Kategoriler

Anayasa ve İdare Hukuku Temel Mevzuatı (Güncellenmiş 20.Baskı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

585,00 410,00
205,00
270,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Basım Tarihi : Ocak 2023
Sayfa Sayısı : 741
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-102-9
ISBN (Online) : 978-605-315-252-1
Boyut : 13,5 x 19,5
Dili : Türkçe
Anayasa ve İdare hukuku ile ilgili olarak çalışmak isteyenler için temel düzenlemeler yer almaktadır.


İÇİNDEKİLER

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 99
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 115
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 187
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 235
Bakan Yardımcılarının Mali Hakları ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun  283
Danıştay Kanunu 295
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 341
İdari Yargılama Usulü Kanunu 359
Büyükşehir Belediyesi Kanunu 403
On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 435
Belediye Kanunu 455
İl İdaresi Kanunu 515
İl Özel İdaresi Kanunu 547
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun 579
Köy Kanunu 603
Tebligat Kanunu 641
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 663
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 673
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 719