Hakkımızda

Legal Yayıncılık, 2002 yılında avukatlar tarafından kurulmuş olup hukukçuların ihtiyaçlarını ve bunlara ilişkin çözümlerin neler olduğunu yakından bilen ve takip eden bir yayınevidir. Legal Yayıncılık yalnızca hukuk alanında faaliyet göstermekte olup kuruluş amacını hukuka katkı olarak belirlemiştir.

Legal Yayıncılık, yayınladığı akademik ve uygulamaya yönelik onu aşkın hakemli hukuk dergisi ve Legalbank isimli elektronik hukuk bilgi bankası ile Türkiye'nin hukuk alanındaki en büyük basın-yayın organı konumundadır.

Legal Yayıncılık, yayınladığı araştırma, tez, mevzuat, ders, uygulama ve doktrin içerikli kitaplar, organize ettiği hukuki seminer, sempozyum vb. etkinlikler ve düzenlediği makale yarışmaları ile hukukçular arasında saygın bir konuma sahiptir.

Legal Yayıncılık, ulusal ve uluslararası yayınevi kriterlerine sahip olup, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği uyarınca yayınlarını yapmaktadır.


Şirketin Yönetim ve Ortaklık Yapısı

Legal Yayıncılık A.Ş.

Lütfürrahman Başöz Yönetim Kurulu Başkanı (% 50 hissedar)

Ramazan Çakmakcı Yönetim Kurulu Üyesi (% 50 hissedar) 

Ödenmiş Sermaye: 120.000 TL

Şirketin kuruluşundan beri yönetim ve ortaklık yapısı aynı şekildedir.