Kategoriler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

220,00 155,00
110,00 80,00
145,00 105,00

Toplam

Yazar : Av. Lütfü Başöz , Av. Ramazan Çakmakcı
Basım Tarihi : Ağustos 2016
Sayfa Sayısı : 218
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-72-3
ISBN (Online) : 978-605-315-494-5
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER


HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

 

BİRİNCİ KISIM... 1

Genel Hükümler 1

BİRİNCİ BÖLÜM... 1

Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi 1

BİRİNCİ AYIRIM    1

Görev. 1

İKİNCİ AYIRIM... 2

Yetki 2

ÜÇÜNCÜ AYIRIM    6

Görevsizlik veya YetkisizlikKararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve  

Yargı Yeri Belirlenmesi 6

İKİNCİ BÖLÜM... 8

Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler 8

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    10

Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu  10

BİRİNCİ AYIRIM    10

Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi 10

İKİNCİ AYIRIM... 16

Hâkimin Hukuki Sorumluluğu  16

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM    18

Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler 18

BİRİNCİ AYIRIM    18

Tarafların Ehliyetleri 18

İKİNCİ AYIRIM... 19

Dava Arkadaşlığı 19

ÜÇÜNCÜ AYIRIM    20

Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale  20

DÖRDÜNCÜ AYIRIM    23

Davaya Vekâlet 23

BEŞİNCİ BÖLÜM    27

Teminat 27

ALTINCI BÖLÜM    29

Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil 29

BİRİNCİ AYIRIM    29

Süreler 29

İKİNCİ AYIRIM... 30

Eski Hâle Getirme  30

ÜÇÜNCÜ AYIRIM    32

Adli Tatil 32

İKİNCİ KISIM... 33

Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar 33

BİRİNCİ BÖLÜM... 33

Dava Çeşitleri 33

İKİNCİ BÖLÜM... 36

Dava Şartları ve İlk İtirazlar 36

BİRİNCİ AYIRIM    36

Dava Şartları 36

İKİNCİ AYIRIM... 37

İlk İtirazlar 37

ÜÇÜNCÜ KISIM... 38

Yazılı Yargılama Usulü  38

BİRİNCİ BÖLÜM... 38

Davanın Açılması 38

İKİNCİ BÖLÜM... 40

Cevap Dilekçesi 40

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    43

Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi 43

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM    43

Ön İnceleme. 43

BEŞİNCİ BÖLÜM    46

Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar 46

BİRİNCİ AYIRIM    46

Tahkikat 46

İKİNCİ AYIRIM... 47

Duruşma. 47

ÜÇÜNCÜ AYIRIM    53

Ön Sorun ve Bekletici Sorun  53

DÖRDÜNCÜ AYIRIM    54

Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 54

BEŞİNCİ AYIRIM    55

İsticvap. 55

ALTINCI AYIRIM    57

Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi 57

ALTINCI BÖLÜM    59

Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama  59

DÖRDÜNCÜ KISIM    60

İspat ve Deliller 60

BİRİNCİ BÖLÜM... 60

Genel Hükümler 60

İKİNCİ BÖLÜM... 63

Belge ve Senet 63

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    72

Yemin. 72

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM    76

Tanık. 76

BEŞİNCİ BÖLÜM    84

Bilirkişi İncelemesi 84

ALTINCI BÖLÜM    91

Keşif. 91

YEDİNCİ BÖLÜM    93

Uzman Görüşü. 93

BEŞİNCİ KISIM... 94

Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 94

BİRİNCİ BÖLÜM... 94

Hüküm... 94

İKİNCİ BÖLÜM... 98

Hükmün Tashihi ve Tavzihi 98

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    99

Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 99

ALTINCI KISIM... 100

Basit Yargılama Usulü  100

YEDİNCİ KISIM... 104

Yargılama Giderleri ve Adli Yardım    104

BİRİNCİ BÖLÜM... 104

Yargılama Giderleri 104

İKİNCİ BÖLÜM... 108

Adli Yardım... 108

SEKİZİNCİ KISIM    111

Kanun Yolları 111

BİRİNCİ BÖLÜM... 111

İstinaf. 111

İKİNCİ BÖLÜM... 118

Temyiz. 118

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    124

Yargılamanın İadesi 124

DOKUZUNCU KISIM    128

Çekişmesiz Yargı 128

ONUNCU KISIM... 134

Geçici Hukuki Korumalar 134

BİRİNCİ BÖLÜM... 134

İhtiyati Tedbir 134

İKİNCİ BÖLÜM... 139

Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar 139

ONBİRİNCİ KISIM    141

Tahkim... 141

ONİKİNCİ KISIM... 158

Son Hükümler 158

 

TEBLİGAT KANUNU

 

BİRİNCİ BAP. 165

Umumi Hükümler 165

BİRİNCİ FASIL.. 165

Kanunun Şümulü  165

İKİNCİ FASIL.. 168

Tebligat Esasları 168

İKİNCİ BAP. 178

Hususi Hükümler 178

BİRİNCİ FASIL.. 178

Kazai tebligat 178

İKİNCİ FASIL.. 181

İdari Tebligat 181

ÜÇÜNCÜ FASIL.. 182

Mali Tebligat 182

ÜÇÜNCÜ BAP. 183

Cezai Hükümler 183

DÖRDÜNCÜ BAP  185

Müteferrik Hükümler 185

 

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET 

TARİFESİ. 191

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI 

TARİFESİ. 197

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET 

TARİFESİ. 201

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUTANIK ÜCRET  

TARİFESİ. 207