Kategoriler

Dernekler ve Vakıflar Mevzuatı (Güncellenmiş 2. Baskı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

100,00 65,00
35,00
45,00

Toplam

Yazar : Av. Lütfü Başöz , Av. Ramazan Çakmakcı
Basım Tarihi : Ekim 2019
Sayfa Sayısı : 321
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-329-0
ISBN (Online) : 978-605-315-761-8
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe

İkinci baskısı yapılan, zengin içeriğe sahip bu kitabın son güncellemeleri yapılmış olup, başta Dernekler Kanunu, Vakıflar Kanunu, Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun,  Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun, Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, Yardım Toplama Kanunu’nun tam metinleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilgili maddeleri, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri olmak üzere temel kanunlar,  ilgili 9 adet yönetmelik ve 4 adet tebliğ kapsama alınmıştır. İçeriği özenle hazırlanmış olan eserimiz ile dernek ve vakıflar mevzuatına dair ihtiyaç duyduğunuz bilgilere kolayca erişebileceksiniz.


İÇİNDEKİLER

İçindekiler I
İçindekiler (Madde Bazında) III
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (İlgili Maddeleri) 1
Türk Medeni Kanunu (İlgili Maddeleri) 3
Dernekler Kanunu 19
Vakıflar Kanunu 35
Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine
Dair Kanun 65
Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun 69
Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve 
Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun 71
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti
Tanınması Hakkında Kanun 73
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun 75
Yardım Toplama Kanunu 99
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(İlgili Maddeleri) 107
Dernekler Yönetmeliği 109
Vakıflar Yönetmeliği 153
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri 
Yönetmeliği 219
5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 11 inci Maddesinin 
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 237
Cami Yaptıracak veya Onaracak Derneklere ve Köylere Yapılacak 
Yardımlar Hakkında Yönetmelik 241
Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere
Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 
Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik 245
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik 
Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik 249
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve 
Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik 259
Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 267
Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim
ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları 
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/1) 273
Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması 
Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No: 2006/1) 277
Dernekler Tarafından Tutulan Karar, Evrak Kayıt, Demirbaş ve
İşletme Hesabı Defterlerinde Bulunması Gereken Bilgiler ile 
Bu Defterlerin Şekli Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2) 281
Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ
(Seri No:1) 285