Yayın İlkeleri

Yayınlanmasını istediğiniz kitaplarınız ile (aşağıda özel linkleri belirtilen dergiler dışında) makalelerinizi “akademi@legal.com.tr” adresine gönderebilirsiniz.

Makale Yayın İlkeleri | Kitap Yayın İlkeleriMAKALE YAYIN İLKELERİ

 1. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, başta hukuk olmak üzere iktisat, ekonomi, ticaret, finans alanlarını ilgilendiren içeriklerde her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir. 
 2. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 3. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:

  Kağıt boyutu: A4

  Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

  Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

  Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı

 4. “Legal Hukuk Dergisi (LHD)”nde yayınlanmak üzere gönderilecek makaleler “http://basvuru.legaldergi.com.tr/dergi.jsp”;  “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (İSGHD)”nde yayınlanmak üzere gönderilecek makaleler “https://ishukuku.legaldergi.com.tr/dergi.jsp”; "Banka ve Finans Hukuku Dergisi (BFHD)"nde yayınlanmak üzere gönderilecek makaleler "https://bankavefinanshukuku.legaldergi.com.tr/dergi.jsp"; "Mali Hukuk Dergisi (MHD)"nde yayınlanmak üzere gönderilecek makaleler "https://malihukuk.legaldergi.com.tr/dergi.jsp"; "Regesta Ticaret Hukuku Dergisi (REGESTA)"nde yayınlanmak üzere gönderilecek makaleler "https://regesta.legaldergi.com.tr/dergi.jsp""Tıp Hukuku Dergisi  (TıpHD)"nde yayınlanmak üzere gönderilecek makaleler "https://tiphukuku.legaldergi.com.tr/dergi.jsp" ; Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi'nde yayınlanmak üzere gönderilecek makaleler "https://hukukadalet.legaldergi.com.tr/dergi.jsp" adresinden ulaşılacak dergi sistemine yazar tarafından yüklenmelidir. Makale yüklemesi için yazarların belirtilen dergi sistemi üzerinden email adresleri ve oluşturacakları şifre ile kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt ve makale yükleme aşamalarına ilişkin detaylı bilgi için “Dergi Platformu Yazar Kullanım Klavuzu” incelenmelidir. Makale yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yayınevi tarafından gerekli değerlendirme yapılacak olup, makale yazarları süreç takibini anılan sistem üzerinden gerçekleştirebilecektir.
 5. “Legal Hukuk Dergisi (LHD)” , “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (İSGHD)”, "Banka ve Finans Hukuku Dergisi (BFHD)" ve "Mali Hukuk Dergisi (MHD)" dışındaki dergilerimizde yayınlanmak üzere gönderilecek makaleler elektronik posta yolu (e-mail) ile Microsoft Word formatında editöre gönderilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir. Bu makalelere ilişkin süreç takibi editörlere aittir. 
 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alınacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırılmalıdır.
 7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) yazımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır. Makaleler en az 5, en fazla 10 adet anahtar kelime/keywords içermelidir. 
 8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
 9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kaynakça ve atıf dipnotları Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır. 
 10. Etik ilkeler ve kurallar konusunda ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesi esas alınmıştır.
 11. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
 12. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
 13. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
 14. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
 15. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
 16. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.
 17. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
 18. Hakemli yayınlanacak makalelerin 60 gün önceden gönderilmesi gerekir.


KİTAP YAYIN İLKELERİ

 1. Kitap olarak yayınlanabilecek metinler, başta hukuk olmak üzere iktisat, ekonomi, ticaret, tıp alanlarını ilgilendiren içerikte her türlü yüksek lisans tezi, akademik araştırma, uygulamaya yönelik çalışmalar ile çevirilerdir. Metinlerin dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
 2. Kitap metni, elektronik posta,  kaydedildiği bir CD ya da USB ile Microsoft Word formatında yayınevine iletilmelidir. Metnin basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
 3. Kitap içeriği/metni ile birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine, doğum tarihlerine ve “https://orcid.org” adresinden alınacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de yayınevine bildirilmelidir.
 4. Gönderilen kitap metinlerinin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
 5. Gönderilen kitaplar, genel yayın yönetmenince yayın ilkelerine uygunluk açısından incelenir ve kitabın yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir.
 6. Yayınlanmasına karar verilen kitap hakkında yayınevince Telif Hakları Sözleşmesi hazırlanıp, gönderilir.
 7. Sözleşmesi imzalanan kitapların sayfa düzenlemesi/mizanpajı ve kapak tasarımları yapılarak pdf formatıyla kontrol için yazara gönderilir. Yazar son okuma ve kontrolü yapar ve varsa düzeltmelerini bildirir. Kontrol sonucunda yazardan yazılı baskı onayı istenir. Baskı onayı verilen kitapların yazarı tarafından kontrol edilerek onaylandığı kabul edilir.
 8. Yazarın baskı onayı sonrası yayınevinin kontrol ve onayı ile kitap baskıya gönderilir.
 9. Baskısı tamamlanan kitap çalışmasından sözleşmede kararlaştırılan sayıda yazar nüshası adeti yazara gönderilir ve basılan kitaplar Legal Yayıncılık A.Ş. tarafından satış ve dağıtıma çıkarılır.