Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi 2023 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

5.355,00
2.685,00
3.765,00
3.480,00
4.560,00

Toplam

Basım Tarihi : 2023
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergi Hakkında/About Journal

Mali Hukuk Dergisi (MHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, mali hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.
Okuyucularımızın göndereceği mali hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

The Journal of Fiscal Law (MHD) is a peer reviewed journal published per month concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning Fiscal law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.
We welcome your contributions in the form of articles, notes, com-ments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on fiscal law; with your contributions and support our journal will progress.

GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

DİL EDİTÖRÜ

Banu Tosun
C. Mengü Acun

YAYIN KURULU

Barış Bahçeci
Adem Durak
Adnan Nas
Ana Macho Belen PEREZ
Antonia Agullò AGUERO
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Balca Çelener
Bora Unutmaz
Cahit Yerci
David MASSEY
Doğan Şenyüz
Ege GÖKTUNA
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Georges CAVALİER
Gülay Coşkun
Hakan Hasan ARI
Ludovic AYRAULT
Marco GREGGI
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Alpaslan
Mustafa Çamlıca
Mustafa KOÇ
Mustafa Uysal
Nataša Žunić KOVAČEVIĆ
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Simon ISTVÁN
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Yahya Arıkan
Yan HE
Yenal Öncel

DANIŞMA KURULU

Barış Bahçeci
Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Ana Macho Belen PEREZ
Antonia Agullò AGUERO
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Balca Çelener
Başar Soydan
Bora Unutmaz
Bumin Doğrusöz
Cahit Yerci
David MASSEY
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erdem Ateşağaoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Filiz Keskin
Georges CAVALİER
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Güneş Yılmaz
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
İrfan BARLAS
Ludovic AYRAULT
Marco GREGGI
Mehmet Fethi ŞUA
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Alışkan
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Alpaslan
Mustafa Çamlıca
Mustafa KOÇ
Mustafa Uysal
Nataša Žunić KOVAČEVIĆ
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Özgür Biyan
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Sıtkı Anlam Altay
Simon ISTVÁN
Sinan H. Yüksel
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yan HE
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 217

 • Konkordato Sürecinde Yabancı Para Alacaklarının İncelenmesi - Hakan Taştan, Saime Doğan
 • Ekonomik Sınıflandırma Bakımından Dijital Hizmet Vergisinin Niteliği ve Yeri - İlhami Öztürk, Uğur Yiğit
 • Bireysel Emeklilik Birikimlerinin Mirasçılara Ödenmesinde Veraset ve İntikal Vergisi Bakımından Vergiyi Doğuran Olay - Hatice Yurtsever
 • İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması - Melek Öz

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 218

 • Sosyo-Demografik Faktörler Perspektifinden Alkollü İçecek Tüketimi ve Vergileme İlişkisi: Türkiye için Saha Araştırması - Gizem Zeren, Filiz Giray
 • Garantili Çek Uygulamasının Değerlendirilmesi - Buket Çatakoğlu
 • Vergilerin Kanuniliği İlkesine Kanunla İstisna Getirilmesi Sorunsalı: 7338 Sayılı Kanunla Cumhurbaşkanı’na Tanınan Yetkinin Değerlendirilmesi - Onur Uçar
 • KDV Ödemelerinde Dijital Bir Para Birimi Olarak Vatcoin - Pınar Nur

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 219

 • Türkiye’de Yerel Yönetim Vergilerinin Tarihi Gelişimi Çerçevesinde Eğlence Vergisi - Fatih Saraçoğlu, Rana DAYIOĞLU ERUL
 • Vergi Teşvik Politikalarının Yeşil İşletmecilik Uygulamalarına Etkisi - Gökmen DURMUŞ , Ahmet ARSLAN
 • Özelgelerin Işığında Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Genç Girişimcilerde Teşvik İstisnası - Bumin Doğrusöz
 • KDV Kayıp ve Kaçağının Önlenmesi Açısından Blokzincir Teknolojisi - Pınar Nur

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 220

 • Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Zincirleme Suç - Şenel SARSIKOĞLU, Gülden ŞİŞMAN
 • Vergi Tahsilatında Ödeme Şekilleri ve Alternatif Dijital Kanallar Aracılığıyla Ödeme Önerileri - Tuğçe AKDEMİR
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası Primlerinin Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Niteliğinin İncelenmesi - Ufuk Kaya
 • Yargı Kararları Işığında Anonim Şirkette Oydan Yoksun Kişilerin İbra Oylamasında Başkalarına Ait Paylardan Doğan Oy Hakkını Temsilci Sıfatıyla Kullanıp Kullanamayacağı Sorunu - Renas YILDIRIM

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 221

 • Azerbaycan Vergi Sisteminin İncelenmesi - Duran Bülbül
 • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasına İlişkin Eleştiriler ve Öneriler - Zeki Doğan
 • Vergilemenin Açık Maliyeti ve Uzlaşma - Fatih Saraçoğlu
 • İthalde Alınan Katma Değer Vergisine Uygulanacak Düzeltme Zamanaşımı Süresi - İlhami Öztürk

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 222

 • Deprem Sonucu Yaşanan Mali Durumların Mücbir Sebep Kapsamında Vergi Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS) Açısından Değerlendirilmesi - Erol Demir
 • Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirimi Düzenlemesindeki Değişikliklerin Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi - Gülçin Karasu Öztemel
 • Münferit İthalatçıların Özel Tüketim Vergisi Ödemeden Araç İthalatında Hazine ve Maliye Bakanlığının Düzenleme Yapma ve Teminat İsteme Yetkisinin Değerlendirilmesi - Ahmet Somuncu
 • Grimm’in Egemenlik Yorumuna Mali Hukuk Ekseninde Eleştirel Bir Bakış - Ayşegül YÜCEL

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 223

 • NATO Üyesi Ülkelerin Savunma Harcamaları ile Kamu Sağlık Harcamaları Arasındaki Trade-Off İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi - Servet TAŞDELEN
 • Değersiz Hale Gelen Alacağın Aynı Grup İçindeki İlişkili Kişiye Yansıtılması - Alican MERT
 • Vergi İncelemesine Tabi Olanlar Hükmünün Kapsamının Belirlenmesi - Emine Semra KAVAK
 • Non Bis In Idem İlkesi ve Türk Vergi Hukukunda Uygulaması - Alper TAŞAR

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 224

 • Yapay Zekâ ChatGPT’nin Vergi Sistemlerinde Kullanımı ve Uyuşmazlıkları Önlemedeki Rolünün Değerlendirilmesi - Burçin Bozdoğanoğlu
 • Anayasa Mahkemesi Kararlarındaki Vergilendirme İlkelerinin Nitel Analizi - Oğuz Altun, Hakan Yavuz
 • Politik İstikrarın Vergi Gelirlerine Etkisi: Balkan Ülkeleri Örneği - Gamze Çimen
 • Emlak Vergisi Kapsamında Değerli Konutların Vergilendirilmesi: Portekiz, Güney Kore ve Türkiye Uygulamalarına Genel Bir Bakış - Hümeyra Uğurlu

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 225

 • Türk Vergi Hukukunda Vergi Güvenlik Önlemleri: Meslek Mensuplarının Rolünün İncelenmesi - Şebnem Ekeryılmaz
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Sonrası Türkiye’de Vergilendirme Yetkisinin Kullanımının Değerlendirilmesi - Ahmet İnneci
 • Sınırlı Yetkili Temsilcilerin Kamu Borcundan Sorumlu Olup Olmadıkları Sorunu - Ali ESKİOCAK
 • Atık Su Bedelinin Hukuki Niteliği ve Avrupa Yaklaşımı - Hasan Oral

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 226

 • Küresel Asgari Kurumlar Vergisinin Dünü, Bugünü ve Yarını - Adnan Gerçek, Cansu Cepoğlu
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Daraltıcı Etkisi - Alara Efsun Yazıcıoğlu
 • 2008 Büyük Durgunluğu Öncesi ve Sonrasında İngiltere ve ABD’de Para ve Maliye Politikaları - Nihat Akbulut
 • Bazı OECD Ülkelerindeki Sağlık Harcamalarının Bu Ülkelerdeki Sağlık Hizmetlerinin Finansmanında Kullanılan Ödeme Yöntemlerine Etkisi - Mustafa BOLAHATOĞLU

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 227

 • Emlak Vergilerinde Matrah Ölçüleri - Dilek Özkök Çubukçu
 • Kamu Üniversitesi Yöneticilerinin İç Kontrol Sistemine Yönelik Algıları: Bir Kamu Üniversitesine Yönelik Araştırma - Esra Sarıyıldız
 • Türk Vergi Yargılamasında Hakim Olan İlkeler - Arzu Kalyon
 • Deprem Nedeniyle Uygulanan Ek Vergilerin Mali Güç İlkesi ve Türk Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi - Mustafa BOLAHATOĞLU

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 228

 • Türk Hukuku ve Kuzey Kıbrıs Hukukunda Vergi Suçlarına İştirak - Onur CİDDİ
 • Katma Değer Vergisi Kanununun 36. Maddesinde Yer Alan İndirim ve İade Hakkı Kapsamında Cumhurbaşkanına Verilen Yetkinin Anayasal İlkeler Açısından Değerlendirilmesi - Hamdi Deniz Ege Göktuna, Balca Çelener
 • Özel Sağlık Sigortalarında Bekleme Süreleri - Oğuz YOLAL
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Yargısal Denetimi Açısından İncelenmesi - Burçin Öz

1. Mali Hukuk Dergisi, ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Fiscal Law is a peer reviewed journal published per month.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, mali hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning fiscal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified
5. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler “https://malihukuk.legaldergi.com.tr/dergi.jsp” adresinde yer alan dergi sistemine yazar tarafından yüklenmelidir. Makale yüklemesi için yazarların belirtilen dergi sistemi üzerinden email adresleri ve oluşturacakları şifre ile kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt ve makale yükleme aşamalarına ilişkin detaylı bilgi için “https://legal.com.tr/icerik/yayin-ilkeleri” adresimizde yer alan “Dergi Platformu Yazar Kullanım Kılavuzu” incelenmelidir. Makale yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yayınevi tarafından gerekli değerlendirme yapılacak olup, makale yazarları süreç takibini anılan sistem üzerinden gerçekleştirebilecektir. Makalenin basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
The articles that are sent for publication, have to be uploaded by the author to the journal system that’s address is “https://malihukuk.legaldergi. com.tr/dergi.jsp". In order to upload the article to the system, authors have to sign up with their own e-mail addresses and adjust a password to register. The “Journal System Usage Guide” in the address of, https:// legal.com.tr/icerik/yayinilkeleri, the steps should be viewed for the exhaustive information about signing up to the system and uploading the articles. After the articles are uploaded by the author, the article will be evaluated by the publishing house. The evaluation steps can be seen on the system. The printed version of the article is not required to be delivered to the publishing house.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alınacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırılmalıdır.
Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affiliation; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached; his/her email address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (should be attached photo)

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) yazımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır.
Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be include up to 160 words.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergiye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır.
Citation footnotes and bibliography should be prepared in Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style in the articles that sent to journal.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Database Committee whenever required.

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.
13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
After the initial assessment of the articles is completed by the editorial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymously. In accordance with the reviewer’s report, editing may be requested, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.

15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.
For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The idetity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Mali Hukuk Dergisi 2023 Yılı Aboneliği Sayıları