Kategoriler

Anayasa ve İdare Hukuku Temel Mevzuatı (Güncellenmiş 18.Baskı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

780,00 470,00
390,00 235,00
505,00 305,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Basım Tarihi : Şubat 2022
Sayfa Sayısı : 731
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-102-9
ISBN (Online) : 978-605-315-252-1
Boyut : 13,5 x 19,5
Dili : Türkçe

Anayasa ve İdare hukuku ile ilgili olarak çalışmak isteyenler için temel düzenlemeler yer almaktadır.


İÇİNDEKİLER
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 99
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 115
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun 187
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 233
Bakan Yardımcılarının Mali Hakları ve Bazı Düzenlemeler
Hakkında Kanun   281
Danıştay Kanunu  293
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 339
İdari Yargılama Usulü Kanunu  357
Büyükşehir Belediyesi Kanunu 401
On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 433
Belediye Kanunu 453
İl İdaresi Kanunu     513
İl Özel İdaresi Kanunu 545
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanun 577
Köy Kanunu 603
Tebligat Kanunu 635
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 655
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 665
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 709