OSCOLA Referans Yönteminde İzlenmesi Gereken Kurallar

A) Atıf Notlarında İzlenmesi Gereken Kurallar:

1 - Mevzuata Yapılacak Atıf

Türk mevzuatına yapılan atıfta kanuna ilişkin bilgiler şöyle sıralanmalıdır:

Kanunun adı, Kanunun Numarası, Kanunun Kabul Tarihi, Kanunun Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi/Resmi Gazete Sayısı

Örnek: 5 Türk Medeni Kanunu, Kanun Numarası: 4721, Kabul Tarihi: 22.11.2001, RG 08.12.2001/24607

2 - Kitaplar

Kitaplara yapılan atıflarda kitaba ilişkin bilgiler şöyle sıralanmalıdır:

Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Kaçıncı Bası Olduğu, Yayınevi Yılı) Atıf Yapılan Sayfa.

Örnek: [Tek yazarlı kitaplar]:

8 Meral Çakır, Sorun Çözme Teknikleri (5th edn, Legal Yayıncılık 2020) 36

Thomas Hobbes, Leviathan (first published 1651, Penguin 1985) 268

Örnek: [Çok yazarlı kitaplar]

2 Yavuz Erdoğan and Aydın Işık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Yasalar (4th edn, Legal Yayıncılık 2020) 88ff

7 Çağrı Şükrü Uluslu, Burcu Öztoprak Alsulu and Volkan Yalçınkaya, Tıp ve Sağlık Hukuku Temel Mevzuatı (Yüksek Yargı Kararları İle) (1st edn, Legal Yayıncılık 2020) 252

K Zweigert and H Kötz, An Introduction to Comparative Law (Tony Weir tr, 3rd edn, OUP 1998)

 

3-  Editörlü Kitap

Editörlü kitaplara yapılan atıflarda kitaba ilişkin bilgiler şöyle sıralanmalıdır:

Yazar Adı Soyadı, ‘Eser (Bölüm) Adı’ in Editör(ler) Adı (ed), Kitap Adı (Yayınevi Yıl) Atıf Yapılan Sayfa

Örnek: Eda Oskay, ‘Derneklere İlişkin Düzenlemeler’ in Sibel Çakır and Mert Koştur  (eds), Tüzel Kişilik (Manolya Yayınevi 2015) 71

6 Francis Rose, ‘The Evolution of the Species’ in Andrew Burrows and Alan Rodger (eds), Mapping the Law: Essays in Memory of Peter Birks (OUP 2006)

 4- Dergi Makaleleri

Makalelere yapılan atıflarda makaleye ilişkin bilgiler şöyle sıralanmalıdır:

Yazar Adı Soyadı, ‘Makale Adı’ (Yıl) Cilt (Sayı) Dergi Adı İlk Sayfa Numarası, Atıf Yapılan Sayfa

Örnek: 23 Abdulkerim Yıldırım, ‘Yoksulluk Nafakası ve Yoksulluk Nafakasında Süre Sorunu’ (2016) 14(157) Legal Hukuk Dergisi 59, 72

13 Kerem Öncü, ‘6183 Sayılı Kanun’a Göre İdari Para Cezalarının Kapsamı ve Tahsilinde 5326 Sayılı Kanun’un Etkisi’ (2019) 15(179) Mali Hukuk Dergisi 2467, 2488

17 Paul Craig, ‘Theory, “Pure Theory” and Values in Public Law’ [2005] PL 440

5- Elektronik Kaynaklar/Online Dergiler

Elektronik kaynaklara yapılan atıflarda esere ilişkin bilgiler şöyle sıralanmalıdır:

Yazar Adı Soyadı, ‘Eser Adı’ (Yıl) Cilt(Sayı) Dergi Adı <Linki> Erişim Tarihi.

Örnek: 15 Graham Greenleaf, ‘The Global Development of Free Access to Legal Information’ (2010) 1(1) EJLT < http://ejlt.org//article/view/17 > Erişim Tarihi 27 July 2010

6 - Websiteleri ve Bloglar

Web sitelerine ve bloglara yapılan atıflarda esere ilişkin bilgiler şöyle sıralanmalıdır:

Yazar Adı Soyadı, ‘Eser Adı’ (Web Sitesinin Adı, Eserin Yayın Tarihi) <Linki> Erişim Tarihi.

Örnek: 33 Can Canpolat, ‘7242 sayılı “İnfaz” Kanunu Yönünden “Amaç ve Sistem Sorunu”’ (Legalblog, 25 Nisan 2020)     < https://legalbank.net/belge/7242-sayili-infaz-kanunu-yonunden-amac-ve-sistem-sorunu/3750046 > erişim tarihi 12 Mayıs 2020

7 - Aynı Esere Birden Fazla Atıf Yapılması

Aynı esere birden fazla atıf yapılması halinde, ilk dipnotta esere yapılan atıf tam olarak yazılırken, sonraki dipnotta ilk dipnota çapraz atıf yapılarak yazarın soyadından sonra ilk dipnot numarası “(n   …)” şeklinde yazılmalıdır. Daha sonraki atıfta ise “ibid” kullanılmalıdır.

Örnek: Lütfü Başöz and Ramazan Çakmakcı, İş Mevzuatı (İş Kanunları ve İlgili Yönetmelikler) (3rd edn, Legal Yayıncılık 2020) 123

26 Başöz and Çakmakcı (n 4) 86

27 ibid 105-125

8- Aynı Yazarın İki Farklı Eserine Atıf Yapılması

Aynı yazarın iki farklı eserine atıf yapılması halinde, sonraki atıf yazarın soyadını ve eserin adını ya da eser adının kısa bir biçimini içermeli, bu esere verilen ilk dipnot numarası “(n   …)” şeklinde yazılmalıdır.

Örnek:  4 Meral Çakır, Sorun Çözme Teknikleri (2000) Legal Yayıncılık 255, 271

5 Meral Çakır, Toplumsal Düzen (2000) Legal Yayıncılık 255, 271

….

28 Çakır, Sorun Çözme Teknikleri (n 4) 186

                   31 Çakır, ‘Toplumsal Düzen’ (n 5) 27

9- Yargı Kararlarına veya Davalara Atıf

Türk mahkeme kararlarına aşağıda yer alan örneklerde gösterildiği şekilde atıf yapılmalıdır:

Örnek:  Ankara 1 Sulh Mahkemesi, 3215/3643, 13.07.2018

Ankara 7 İdare Mahkemesi, 558/2143, 21.03.2016

İzmir 2 BAM, 4558/3543, 22.05.2019

Ankara 3 BİM, 4558/3543, 14.04.2018

Danıştay 9 D, 2247/5111, 25.11.2011

Yargıtay 12 HD, 4558/3543, 11.03.2017

Anayasa Mahkemesi, 2016/12689, 18.10.2017

2-) Kaynakça Hazırlanmasında İzlenmesi Gereken Kurallar:

Kaynakçada öncelikle yazarın soyadı ardından adının ilk harfine yer verilmeli, adının ilk harfinden sonra da virgül konulmalıdır. Sonrasında eserin adı yazılarak açılan parantez içine kaçıncı baskı olduğu, yayınevinin adı, yayın yılı yazılarak parantez kapatılmalıdır. Bulunduğu sayfa/sayfaların numarasına parantezden sonra yer verilmelidir. 

Kelimeler arasına belirtilen yerler dışında virgül, nokta vb. noktalama işareti konulmamalıdır.

Örnek:  Dönmez B, Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam (5th, Manolya Yayıncılık 2017) 127

Barut F and Aydemir M, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararları Işığında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları (1st edn, Legal Yayıncılık 2019)

Şükrü C, Aksu H and Tarakçı Ö, Milletlerarası Hukukta Çocuk (4th edn, Manolya Yayıncılık 2011)

Tütüncü AN, ‘Montreux Convention and Canal Istanbul’ (2017) 37(1) MHB 113-123