Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 160

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Mali Hukuk Dergisi 2018 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 474
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1305-4074
ISSN (Online) : 2149-4185
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe


İÇİNDEKİLER

Makaleler
KKTC Yargı Örgütünün Genel Yapısı ve Mahkeme Düzeni
Doç. Dr. Mehmet KÖKSAL 
Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Yükseköğrenim Gören Stajyer Öğrenciler
Dr. Öğr. Üyesi Resul KURT
Dr. Öğr. Üyesi Ö. Hakan ÇAVUŞ 
Bilgi Değişiminde Vergi Mahremiyeti
Dr. Öğr. Üyesi M. Ezhan DOĞRUSÖZ
Betül GEDİKLİ 
İkale Sözleşmelerinin Vergisel Açıdan Sonuçları ve Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Altan RENÇBER
Av. Melis BUHAN 
2017 Yılında Elde Edilen Serbest Meslek Kazançlarından Beyanname Üzerinde Yapılacak İndirimler
Dr. Mehmet YÜCEL (Vergi Müfettişi) 
Gerçek Kişiler Tarafından 2017 Yılında Elde Edilen Konut ve İşyeri Kira Gelirlerinin Beyanı, Vergilendirilmesi ve Özellikli Durumlar
Dr. Mehmet YÜCEL (Vergi Müfettişi) 
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkının Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Eda DEMİRSOY AŞIKOĞLU 
Bazı Ülkelerde Emlak Vergisi Uygulamaları ve Türkiye İçin Çıkarımlar
Öğr. Gör. Mustafa BOLAHATOĞLU 
Bağımsız Denetime Tabi Olanlar Haricindeki Anonim Şirketlerin Denetlenememesinin Doğurduğu Sonuçlar ve Sorunlar
Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi) 
Anonim Şirkette İmtiyazlı Paysahipleri Özel Kurulunun Toplanması, Karar Alması ve Kararları Aleyhine İptal Davası Açılması
Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi) 
Çalışanlara Pay Edindirme Planları ve Vergilendirme
Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı) 
Limited Şirket Müdürlerinin Kontrolleri Dışında Kalan Kanuna Aykırılık veya Yolsuzluklardan Dolayı Sorumlu Tutulamaması
Mustafa YAVUZ (Gümrük ve Ticaret Uzmanı) 
Anonim Şirketlerde İflas Erteleme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
Ufuk ÜNLÜ (Başbakanlık Müfettişi) 
Kamu Harcamalarının Denetimi
Burcu DEĞERLİ 
Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesinin Vergi Hukukundaki Yeri
Özge Seda KARA 

Uzman Görüşleri 
Kurumların Zarar Mahsubunda Yaşadığı Sorunlar
Yunus SÜRMELİ (Vergi Müfettiş Yard.)
Av. Ferhat SANTALU 
Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarına Ödeme Yapılması
Ufuk ÜNLÜ (Başbakanlık Müfettişi) 
Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşlerinde Yeni Fiyat Belirlenirken
Yapılan Hatalar
Gökhan GÜLHAN (Uzman Denetçi) 

Malî Gelişmeler 

Yargıtay Kararları 
Yargıtay Hukuk Daire Kararı 
Yargıtay Ceza Daire Kararları 


Danıştay Kararları 
Danıştay Daire Kararları 


İdari Görüşler 
Sirküler Listesi 
Sirkülerler 


Resmî Gazete Özetleri 

Önemli Bilgiler 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini 
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 


LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 
LEGALBANK ABONELİK FORMU 
KİTAP SİPARİŞ FORMU 


GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Barış Bahçeci
Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Alperen Asım KORUK
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bora Unutmaz
Bumin Doğrusöz
Cahit Yerci
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Filiz Keskin
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Alışkan
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Alpaslan
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Özgür Biyan
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

HAKEM KURULU

Barış Bahçeci
Adnan Gerçek
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Metin Taş
Murat Alışkan
Mustafa Akkaya
Nevzat Saygılıoğlu
Özgür Biyan
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç
 • KKTC Yargı Örgütünün Genel Yapısı ve Mahkeme Düzeni - Mehmet Köksal
 • Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Yükseköğrenim Gören Stajyer Öğrenciler - Resul Kurt, Özgür Hakan Çavuş
 • Bilgi Değişiminde Vergi Mahremiyeti - Ezhan Doğrusöz, Betül GEDİKLİ
 • İkale Sözleşmelerinin Vergisel Açıdan Sonuçları ve Değerlendirilmesi - Altan Rençber, Melis BUHAN
 • 2017 Yılında Elde Edilen Serbest Meslek Kazançlarından Beyanname Üzerinde Yapılacak İndirimler - Mehmet YÜCEL
 • Gerçek Kişiler Tarafından 2017 Yılında Elde Edilen Konut ve İşyeri Kira Gelirlerinin Beyanı, Vergilendirilmesi ve Özellikli Durumlar - Mehmet YÜCEL
 • Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkının Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi - Eda DEMİRSOY AŞIKOĞLU
 • Bazı Ülkelerde Emlak Vergisi Uygulamaları ve Türkiye İçin Çıkarımlar - Mustafa BOLAHATOĞLU
 • Bağımsız Denetime Tabi Olanlar Haricindeki Anonim Şirketlerin Denetlenememesinin Doğurduğu Sonuçlar ve Sorunlar - Soner ALTAŞ
 • Anonim Şirkette İmtiyazlı Paysahipleri Özel Kurulunun Toplanması, Karar Alması ve Kararları Aleyhine İptal Davası Açılması - Soner ALTAŞ
 • Çalışanlara Pay Edindirme Planları ve Vergilendirme - Yavuz AKBULAK
 • Limited Şirket Müdürlerinin Kontrolleri Dışında Kalan Kanuna Aykırılık veya Yolsuzluklardan Dolayı Sorumlu Tutulamaması - Mustafa YAVUZ
 • Anonim Şirketlerde İflas Erteleme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi - Ufuk ÜNLÜ
 • Kamu Harcamalarının Denetimi - Burcu DEĞERLİ
 • Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesinin Vergi Hukukundaki Yeri - Özge Seda KARA