Yayın İlkeleri

Yayınlanmasını istediğiniz makale ve kitaplarınızı “akademi@legal.com.tr” adresine gönderebilirsiniz.


MAKALE YAYIN İLKELERİ

 1. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
 2. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 3. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:

  Kağıt boyutu: A4

  Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

  Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

  Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı

 4. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
 5. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alınacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırılmalıdır.
 6. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) yazımında en fazla 140 kelime kullanılmalıdır.
 7. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
 8. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.
 9. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
 10. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
 11. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
 12. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
 13. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano¬nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul¬tu¬sunda makalenin yayınlanmasına ya da dü¬zeltme istenmesine ya da ya¬yınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edile¬cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kuru¬lu’nca, tekrar ha¬keme gönderilir.
 14. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin gö¬rüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin gö¬rüşü alınacaktır.
 15. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
 16. Hakemli yayınlanacak makalelerin 1 ay önceden gönderilmesi gerekir.


KİTAP YAYIN İLKELERİ

 1. Kitap olarak yayınlanabilecek metinler, hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü yüksek lisans tezi, akademik araştırma, uygulamaya yönelik çalışmalar ile çevirilerdir. Metinlerin dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
 2. Kitap metni, elektronik posta,  kaydedildiği bir CD ya da USB ile Microsoft Word formatında yayınevine iletilmelidir. Metnin basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
 3. Kitap içeriği/metni ile birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine, doğum tarihlerine ve “https://orcid.org” adresinden alınacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de yayınevine bildirilmelidir.
 4. Gönderilen kitap metinlerinin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
 5. Gönderilen kitaplar, genel yayın yönetmenince yayın ilkelerine uygunluk açısından incelenir ve kitabın yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir.
 6. Yayınlanmasına karar verilen kitap hakkında yayınevince Telif Hakları Sözleşmesi hazırlanıp, gönderilir.
 7. Sözleşmesi imzalanan kitapların sayfa düzenlemesi/mizanpajı ve kapak tasarımları yapılarak pdf formatıyla kontrol için yazara gönderilir. Yazar son okuma ve kontrolü yapar ve varsa düzeltmelerini bildirir. Kontrol sonucunda yazardan yazılı baskı onayı istenir. Baskı onayı verilen kitapların yazarı tarafından kontrol edilerek onaylandığı kabul edilir.
 8. Yazarın baskı onayı sonrası yayınevinin kontrol ve onayı ile kitap baskıya gönderilir.
 9. Baskısı tamamlanan kitap çalışmasından sözleşmede kararlaştırılan sayıda yazar nüshası adeti yazara gönderilir ve basılan kitaplar Legal Yayıncılık A.Ş. tarafından satış ve dağıtıma çıkarılır.