Kategoriler

Anayasa ve İdare Hukuku Temel Mevzuatı (Güncellenmiş 19.Baskı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

780,00 470,00
390,00 235,00
505,00 305,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Basım Tarihi : Eylül 2022
Sayfa Sayısı : 727
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-102-9
ISBN (Online) : 978-605-315-252-1
Boyut : 13,5 x 19,5
Dili : Türkçe
Anayasa ve İdare hukuku ile ilgili olarak çalışmak isteyenler için temel düzenlemeler yer almaktadır.


İÇİNDEKİLER

Kitap Hakkında III
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 99
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 115
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun 187
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 233
Bakan Yardımcılarının Mali Hakları ve Bazı Düzenlemeler 
Hakkında Kanun  281
Danıştay Kanunu 293
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 339
İdari Yargılama Usulü Kanunu 357
Büyükşehir Belediyesi Kanunu 401
On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 431
Belediye Kanunu 451
İl İdaresi Kanunu 511
İl Özel İdaresi Kanunu 543
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 
Seçimi Hakkında Kanun 575
Köy Kanunu 599
Tebligat Kanunu 631
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 651
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 661
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 705