Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi 2021 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

2.640,00
1.345,00
1.705,00
1.730,00
2.210,00

Toplam

Basım Tarihi : 2021
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergi Hakkında/About Journal

Mali Hukuk Dergisi (MHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, mali hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.
Okuyucularımızın göndereceği mali hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

The Journal of Fiscal Law (MHD) is a peer reviewed journal published per month concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning Fiscal law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.
We welcome your contributions in the form of articles, notes, com-ments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on fiscal law; with your contributions and support our journal will progress.

GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Barış Bahçeci
Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Alperen Asım KORUK
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Balca Çelener
Bora Unutmaz
Bumin Doğrusöz
Cahit Yerci
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Filiz Keskin
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Alışkan
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Alpaslan
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Özgür Biyan
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Şükrü Kızılot
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

HAKEM KURULU

Barış Bahçeci
Adnan Gerçek
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Metin Taş
Murat Alışkan
Mustafa Akkaya
Nevzat Saygılıoğlu
Özgür Biyan
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 193

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yardımcılarının Hile Yapmaya Eğilim Düzeylerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma - Zeki Doğan, Firdevs Ela MERDANE
 • Gelir Vergisi Kanunu’nda 7194 sayılı Kanun ile Yapılan Tarife Değişikliğinin Muhtemel Sonuçları - Orçun Avcı, Harun Yeniçeri
 • Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olma Şartlarının 7251 sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerle Birlikte Değerlendirilmesi - Nuri Erdem
 • Blanco Kararı ve Kamu Hizmeti Ölçütünün Türk Hukukundaki Bazı Kararlar Üzerinden Değerlendirilmesi - Hayrettin Yıldız
 • AİHM Kararlarında Mülkiyet Hakkına Vergilendirme ile Müdahalede Devletin Takdir Yetkisi - Gülsüm KAYA

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 194

 • 6183 sayılı Kanunda Yer Alan Teminat Olarak Gösterilebilecek Değerlerin Güncellenmesine Yönelik Öneriler - Burçin Bozdoğanoğlu
 • 2020 Yılında Koronavirüs Dolayısıyla Alınan Vergisel Önlemler Hakkında Bazı Düşünceler - Fatih Saraçoğlu, Bekir ÖZCAN
 • Ulusal ve Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kurumunun Uygulanması - Adil Nas
 • Türk Vergi Hukukunda Vergi Affının Anayasal Vergilendirme İlkeleri Işığında İncelenmesi - Esra Keskin, Pelin MASTAR ÖZCAN
 • Gelir İdaresi 3568 Sayılı Yasayla İlgili Sirküler ve Özelgeler Yayınlaması Hususundaki Hukuka Aykırılık Durumu - Abdurrahman FİLİZ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 195

 • İflasına Karar Verilen Şirketlerde Vergi Davası Açma Ehliyeti - Metin Taş
 • Covid-19 Salgını Sürecinde Türkiye’de Bir Vergi Affı Gerekli mi? - Hamdi Furkan Günay, Temel GÜRDAL
 • Vergilemede Adalet İlkesi Açısından Değerli Konut Vergisinin Değerlendirilmesi - Nazlı KEYİFLİ
 • Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’nın Vergi Adaleti Bağlamında Değerlendirilmesi - Murat İçmen, Rana İçmen
 • Türk Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik Sorunu: Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Bir Değerlendirme - Recep YÜCEDOĞRU, Serap PÜREN
 • Pişmanlık ve Islâh Beyannâmesinin İhtirazi Kayıtla Verilmesi ve Dava Yolu - İmran Semiz
 • Yükseköğretim Kurumlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yönetici Şirket Hissedarlığı ve Muhasebe Kayıtlarının Takibi - Suat AKSU , Iraz Haspolat Kaya, Sezin ÜNAL MİÇOOĞULLARI

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 196

 • Blanco Kararı ve İdarenin Mali Sorumluluğuna Yansımaları - Mustafa Avcı, Ayfer Üzümçeker
 • Vergi Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yolu Olarak Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasının İncelenmesi - Burçin Bozdoğanoğlu
 • Nakil Halinde Yetkili Vergi Dairesi - Fatma Taş
 • İnsan Hakları Eylem Planında Vergi Suçları İçin Öngörülen Etkin Pişmanlık Kurumunun Vergi Kaçakçılığı Suçundaki Gerekliliği - Onur CİDDİ
 • Uluslararası Vergi Hukukunda Taşıdığı Değer Bakımından GILTI - Ercan SARICAOĞLU
 • Çekin Ziyaı ve İptali - Fatih YILDIRIM

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 197

 • Türkiye’de İdari Yargıda Vergi Davası Sürecinde Özellik İçeren Hususlar - Taner Ercan
 • 7256 Sayılı Kanunda Yer Alan “Varlık Barışı” Düzenlemesinin Dolaylı Af Etkisi ve Anayasanın 87. Maddesine Aykırılığı - Alican MERT
 • Ticaret Şirketlerinde Asimetrik Bölünme ve Sonuçları - Pelin ÖZÇELİK
 • Olağanüstü Bir Verginin Tarihsel Dönüşümü: Gelir Vergisi Üzerine Bir İnceleme - Mustafa Doğukan ÇAKMAK
 • Kripto Varlıklar ile ICO’nun Hukuki Niteliği ve Türk Hukuku Açısından Bir Değerlendirme - Arda ALTINOK
 • Vergi İncelemelerinde Uygulama Birliğini Sağlama Amacına Yönelik Yeni Bir Kurum: Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu - Mehmet YÜCEL

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 198

 • Kripto Paralara Elkonulması ve Kripto Paraların Müsadere Edilmesi - Murat Balcı, Kerim Çakır
 • Dijital Hizmet Vergisi’nin Gelişimi ve Türkiye Uygulaması - Elif YILMAZ FURTUNA , Fatih DÜŞGÜN
 • Türkiye’de Uygulanan Artan Oranlı Gelir Vergisinin Mali Etkinlik Perspektifinde Değerlendirilmesi - Nazlı Demirtaş, Cahit ŞANVER
 • Kayıtdışı Ekonominin Ortadan Kaldırılması ve Etkin Bir Vergi Sisteminin Oluşturulması Amacıyla Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Uygulamalar - Mehmet YÜCEL
 • Vergi Hukukunda Vergi Kabahat ve Cezalarında Uzlaşma - Abdurrahman FİLİZ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 199

 • Küresel Asgari Kurumlar Vergisine Yönelik Bir Değerlendirme - İrem DİDİNMEZ
 • Türkiye’de E-Vergi Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar - Fatma Turna, Osman GEYİK
 • Taşınmaz Satışlarındaki Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnalarının Taşınmaz Ticareti ve Kiralanması Faaliyetleri Özelinde Değerlendirilmesi - Fatih ARAS
 • Vergi Yargılamasında İspat ve Delil - Sedat ANARAN
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5941 Sayılı Çek Kanunu Kapsamında Çekin Karşılıksız Çıkmasının Hukuki ve Cezai Sonuçları - Betül VERGİLİ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 200

 • Üniversitelerde Sayıştay Denetimi, Muhasebesel Bulgular ve Nedenlerine İlişkin Görüşler - Esra ATABAY, Sedi Kavak, Ayşe Banu BAŞAR
 • Belediyede Personel Çalıştırma Limitini Aşmak Görevi Kötüye Kullanma Kapsamına Girer mi? - Duran Bülbül
 • 529 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Gerçek Faydalanıcı Bilgisi” Bildirimi Zorunluluğu) Düzenlemeleri Hakkında Değerlendirmeler - Sedat Apak
 • Vergi Uygulamalarında İdarenin Kusur Sorumluluğu - Hakan Arslaner
 • Yargıtay Kararları Işığında Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesinde Uygulanan Kural ve İstisnalar - Atanur Karaahmetoğlu

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 201

 • Burdur Sancağı’na Ait Muhtelif Vakıfların 1842 Senesi (1257 H.) Muhasebe Kayıtlarının Transkripsiyonu - İsmail BEKCİ, Ali APALI, Tuğba ÇULCU
 • Vergi Alacağını Ortadan Kaldıran Yasal Düzenlemelerin Emprevizyon Teorisi Yönünden Değerlendirilmesi - Hatice Yurtsever
 • Türkiye’de Tarımsal Faaliyetler Muhasebesi Alanında Yayınlanan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi - Lale YAKUPOĞLU, Fatma İZMİRLİ ATA , Umut Burak GEYİKÇİ
 • Bilgi Asimetrisinin Önlenmesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS) Benimsemenin Önemi: Bir Literatür Araştırması - Esin YELGEN
 • Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançların Gelir Vergisinden İstisna Tutulmasına Yönelik Düzenlemenin Değerlendirilmesi - Muharrem Çakır

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 202

 • Genç İşsizliğinin Azaltılması Konusunda Bir Öneri: E-Spor ve E-Sporun Desteklenmesi - Duran Bülbül, Melek Öz
 • Türkiye’de Kamu Kesiminde Performans Yönetimi: Bir Genel Değerlendirme - Emrah KIRATOĞLU, Esra SİVEREKLİ
 • Vergi Gelirleri Üzerinde Etkili Olan Sosyal-Kültürel-Çevresel Etmenlerin Değerlendirilmesi - Onur ERTÜRK, Hatice Yurtsever
 • Çekte Yer Alan Cironun Mahiyeti - Ramazan Turan
 • Kamu Borç Stokunun Sürdürülebilirliği Açısından Alternatif Yaklaşımlar ve Eşik Analizi Hakkında Bir Literatür Araştırması - Ferhat GÜNAYDIN

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 203

 • Vergi Yargılamasında Bekletici Sorun Müessesesinin Uygulanabilirliği - Hakan Arslaner
 • Vergi Uyuşmazlıklarına Alternatif Çözüm Yollarının Türk Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmes - Ahmet ARSLAN
 • Türk Vergi Hukukunda Kamu Alacağının Korunması ve Tahsilatın Kolaylaştırılmasına Yönelik Tedbirler - Taner Ercan
 • Yatırımcı-Devlet Tahkiminde Devletlerin Karşı Davaları Üzerinde Saluka’nın Etkisi - Hüseyin Afşın İLHAN
 • 7338 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler - Mehmet YÜCEL

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 204

 • Kazancı Vergiden İstisna Tutulanın Yanında Çalışanların Vergisi - İsmail ENGİN, Fatih Saraçoğlu
 • Negatif Dışsallıkların Çözümünde Paris İklim Antlaşması Çare Olabilir mi? - Sami BUHUR, A. Salim SÖNMEZYURT
 • Kuzey Kıbrıs Hukukunda Vergi Suçlarının Takip Usulü - Onur CİDDİ
 • Rasyonel Vergi Sisteminin Temel İlkeleri ve Amaçları Açısından Gelir Vergisinin Değerlendirilmesi - İsmail ENGİN
 • 7338 Sayılı Kanun Sonrası Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimine Yönelik Değerlendirmeler - Zinnur TUNÇ
 • Yeşil Vergilemeye Yönelik Dünyadaki ve Türkiye'deki Gelişmelerin Değerlendirilmesi - Mustafa BOLAHATOĞLU
 • Vergi Yargılama Hukukunda Tanık Dinlenilmesi Üzerine Bir Değerlendirme - Dila ALPAY
 • Kontrol Edilen Yabancı Kurumların Tespiti ve Kazançlarının Vergilendirilmesindeki Zorluklar ve Çözüm Önerileri - Selim Çimşir

1. Mali Hukuk Dergisi, ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Fiscal Law is a peer reviewed journal published per month.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, mali hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning fiscal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın¬mış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alınacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırılmalıdır.
Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affiliation; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (should be attached photo)

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) yazımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır.
Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be include up to 160 words.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kaynakça Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır.
Bibliography should be prepared in Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style in the articles that sent to the journal.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Database Committee whenever required.

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
After the initial assessment of the articles is completed by the editorial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymously. In accordance with the reviewer’s report, editing may be requested, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.

15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.
For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Mali Hukuk Dergisi 2021 Yılı Aboneliği Sayıları