soner ALTAŞ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 166

 • BEPS Projesi Sonucu OECD ve Birleşmiş Milletler Vergi Anlaşma Modellerinin İşyeri Kavramında Yapılan Değişiklikler ve Etkileri - Hüseyin IŞIK
 • Dünyada Yerel Yönetim Uygulamaları; Kıta Avrupası Örnekleri - Güven DENİZ, Seda TAPDIK
 • Mükellef Hakları - Kaan Mahmut ERDEM
 • Vergi Usul Hukuku Uygulamasında Mücbir Sebepler - Nazlı Gaye Alpaslan

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 167

 • Türk Vergi Sisteminde Mükellef Hakları - Duran Bülbül
 • Kamu Sermayeli Şirketlerde Pay Senedi Çıkarmanın Esasları - Soner ALTAŞ
 • Kamu Sermayeli Şirketler İçin TTK’da Öngörülen Denetim Mekanizmaları - Soner ALTAŞ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 168

 • Kamu Personeli Sayısındaki Artışın Merkezi Yönetim Harcamaları Üzerindeki Etkisi - Sibel ÖZCAN
 • Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü Çerçevesinde Türkiye Varlık Fonu’nun Hukukiliği - Muhammet DURDU
 • Sigorta Sözleşmesinin Susma Yoluyla Kurulması - Oğuz YOLAL

1. Mali Hukuk Dergisi, ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Fiscal Law is a peer reviewed journal published per month.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, mali hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning fiscal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara-lığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alı-nacak ORCID koda ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.
Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affiliation; his/her street address, telephone number(s) where he/she could be easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org.

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir.
Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.
All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Databa-se Committee whenever required.

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
After the initial assessment of the articles is completed by the editorial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymously. In accordance with the reviewer’s report, editing may be requested, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.

15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.
For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Mali Hukuk Dergisi 2018 Yılı Aboneliği Sayıları