MESAFELİ SATIŞ, ABONELİK VE LİSANS SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ, ABONELİK VE LİSANS SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

 

1.1- SATICI

Adres: Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) Sekizler Apt. No. 59 D. 6-7 (34710) Kadıköy –İstanbul

Unvanı: Legal Yayıncılık A.Ş.

Mersis No: 0608056467000013

Telefon: (216) 449 04 85

Fax :(216) 449 04 86

E-mail: legal@legal.com.tr

SATICI: Basılı ve online yayın, ürün, abonelik ve lisansları satan ve kullanma imkânı sağlayan (hizmet sağlayıcı olan) Legal Yayıncılık A.Ş.’ni ifade etmektedir.

 

1.2- ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı: {{Alıcı Adı}}

Adresi: {{Alıcı Adresi}}

Telefon: {{Alıcı Telefonu}}

E-mail: {{Alıcı Email}}

ALICI: SATICI'ya ait http://www.legal.com.tr ve http://www.legalbank.net alan adlı internet sitelerinden satılan basılı ve online yayın, ürün, abonelik ve lisansları işbu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak satın alan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade etmektedir.

 

MADDE 2- KONU

 

2.1- İş bu Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesinin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.legal.com.tr ve http://www.legalbank.net alan adlı internet sitelerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen basılı ve online yayın, ürün, abonelik ve lisanslarının satışı ve teslimi ve kullanımı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

2.2- Bu sözleşme, aynı zamanda SATICI’nın tescilli http://www.legal.com.tr ve http://www.legalbank.net alan adlı internet sitelerinin içeriğindeki online yayın ve ürünlerin internet üzerinden kullanım ve satış şartlarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Bu satış aynı zamanda, sözleşme süresince programın internet üzerinden kullanım hakkını da ifade etmektedir. Kullanım hakkı http://www.legal.com.tr ve http://www.legalbank.net web sitesi içerikleriyle ile sınırlıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

{{Ürünler}}

 

Basılı ve Online Yayınların, Ürünlerin, Aboneliğin ve Lisansın Cinsi ve Türü, Süresi, Adeti, Rengi, Satış Bedeli, Kullanıcı Sayısı, yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

 

Ödeme Şekli : {{Ödeme Şekli}}

Toplam Sipariş Tutarı:{{Toplam Sipariş Tutarı}} TL

Teslimat Adresi : {{Teslimat Adresi}}

Teslim Edilecek Kişi : {{Teslim Edilecek Kişi}}

Fatura Adresi : {{Fatura Adresi}}

Kargo Ücreti : {{Kargo Ücreti}} TL

 

3.1- Basılı Yayın, Ürün (Kitap Dergi Cübbe vb.):

 

3.1.1- Teslimat, kargo firması aracılığı ile SATICI tarafından yukarıda belirtilen adrese yapılacaktır. Kargo Ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo Ücreti : {{KargoÜcreti}} TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Teslimat, anlaşmalı kargo firması aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Şu kadar ki, SATICI, satış anında yürüttüğü ve/veya http://www.legal.com.tr http://www.legalbank.net alan adlı internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da bir kısmını ALICI'ya yansıtmayabilir.

 

3.1.2- Basılı Yayın/Ürünlerden kitap ve tekil dergi satışlarında ürün alıcıya kargo ile yukarıda açıklandığı şekilde ALICI’ya teslim edilerek teslimat tamamlanmaktadır. Dergi aboneliklerinde ise satın alma tarihine kadar yayınlanmış olan basılı dergiler yukarıda açıklandığı şekilde ALICI’ya teslim edilmekte, derginin abone olunan yılın sonuna kadar çıkartılacak olan periyoduna uygun sayıları da yayınlanacağı tarihte yine kargo marifetiyle yukarıda açıklandığı şekilde ALICI’ya teslim edilecek olup SATICI abone olunan derginin abone olunan yılının sonuna kadarki periyodda yayınlanacak basılı dergilerini ayrı bir kargo ücreti tahsil etmeden ALICI’ya teslimini kabul ve beyan etmiştir.

 

3.2- Online Yayın, Ürün (Online Kitap, Online Dergi, Legal Online Veri Tabanı ürünleri, Legalbank Elektronik Hukuk Bankası ürünleri vb.) 

 

3.2.1- ALICI’ya online yayın/ürünlere internet üzerinden http://www.legal.com.tr ve/veya http://www.legalbank.net adresleri üzerinden erişme hakkı sağlanmaktadır. ALICI online yayın/ürünlere eposta adresi ve şifresi ile erişebilmekte ve bunları internet üzerinden online olarak kullanabilmektedir. ALICI online yayın/ürünleri hiçbir şekilde masaüstü veya başka bir servera veya bilgisayara indiremez, tamamını kopyalayamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, satamaz. Bu ve buna benzer tüm fiiller Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yasaktır. SATICI online yayın/ürünlerin kopyalama ve çıktı almaya ilişkin olarak sayfa veya karakter sayısını dilediği şekilde belirleme, artırmak veya azaltmakta serbesttir. ALICI asıl olarak online yayın/ürünleri internet üzerinden okumak, incelemek ve arama yapma imkanlarını satın almış bulunmaktadır. SATICI kopyalama, çıktı alma veya indirme, basma, yayma, dağıtma vb Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda düzenlenen maddi ve manevi haklar vb tüm diğer hakların sahibi olup ALICI’nın http://www.legal.com.tr ve/veya http://www.legalbank.net internet sitesinden satın alma işlemi yapması veya sitelere erişim hakkı veren şifreyi almış olması ALICI’ya SATICI’ya ait bu hakları tamamen kullanma veya bu hakların sahibi olma hakkı tanımamaktadır.

 

3.2.2- ALICI tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesinin okunduktan sonra onaylanması ve ödemenin tam ve eksiksiz olarak yapılması sonucunda SATICI ALICI’nın satın aldığı tarih aralığı içerisinde erişimi sağlaması amacıyla ve http://www.legal.com.tr ve/veya http://www.legalbank.net internet adresleri üzerinden online yayın /ürünleri kullanılması için ALICI’ya satın aldığı sayıda ve sürede geçerli olacak şekilde bir kullanıcı adı ve şifresi vererek, ALICI’nın online yayın / ürünlerini kullanmaya başlamasını sağlayacaktır.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1- ALICI, SATICI 'ya ait http://www.legal.com.tr ve/veya http://www.legalbank.net alan adlı internet sitelerinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün(lerin) http://www.legal.com.tr ve/veya http://www.legalbank.net alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ve aboneliklere, kullanım süresine vb. diğer tüm bilgilere ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

 

4.2- Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz)günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş ürününde(lerinde) işbu 30 günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde SATICI ALICI’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde de ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün(lerin) teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Online yayın/ ürün vb. satışlarında ürün(ler) yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile işbu 30 günlük süre içinde ALICI tarafından bildirilen e-mail adresine erişim imkanı veren şifrenin gönderilmesi suretiyle teslim edilir.

 

4.3- Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesine konu ürün(ler), ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.4- Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesine konu ürünün(lerin) sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ilgili ve ürünün(lerin)teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. ALICI, ürünü(leri) teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe(lerde) kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü(leri)kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

 

4.5- Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesine konu ürünün(lerin) teslimatı için işbu Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesinin teyit edilmiş olması ve ürün(lerin)bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.6- Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesine konu ürüne(lere) ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

4.7- ALICI tarafından, Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesine konu ürüne(lere) ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın legal@legal.com.tr mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

4.8- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesine konu ürünü(leri) süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 3 ( üç ) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesine konu ürünün(lerin) varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört)gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

 

4.9- ALICI talep ve şikâyetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir ve garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için de SATICI'ya ait adrese kargo bedeli ödemeksizin gönderimde bulunabilir.

 

4.10- ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI’nın adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtımlarının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesinde yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

 

4.11- ALICI, Online yayın /ürün e-kitap, e-dergi, online kitap, online dergi dahil satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.12- ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasadışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

4.13- ALICI ve SATICI işbu Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14- SATICI sipariş vermek için kullanılan http://www.legal.com.tr ve/veya http://www.legalbank.net alan adlı internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI’ya ilave bir maliyet yüklememektedir.

 

4.15- 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI'dan alış-veriş yapamaz.

 

4.16- ALICI, SATICI’nın bilgisayar ortamında ALICI’nın IP adresini ve http://www.legal.com.tr ve/veya http://www.legalbank.net internet adresleri üzerinden indirdiği, görüntülediği, kopyaladığı, yazdırdığı tüm bilgileri ve metinleri, gönderdiği mesajları gibi her türlü işlemi izleme ve kayıt altında tutma hakkına sahip olduğunu kabul eder. ALICI bu kayıtların tutulma, izlenme ve saklanması hakkını SATICI’ya vermiştir. Her türlü ihtilafta SATICI’nın bilgi ve belgeleri, defter ve kayıtları, bilgisayar, server web vb. kayıtlarının, elektronik mesajlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını, bu kayıtların hukuka uygun tutulduğunu, ve SATICI’nın bu haklarına ve kayıtlarına karşı tüm itiraz ve def’i haklarından peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

 

4.17- ALICI şifrelerini ve kullanıcı adını özenle korumak mecburiyetinde olup şifresini istediği zaman ve şekilde innternet üzerinden değiştirme hakkına sahiptir. Şifrenin ve kullanıcı adının ALICI dışındaki kişilerce kullanılması bu bilgilerin paylaşılarak yayılması yasaktır. Bu yasağa aykırı fiillerde yani şifre ve kullanıcı adının ALICI’dan başka kişiler tarafından kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk ALICI’ya aittir.

 

4.18- SATICI http://www.legal.com.tr ve/veya http://www.legalbank.net internet adresleri üzerinden verdiği hizmetin ve haksız kullanımın engellenmesi için gerekli her türlü güvenlik tedbirini alma ve bunları dilediği şekilde değiştirme yenilene vb. hakkına sahiptir.

 

4.19- SATICI Sözleşmeye aykırılık halinde, sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. Sözleşmesi iptal edilen ALICI haberdar edilir ve SATICI’ya yapmış olduğu ödemeler kendisine iade edilmez.

 

4.20- ALICI http://www.legal.com.tr ve/veya http://www.legalbank.net internet adresleri üzerinden aldığı basılı ve online yayın, ürün, abonelik ve lisansların kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olarak hukuka aykırı bir amaç için ve özellikle SATICI’nın ve yayın ve ürün sahiplerinin fikir sanat telif ve sınai haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. SATICI’nın tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır.

 

4.21- ALICI http://www.legal.com.tr ve/veya http://www.legalbank.net internet adresleri üzerinden aldığı ürün ve hizmetleri, yazılımların içeriğini, parça parça veya tamamen, kopyalayamaz, dağıtamaz, yayımlayamaz, yayınlayamaz, satamaz, çoğaltamaz veya bilgisayar, web, internet, server vb. elektronik ortamlarda başka bir şekilde bulundurup kullanamaz.

 

4.22- ALICI http://www.legal.com.tr ve/veya http://www.legalbank.net internet adresleri üzerinden aldığı ürünleri ücretli veya ücretsiz hiçbir biçimde devredemez, kiralayamaz, satamaz, ödünç veremez, üçüncü kişilerin yararına sunamaz. SATICI’nın tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır.

 

4.23-  ALICI’nın satın aldığı veya abone olduğu basılı yayın/ürünlerin, online yayın /ürünlerin içerikleri telif hakkı kapsamındaki kaynaklardan oluşmakta olup ALICI’nın satın aldığı veya abone olduğu her türlü ürün ve hizmet içindeki bilgilerin yanlış olmasından veya ALICI tarafından yanlış yorumlamasından ve herhangi bir şekilde kullanmasından dolayı SATICI hiç bir şekilde sorumlu değildir.

 

4.24- SATICI önceden haber vermeksizin http://www.legal.com.tr ve/veya http://www.legalbank.net internet adresleri üzerindeki basılı yayın/ürünlerin ve online yayın/ürünlerin, ürünlerin, abonelik ve lisansların içeriğinde değişiklikler ve eklemeler yapma vb. her türlü yenileme yapma hakkına sahiptir.

 

4.25- ALICI Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve aksi davranışlarda bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.26- http://www.legal.com.tr ve/veya http://www.legalbank.net internet adresleri üzerindeki basılı ve online yayın, ürün, abonelik ve lisansların mülkiyeti SATICI’ya ait olup, her türlü kullanımı SATICI’nın yazılı iznine tabidir. SATICI sistemde yer alan bilgi, belge, yazılım veya metinlerin hangilerinin ne şekilde kopyalanacağı, yazdırılacağı, paylaşılacağına tek taraflı karar verir bu özelliklere ilişkin olarak SATICI dilediği her türlü değişiklik ve yenilemeyi yapmakta serbesttir.

 

4.27- SATICI’nın http://www.legal.com.tr ve/veya http://www.legalbank.net internet adresleri üzerindeki basılı ve online yayın, ürün, abonelik ve lisansların, ALICI tarafından kullanımı için düzenlenen iş bu sözleşme SATICI’nın dilediği zaman değiştirmesine imkan verdiğinden ALICI’dan ALICI’ya değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle ALICI başka bir ALICI’nın sözleşmesini emsal göstermek suretiyle bir hak talebinde bulunma imkânına ve hakkına sahip değildir.

 

4.28- SATICI http://www.legal.com.tr ve/veya http://www.legalbank.net internet adresleri üzerindeki basılı ve online yayın, ürün, abonelik ve lisansların hatasız ve ALICI’nın istek ve ihtiyaçlarını karşılayacağını, ve siteler üzerinde hazır bulundurulacağını taahhüt etmemektedir. ALICI hataların olmasını doğal karşıladığını kabul beyan ve taahhüt eder. SATICI ALICI’nın bildireceği hataları makul sürede düzeltecektir.

 

4.29- SATICI ALICI’ya sadece telefonla ve uzaktan yardım yazılımlarıyla destek olacaktır, yerinde destek eğitim vb. nin verilmesi mümkün değildir.

 

4.30- http://www.legal.com.tr ve/veya http://www.legalbank.net internet adresleri üzerindeki basılı ve online yayın, ürün, abonelik ve lisansların satış fiyatları, içerik, kullanıcı sayısına, kullanım süresine vb özelliklere göre belirlenmekte olup bu özellikler, kullanım biçimleri ve fiyatlar ürün sayfasında, sipariş formunda, Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesinde ALICI’nın bilgilenmesine ve onayına sunulmakta olduğundan ALICI bu hususları bilmediğini veya anlamadığını ileri süremez.

 

4.31- SATICI ALICI’nın kimlik bilgilerinin doğruluğunu ve gerçekliğini ispat etmesini talep hakkına sahiptir.  ALICI satış formunda, sözleşmede vb. tüm bilgi girdiği noktalarda beyan ettiği kimlik bilgilerini SATICI’ya vermekten imtina edemez.   SATICI’nın bu yöndeki talebini ALICI yedi işgünü içerisinde yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 

4.32- SATICI iş bu sözleşmeyi dilediği ALICI ile dilediği şartlarda düzenlemek hakkına sahip olup bir ALICI’nın sözleşmesi başka bir ALICI’ya emsal oluşturmaz veya esas kabul edilemez. Bu farklı sözleşmeler ALICI tarafından herhangi bir hak talebine dayanak yapılamaz.

 

4.33- SATICI basılı ve online yayın, ürün, abonelik ve lisansların kesintisiz olarak yayında kalmasını sağlama noktasında çabalarına rağmen başka nedenlerle oluşacak kesintilerden sorumlu olmadığı gibi oluşacak zararlardan da sorumlu değildir.

 

4.34- SATICI http://www.legal.com.tr ve/veya http://www.legalbank.net internet adresleri üzerindeki iletişim kanallarından veya eposta üzerinden ALICI’ya her türlü bildirimde bulunabilir ALICI bu iletilerin kendisine ulaşmadığını ileri süremez bu iletişimi inkar edemez.

 

4.35- ALICI’nın sisteme girdiği kredi kartına ilişkin tüm bilgiler, banka tarafından

şifrelenerek korunmaktadır.

 

4.36- ALICI’nın kullandığı veya bildirdiği kredi kartı şahsına ait değilse ve kredi kartının sahibi işbu ödemeye itiraz ederse bundan kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ALICI’ya aittir.

 

4.37- ALICI’nın satın aldığı online yayın/ürüne erişim internet ile mümkün olduğundan internet ücretleri ALICI’ya aittir.

 

4.38- SATICI ALICI’nın bildirdiği kredi kartından tahsilat yapamaz ise ALICI’yı eposta, telefon vb yollarla bilgilendirir ve bu ödeme sorununun 7 gün içinde giderilmesini talep eder ve aksi halde abonelik, kullanım haklarının sona ereceğini bildirir. Eğer bu ödeme sorunu çözülemez ise SATICI’nın ALICI’nın abonelik, kullanım vb. yetkilerini sona erdirme hakkı bulunmaktadır.

 

4.39- ALICI’nın, doğrudan veya dolaylı olarak bu sözleşmeden kaynaklanan tüm problemlerde SATICI’dan isteyebileceği her türlü tazminat tutarı ALICI’nın basılı ve online yayın, ürün, abonelik ve lisansları satın almak için ödediği tutar kadar olup bu tutarın üzerinde bir sorumluluk SATICI’ya yüklenemez.

 

4.40- ALICI sözleşmedeki hükümleri ihlal ederse ihlali nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup oluşan her türlü zararı tazmin edecektir.

 

4.41- ALICI tarafından satın alma sırasında sistemde yer alan formlara; adı-soyadı / unvanı, kullanıcı adedi, kullanım süreleri, satış tutarı, ödeme biçimi, her türlü kullanıcı bilgileri, adres ve iletişim, eposta, sabit ve cep telefonu, haberleşme bilgileri, ödemenin yapılacağı banka havalesi, kapıda ödeme veya kredi kartı vb. bilgileri yazılı  

ALICI’nın yazdığı eposta ve adres bilgileri aynı zamanda bildirim ve tebligat adresi olup, bu adrese yapılacak tebligatlar iade edilse bile tebliğ edilmiş sayılır.

 

4.42- SATICI online olarak akdedilen bu sözleşmeyi onaylamama ve kabul etmeme hakkına sahip olup bu hususta bir izahat yapmak mecburiyetinde de değildir.

 

4.43- ALICI’nın sözleşmenin eki mahiyetindeki Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesini seçimlik kutularını işaretlemesiyle birlikte bu metinler ALICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olmaktadır.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 

5.1- ALICI, iş bu Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen ve aşağıdaki 5.2. maddesindeki istisnalar hariç olmak üzere Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesine konu ürünün(lerin) kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (on dört ) günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü(leri) işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI'ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin SATICI’ya ulaşmasını takiben SATICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu ürünün(lerin)bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edecektir. SATICI’nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu hakkın kullanılması halinde, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya ALICI'ya teslim edilen ürünün(lerin) Yurtiçi Kargo firması (Yurtiçi Kargo‘ya www.yurticikargo.com’dan ulaşabilirsiniz.) aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin vergi mevzuatı gereğince fatura aslının da ibrazı ile ALICI tarafından SATICI’ya iadesi gerekmektedir.

 

5.2- İş bu sözleşmeye konu olan web / internet üzerinden ifa edilen online yayın/ürünler ALICI’ya anında teslim edilen mallar/hizmetler kapsamında olduğundan Cayma hakkına ilişkin hükümlerle bağlı değildir. ALICI satın alma işleminden önce http://www.legal.com.tr ve/veya http://www.legalbank.net internet adresleri üzerindeki yayın/ürün ve siteleri inceleyip yayın /ürün ve siteleri beğendiği kabul edilmiş sayılacağından ALICI’nın satın alma işleminden sonra CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. ALICI ödediği ücretin kısmen ve/veya tamamen iadesini talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.

 

5.3- Cayma Hakkına Dair Bildirimin Yapılacağı İletişim Bilgileri;

Adres: Legal Yayıncılık A.Ş.

Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) Sekizler Apt. No. 59 D. 6-7 (34710) Kadıköy –İstanbul

Telefon: (216) 449 04 85

Fax : (216) 449 04 86

E-mail: legal@legal.com.tr

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK SÖZLEŞMELER

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler (online yayın / ürünler e-kitap, e-dergi, online kitap, online dergi ve benzeri ürün ve hizmetler) veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 7-  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ SINAİ HAKLAR 

 

7.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilebilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; abonelik ve sipariş almak, abonelik, üyelik, lisans, ürün ve hizmetleri sunmak, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümünü sağlamak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış, abonelik ve lisans sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Yüklenici, veri işleyen statüsündedir.

 

7.2. ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dâhil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

 

7.3. ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir. ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem vb her türlü uygulamaları için Legal Yayıncılık A:Ş. ve Legal Kitabevi A.Ş. tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Eğer ALICI talep ederse, ALICI’nın www.legal.com.tr, www.legalbank.net veya Legal Yayıncılık A.Ş. Legal Kitabevi A.Ş. hesabıyla ilişkili e-posta adresine gönderilen promosyon e-postası içerisinde bulunan “kampanya ve duyuru e-postalarını almak istemiyorum” linkine tıklayarak kampanya bildirimi hizmetinden ayrılabilir.

 

7.4. ALICI SATICI'ya (legal@legal.com.tr) belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek ALICI’ya yasal süresinde dönüş yapılacaktır.

 

7.5. Tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Legal Yayıncılık A.Ş.’ne aittir. Internet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Legal Yayıncılık A.Ş.’ne aittir.

 

7.6. Internet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

 

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

 

8.1- İş bu Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yetkilidir.

 

8.2- İş bu Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesini elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Mesafeli Satış, Abonelik ve Lisans Sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

8.3- Taraflar arasındaki ihtilafların giderilmesinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

SATICI

Legal Yayıncılık A.Ş.

 

ALICI

{{AlıcıAdı}}

Tarih: {{Tarih}}