Kategoriler

Rona Aybay’a Armağan (Cilt 1 / Cilt 2)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.675,00 995,00
500,00
650,00

Toplam

Yazar : Özel Sayı
Basım Tarihi : Aralık 2014
Sayfa Sayısı : 2811
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 1303-9210
ISBN (Online) : 2149-4231
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Akademik yaşamının 55. Yılı onuruna Prof. Dr. Rona Aybay’a armağan niteliğinde olan ve iki ciltten oluşan bu eserin ilk cildinde, meslekdaşları, öğrencileri ve sevenleri tarafından hazırlanan“Anılarla Rona Aybay” ve değerli akademisyenler tarafından kaleme alınan makaleleryer almaktadır. İkinci ciltte ise, yine pek çok makalenin yanı sıra serbest yazılar bulunmaktadır.


İÇİNDEKİLER*

    

1. CİLT

 

Çizim– Semih Poroy................................................................... 13

Sunuş– Barış Aybay .................................................................. 35

Özgeçmiş..................................................................................... 39

YayınlarındanSeçmeler............................................................... 41

FotoğraflarlaRona Aybay........................................................... 55

Rona Aybay İçin Adlama. 65

KendiAnlatımıyla Rona Aybay................................................... 67

 

ANILARLA RONA AYBAY

 

Benim Tanıdığım Rona Aybay ve Aybay’lar

Nermin ABADAN-UNAT.. 87

Rona Ağabeyim

Emin AKAY.. 89

Magandalar Giremez!…

Nilüfer-H. Tahsin AKINCI. 93

Prof. Dr. Rona Aybay İçin

Oya ARASLI. 95

Rona Amcamız

Yonca-Işık AYBAY.. 97

Rona Aybay:  Türkiye’nin Hukuk Birikimi!

Mustafa BALBAY.. 101

Bir Köşe Taşı HukukçuRona Aybay

Bahri Bayram BELEN.. 103

Rona Hoca’ya Saygılarla

Berra BESLER.. 107

Hatırladığım Rona Aybay

Fazlı CAN.. 111

Hukuk, Rona, Edebiyatve  Başka Şeyler

Cem ÇAKMAK.. 117

Bilinmeyen YönleriyleRona Aybay

Demirhan Burak ÇELİK.. 123

Rona Bey…

Ali ÇİNKO.. 127

Rona Aybay Hoca

Metin ÇORABATIR.. 129

Örnek Cumhuriyet AydınıRona Aybay

Oğuz DEMİRALP. 131

Rona Aybay’lı Yıllar(1950 – 1954)

Duru DUYGU.. 135

Hani Bize FaşizmiÖğrettiler Ya…

Aydın ENGİN.. 141

Rona Aybay’la Bir Anı…

Dicle ERGÜL.. 145

Rona Hoca ile ÇalışmakZevktir!

Teoman ERGÜL.. 147

Arkadaşım Rona Aybay

Uğur ERSOY.. 151

Prof. Dr. Rona Aybay’aSüresiz Öğrencisinden

Haluk Naci GÜLALP. 153

Sevgili Hocam Rona Aybay ve Tespihi

Selma GÜVEN STROPPEL.. 159

Rona Hocam ile Bir Anım…

Mustafa Serhat KAŞIKARA.. 161

Prof. Dr. Rona Aybay’ı Anlatabilmek

Yeter KILIÇ.. 165

Saray - Okul - Öğretmen

Günsel KOPTAGEL-İLAL.. 171

Değerli RonaHocamıza  Eski Ankara’dan  Bir Esinti

Dicle KOPUZ.. 179

Rona Aybay’a Mektup

Ahmet MUMCU.. 181

Sevgili Hocamız Prof. Dr.Rona Aybay’a

ODTÜ İİF ’75. 185

Rona Aybay'la Söyleşi

Rona Ali ÖZAY.. 191

Prof. Dr. Rona Aybay İçin

Coşkun ÖZDEMİR.. 193

Rona’yla Birlikte

Demir ÖZLÜ.. 197

Mülkiye Ruhu İçinden Hukuk Hoca’mıza…

Meral S. ÖZTOPRAK.. 199

Rona Aybay Arkadaşımızdı

Ali SİRMEN.. 201

Bir Hukuk Bilgesi

Demet TANER.. 203

Bir Zamanlar Odtü…

Tosun TERZİOĞLU.. 205

Hocamız Prof. Dr. RonaAybay’la İlgili Aklıma İlk Gelenler

Durmuş TEZCAN.. 209

Aslolan Anlamlı Yaşamak

Ferda TUNCER.. 213

Dostum Rona Aybay

İlter TURAN.. 215

Geçmiş Zaman Olur KiHayali Cihan Değer...

Gürel TÜZÜN.. 221

İnsan Bir Kere RonaHoca’nın  Öğrencisi Oldu mu…

Aydın UĞUR.. 223

Prof. Dr. Rona AybayHakkında  Birkaç Söz

İlhan ULUSAN.. 227

Prof. Dr Rona Aybay

Seçil UZUNER.. 229

Yaşam Sekseninden SonraBaşlar

Bülent ÜNAL.. 231

 

Mémoire In Honour OfProfessor Dr Rona Aybay Upon His Eightieth Birthday

Mark E. VILLIGER.. 233

Hatemi Hoca’dan MektupVar

Elif YAVUZ.. 237

Rona Aybay: Sesiyle GülenBir Ciddi Adam

Ayşegül YÜKSEL.. 239

Ömür Boyu Hocamız, YaşamFenerimiz

Engin YÜRÜR.. 241

 

                 MAKALELER

 

CumhurbaşkanlığıSeçimleri Bireysel Başvuru Konusu Olabilir mi?

Olgun AKBULUT.. 245

Meslek Kuruluşları veEkonomik Kamu Düzeni

Tayfun AKGÜNER.. 265

6102 Sayılı Türk TicaretKanunu Uyarınca Azlığı Finansal 

     Tabloların Müzakeresini Erteleme Hakkı

Seda AKİPEK.. 283

Deniz Araçları ZorunluMali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Değerlendirilmesi

Didem ALGANTÜRK LIGHT.. 319

Assesments On Legal FrameWork Of Reproductive Rights - The 

    Case Of Abortion Under InternationalStandards And Turkish 

    Legal System

Nilay ARAT.. 337

Türkiye’de Kadına KarşıŞiddetle  Hukuksal Mücadele

Gözde ATASAYAN.. 355

651 Sayılı KanunHükmündeki Kararname  Sonrasında CemaatVakıflarının  Çözülmeyen Mülkiyet  Sorunları

Mehmet ATILGAN.. 375

KKTC Miras HukukunaGöre  Miras Payları VeVasiyetnameler 

    (Türk Medeni Kanunu İle Karşılaştırmalı)

Memet Erdem AYBAY.. 417

 

Atatürk’ün 1933Üniversite Reformu Ve Alman  BilimAdamlarının Türkiye’deki Modern Üniversitelerin Kuruluşuna Ve Gelişmesine  

          Katkıları

Ülkü AZRAK.. 441

UluslararasıAndlaşmaların  Anayasa MahkemesiTarafından Denetlenmesi

Ali BAL.. 459

Uluslararası Ceza DivanıRoma Statüsü

Köksal BAYRAKTAR.. 511

Brüksel I TüzüğüHükümleri Uyarınca Tüketicinin Korunması

Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK.. 527

Hayalin Hakikatine…Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadınların 

     Kamusal Özgürlük Özlemi

Fatmagül BERKTAY.. 559

Mağdurun Hakları veZararının Giderilmesi

Nur CENTEL.. 577

10. Yılında İş Kanunu’nunÇalışma Sürelerinde Esneklik Öngören   Hükümlerinin Uygulanması

Tankut CENTEL.. 605

Modern Yurttaşlık Kavramının  Yeniden Okuması

İrem ÇAĞLAR GÜRSEY.. 619

Türkiye’de Yargıyaİlişkin Başlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Demirhan Burak ÇELİK.. 653

Yargı Kararları IşığındaYabancı  Devletin Yargı Bağışıklığı 

    Alanında Güncel Gelişmelere Bakış

Esra DARDAĞAN KİBAR.. 677

Türkiye’de VatandaşlıkKavramının Dönüşümü: Demokratik Vatandaşlık

Yasin SEZER Gökhan DÖNMEZ.. 715

Turgut ÖzalBaşbakanlığındaki  Anavatan Partisiİktidarı Döneminde (1983-1989) Anayasa Mahkemesi’nin İptal Davası Üzerine 

    Verdiği Kararlar Ve Siyasi İktidar- AnayasaMahkemesi 

     İlişkileri

Ahmet Mert DUYGUN.. 747

 

Uluslararası YatırımlardaEv Sahibi Ülkenin “Kamulaştırma” ile İmtihanı

A. Aslıhan ERBAŞI ÇUHADAR.. 801

Arsa Payı Karşılığıİnşaat Sözleşmesinin Tapu 

       Siciline Şerh Edilmesi Ve Şerhin Etkisi

Tarkan ERDAL.. 843

On Yıl Süreli Denetim YasağınınKapsamını Genişleten Anayasa Mahkemesi İçtihadı:Anayasaya Uygunluk DenetimindeSessiz 

     Bir Geri Adım

Ozan ERGÜL.. 863

Evlenme HakkınınYabancılar Tarafından Kullanılmasında İstisnai 

     Bir Yöntem: Konsolosluk Evlenmeleri

Gizem ERSEN PERÇİN.. 897

Feminizm ve UluslararasıHukuk

Bilge ERSON ASAR.. 921

Ulusal ve UluslararasıTahkimde  Gizlilik ve Açıklık

Yüksel ERSOY.. 957

Deniz HukukuUyuşmazlıklarında Tahkim Anlaşmalarının 

    Geçerliliğine  İlişkin Bazı Meseleler

Emre ESEN.. 999

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hukuki Niteliğive 

    Koşulları

Göksun Gökçe GÖNDERMEZ.. 1033

Kişilik Haklarını İhlalEden  İnternet YayınlarınınKaldırılması  

    Usûlü ve İfade Hürriyeti 5651 SayılıKanunun 9’uncu 

    Maddesinin İfade Hürriyeti  Açısından Değerlendirilmesi

Kemal GÖZLER.. 1059

Türkiye Avrupa İnsanHakları Sözleşmesi’ne Ek 4. Protokolle Bağlı Mıdır?  Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel BaşvuruHakkı 

    Açısından Bir Değerlendirme

Ece GÖZTEPE.. 1121

Introducing IbnKhaldun  In The Context Of Alternative ApproachesTo The Origins Of International Law

Reşat Volkan GÜNEL.. 1151

Avrupa Birliği’nde veAmerika Birleşik Devletleri’nde Havayoluyla Seyahat Eden Yolcuların Haklarınaİlişkin Düzenlemeler

Meltem Deniz GÜNER-ÖZBEK.. 1183

Yükseköğretim ÖğrenciDisiplin Hukukunda  Ceza Hukuku 

     İlkelerinin ve Kurumlarının UygulanmasıSorunu

Onur GÜRER.. 1227

Anayasa ve İdareHukuku’ndan Kesitler IX

Sait GÜRAN.. 1257

Gerekçe İlkesinin İdariUsul Kurumu Işığında Değerlendirilmesi

Zeliha HACIMURATLAR.. 1283

International Family Law Arbitrations

Burak HUYSAL.. 1351

Rekabet Kurulu – Bağımsızlık/Özerklik/Tarafsızlık

Nurkut İNAN.. 1365

Adalet Ve KalkınmaPartisi Dönemi Kanunları Hakkında 2010 Anayasa Değişiklikleri Öncesi AnayasaMahkemesinde Görülen İptal Davaları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Ahmet KALAFAT.. 1379

 

2. CİLT

 

Çizim– Tan ORAL.................................................................. 1397

 

MAKALELER

  

Lizbon Andlaşması Sonrası Avrupa Birliği  Yatırım Anlaşmaları

     Pınar KARACAN.............................................................. 1421

Türk CezaKanunu’nda İşkence Tanımı

     Tuğrul KATOĞLU........................................................... 1457

Hakemlerin Bağımsızlığı Ve Tarafsızlığı Meselesininİngiliz 

     Tahkim HukukuAçısından Değerlendirilmesi

Didem KAYALI................................................................. 1483

İşçinin Ölümünün İşe İade Davasına Etkisi

Hande Gül KÜÇÜKKAYA............................................... 1513

İnsan ÖldürmeSuçlarında Suçun Konusu Olarak Ceninin Durumu

     ve California Yüksek Mahkemesi TarafındanVerilen Keeler 

     Kararının Bu Kapsamda İncelenmesi

Erdem İzzet KÜLÇÜR...................................................... 1523

Lisans SözleşmeÇeşitleri Ve Tarafları

Selim LEVİ......................................................................... 1553

AİHM'nin ZornicKararı Çerçevesinde Ayırımcılık Yasağının Kısa

Bir Değerlendirmesi

Pınar MEMİŞ KARTAL................................................... 1593

AnayasaMahkemesi İptal Kararlarının  GeriyeYürümesi

Dilaver NİŞANCI.............................................................. 1611

Tarihten BirYaprak: Chp Milletvekili Nihat Erim'in Avrupa İnsan 

Hakları Komisyonuna Bireysel Başvuru Hakkını ve Avrupa 

İnsan Hakları Divanının Yargı Yetkisini Tanımamıza İlişkin

4 Aralık 1961 Tarihli Kanun Teklifi

Erdal ONAR...................................................................... 1655

Bir İnsanHakları Sorunu Olarak Yolsuzluk

Elif ORAL.......................................................................... 1707

Türkiyeİdaresinin Bilgi Kaynakları  Üzerine BirDeneme

Cüneyt OZANSOY............................................................ 1757

“Narin” BirÖrnek Olay Üzerine: Şantaj, İntihar, Sınırdışı Etme, 

    Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Nimet ÖZBEK................................................................... 1775

En Çok GözetilenUlus Kaydının Ejusdem Generis Prensibi   

     Açısından Değerlendirilmesi Ve BuDeğerlendirmenin  

     Türkiye’nin 1990’larda İmzalamış Olduğuİkili Yatırım

     Anlaşmaları Üzerindeki Etkisi 

    Turgut Aycan ÖZCAN..................................................... 1817

GüncelGelişmeler Işığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 

Yargı Yetkisi

IşılÖZKAN Lale Burcu ÖNÜT........................................ 1831

Gemi İpoteğindeİpotekli Alacaklının Hakları

Ayşe Özkan TESELLİ....................................................... 1879

ToplumsalCinsiyet Eşitliğinin Anayasallaşması

Ece ÖZTAN....................................................................... 1905

Avukatın Bürosu Ve Konutunun Aranması

Ali PEHLİVAN.................................................................. 1925

 

 

Temel Hak VeÖzgürlüklere İlişkin Uluslararası Antlaşmaların    

     Hukuksal Statüsü İle İlgili YeniGelişmeler  -Anayasa 

Mahkemesi’nin İki Kararı Üzerine Düşünceler

Fazıl SAĞLAM.................................................................. 1959

 

Türk BorçlarKanunu Uyarınca Hizmet Sözleşmesinde Derhal

     Fesih

Sera REYHANİ YÜKSEL................................................. 1995

Yapay DöllenmeVe Taşıyıcı Anneliğe İlişkin Hukuksal 

Düzenlemeler

Selin SERT......................................................................... 2013

TürkiyeCumhuriyeti Hükümeti İle Avrupa Birliği Arasında 

İzinsiz İkametEden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin 

Anlaşma’nın KısaTahlili

Erkut Ziya SİVRİKAYA................................................ 2031

EU-TurkeyReadmission Agreement:  Not A"Carrot" But 

 More A "?"

Ülkü Sezgi SÖZEN.......................................................... 2049

 

Vergi İhbarİkramiyesi Ve Hesabında Fer’i Alacakların Durumu

Doğan ŞENYÜZ.............................................................. 2075

UluslararasıKararlar Işığında Türkiye’de Vicdani Ret Hakkına 

İlişkin Kararlar

Barış TAŞKAZAN.......................................................... 2099

AvukatlıkMesleği Açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 

       Yaklaşımından Bazı Örnekler

Durmuş TEZCAN........................................................... 2145

İdarenin DüzenlemeleriÇerçevesinde  Elektrik PiyasasındaTüketici 

       Kavramı Ve Tedarikçi Seçme Kurumu

Refik TİRYAKİ............................................................... 2159

Hukuk-I EsasiyyeVe Hukuk-I Nisvân:  Léon Duguıt’deKadın  

        Hukuku (1923)

Zafer TOPRAK............................................................... 2209

Jean-JacquesRousseau’nun Demokrasi Teorisi

Oktay UYGUN................................................................ 2235

 

 

KooperatiflerYeni Yasayla Sermaye Yoğun Ticari Şirketlere mi   

        Dönüşecek?

T. Dirse YALÇIN............................................................ 2261

Tahkime İlişkin Kanun Hükümlerinin  Zaman Bakımından 

Uygulanması (HUMK - MTK - HMK)

Ejder YILMAZ............................................................... 2285

Namus BelasınaDökülen Kan Kimin?

Arus YUMUL.................................................................. 2321

Hukuk EğitimiÜzerine Sosyo-Juridik  Bir İnceleme

Mustafa T. YÜCEL......................................................... 2329

Emre AykırıDavranış Kabahati (Kabahatler K. M.32)

Hamide ZAFER............................................................... 2351

Telafi Çalışması

GamzeNur ZENCİR YUMUŞAKBAŞ........................... 2383

UluslararasıGenel Hukuk Bakımından ICSID Hakemlik 

      Mahkemesinin Yeri Ve Niteliği

Dikran M. ZENGİNKUZUCU........................................ 2415

 

SERBEST YAZILAR

21. YüzyılBaşında Kimi Ufuk Gezileri

Sina AKŞİN..................................................................... 2447

 

Bir Söyleşi:Üniversitelerde İki Kuşak Rona Aybay’a Sevgiyle

Korkut BORATAV......................................................... 2457

KarmaşıklıkKuramı, Kalkınma Konusunda Görüşler

Tuncer BULUTAY.......................................................... 2471

1961 KurucuMeclis’in Oluşumu Ve 1961 Anayasası’nın Temel 

İlkeleri

Mehmet Alev COŞKUN.................................................. 2535

“Atatürk’ünDiktatörlüğü”, Menderes, İnönü, Faik Ahmet Barutçu 

ve “TrabzonMeselesi”

Şevket ÇİZMELİ............................................................. 2547

Eski SeramiklerinÜretildikleri Yerlerin Saptanması İçin Bir Eleme 

 ve Sözel Tarih Yöntemi

Selçuk EREZ Altan A. MARÇELLİ............................... 2583

TÜBA’nınSözlüğünde Yer Alan Hukuk Terimleri

Cem EROĞUL................................................................ 2591

Dönüşüm Yasası Çözümlemesi

CevatGERAY................................................................. 2597

Türk SefaradMüziği

Karen GERSON ŞARHON............................................ 2607

ToplumsalCinsiyet Duyarlılığı Konusunda Yasal Düzenlemeler 

ve Öneriler

Ramazan GÖKBUNAR Alper DOĞAN......................... 2619

Hasan Yazıcı V.Türkiye Davası

Çeviren: Yahya Berkol GÜLGEÇ.................................. 2637

Doğa BilimleriVe Etik Sorunları Üzerine

Osman GÜREL............................................................... 2665

Sağır Sultan ResmiGazete Okur mu?

Ali GÜZEL...................................................................... 2677

Ahmet DavutoğluAnd A ‘Re-Set’ In Turkish Foreign Policy?

William HALE................................................................. 2683

DayanışmaHakları Ve Demokratikleşme

CanHAMAMCI.............................................................. 2695

 

ODTÜ’de Rona’lıYıllar

Yakup KEPENEK........................................................... 2705

SözleşmeTarafların İradesini Ne Kadar Yansıtabilir? Yönetimin 

(Governance)  Rolü Nedir?

Çelik KURTOĞLU......................................................... 2715

Gündemdenİnmeyen Sorun:  Yargı Kalitesi

Gündüz KUTUCU........................................................... 2731

EnforcedDisappearances In Bosnia And Herzegovina

Manfred NOWAK........................................................... 2751

AşkınNörobiyolojik Temelleri

Öget ÖKTEM TANÖR................................................... 2769

İş HukukuAçısından “Suistimal” Kavramı

Doğan Gözde ÖZGÖDEK.............................................. 2775

İnşaatProjelerinde Gecikmeler Ve  Süre UzatımıTalepleri

Zeynep SÖZEN............................................................... 2781

İhtisas İmarMahkemelerinin Kurulmasıyla  İlgili BirÖneri

Mete TAPAN................................................................... 2791

30 Yıl SonraYeniden “Rona Amca”

Çiğdem TOKER.............................................................. 2795

NiccoloMachiavelli:  Kâhin mi? İleriyi GörenSiyaset

        Bilimcisi mi?

Mehmet ULUÇ................................................................ 2801

Freedom OfAssociation And The Case Of Turkey Changing Labor 

        Relations And New Visions For TurkishUnions

Engin ÜNSAL.................................................................. 2807

 

CONTENTS

 

VOLUMEI

         

ARTICLES

 

Can The Presidential Elections Be SubjectTo The Constitutional Complaint Procedure?

Olgun AKBULUT.. 245

Professional OrganizationsAnd The Economic Public Order

Tayfun AKGÜNER.. 265

The Minority Right ForThe Postponement Of The Discussion On 

     The Financials According To The TurkishCommercial Code  

      Numbered 6102

Seda AKİPEK.. 283

Considerations On TheGeneral Conditions Of The Marine Vehicles Compulsory Liability Insurance

Didem ALGANTÜRK LIGHT.. 319

Assesments On LegalFramework Of Reproductive Rights - The 

    Case Of Abortion Under InternationalStandards And Turkish

     Legal System

Nilay ARAT.. 337

Legal Struggle WithViolence Against Women In Turkey

Gözde ATASAYAN.. 355

The Unresolved PropertyOwnership Problems Of Non-Muslim Foundations After The Statutory Decree No. 651

Mehmet ATILGAN.. 375

Shares Of Statutory PortionAnd Wills According To Trnc 

     Inheritance Law (In Comparison With TheTurkish Civil Code)

Memet Erdem AYBAY.. 417

Ataturk’s UniversityReform In 1933 And The Contributions Of 

     The German Scientists In The FoundationAnd Development 

     Of The New Universities

Ülkü AZRAK.. 441

Judicial Review OfInternational Treaties By The Constitutional 

     Court

Ali BAL.. 459

Rome Statute Of TheInternational Criminal Court

Köksal BAYRAKTAR.. 511

Consumer Protection UnderThe Brussels I Regulation

Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK.. 527

From Fiction To RealityWomen's Longing For Public Freedom, 

     From The Ottoman Empire Into The Republic

Fatmagül BERKTAY.. 559

Rights And CompensationOf Victim

Nur CENTEL.. 577

In Its 10th Year, TheApplication Of The Provisions Of The 

     Labour Act, Regarding The Flexibility InWorking Time

Tankut CENTEL.. 605

Re-Reading The Concept OfModern Citizenship

İrem ÇAĞLAR GÜRSEY.. 619

Judiciary In Turkey:Basic Problems And Some Propositions

Demirhan Burak ÇELİK.. 653

An Overview Of CurrentDevelopments Concerning State 

     Immunity In The Light Of JudicialDecisions

Esra DARDAĞAN KİBAR.. 677

Transformation Of TheCitizenship Concept In Turkey: Democratic Citizenship

Yasin SEZER Gökhan DÖNMEZ.. 715

The Action For AnnulmentDecisions Of The Constitutional Court And The Relations Between Constutional Court And Political

     Power In The Era Of Motherland PartyGoverments Under The Presidency Of Turgut Özal (1983-1999)

Ahmet Mert DUYGUN.. 747

Host Countries’Examination With ‘Expropriation Of International Investments’

A. Aslıhan ERBAŞI ÇUHADAR.. 801

Annotation Of TheConstruction Agreement In Return For Land 

     Share To The Land Registry And The EffectsOf Such 

    Annotation

Tarkan ERDAL.. 843

The Jurisprudence Of TheTurkish Constitutional Court Which 

    Extends The Scope Of The “Ten-YearProhibition” On Constitutional Review: A Silent Backstep In Constitutional 

     Review Of Legislation

Ozan ERGÜL.. 863

Exceptional Way To MarryOf Aliens: Consular Marriages

Gizem ERSEN PERÇİN.. 897

Feminism AndInternational Law

Bilge ERSON ASAR.. 921

Confidentiality AndTransparency In National And International Arbitration

Yüksel ERSOY.. 957

Certain Issues OnValidity Of Arbitration Clauses In Maritime 

    Law Disputes

Emre ESEN.. 999

The Legal Nature AndConditions Of Compensation  For Loss 

    Of Support

Göksun Gökçe GÖNDERMEZ.. 1033

Procedure Of Removing TheInternet Publications Violating Personality Rights And Freedom Of ExpressionEvaluation 

    Of The Article 9 Of The Law No 5651 InTerms Of The Freedom 

    Of Expression

Kemal GÖZLER.. 1059

 

 

Is Turkey Party To TheProtocol No. 4 To The Convention For 

     The Protection Of Human Rights AndFundamental Freedoms?  

     An Appraisal With Regard To The RightTo  Constitutional Complaint

Ece GÖZTEPE.. 1121

Introducing Ibn KhaldunIn The Context Of Alternative Approaches

    To The Origins Of International Law

Reşat Volkan GÜNEL.. 1151

Air Passengers’ Rights InThe European Union  And The 

    United States

Meltem Deniz GÜNER-ÖZBEK.. 1183

Question Ofİmplementation Of Criminal Law Principles And Institutions On Higher EducationDisciplinary Law

Onur GÜRER.. 1227

RemarksOn Constitutional And Administrative Law IX

Sait GÜRAN.. 1257

Review Of The PrincipleOf Duty To Give Reasons For 

       Administrative Decisions In Light OfAdministrative Procedure

Zeliha HACIMURATLAR.. 1283

International Family LawArbitrations

Burak HUYSAL.. 1351

Competition Board–Independence/Autonomy/Impartiality

Nurkut İNAN.. 1365

A Short Assessment OnActions For Annulment Before 

       Constitutional Court Prior To The 2010Constitutional 

       Amendments Regarding The LegislationPassed During Justice 

       And Development Party Era

Ahmet KALAFAT.. 1379

 

VOLUMEII

                                                                                               

 European Union Investment Agreements After TheLisbon 

    Treaty

Pınar KARACAN.. 1421

 Definition Of Torture In The Turkish CriminalCode

Tuğrul KATOĞLU.. 1457

Evaluation OfImpartiality And Independence Of Arbitrators In English Law

Didem KAYALI. 1483

The Effect OfThe Death Of Employee To The  Reemployment  

     Lawsuit

Hande Gül KÜÇÜKKAYA.. 1513

 Status Of The Fetus As A Subject Of Homicide  Crimes And 

    Examining Keeler Decision Of CaliforniaSupreme Court In 

    This Context

Erdem İzzet KÜLÇÜR.. 1523

 Types And Parties Of License Agreements

Selim LEVİ. 1553

 A Short Treatise On The Principle OfNon-Discrimination 

    Within The Framework Of The Echr ZornicCase

Pınar MEMİŞ KARTAL.. 1593

 Retroactivity Of The Constitutional Court’s  Annulment 

    Decisions

Dilaver NİŞANCI. 1611

 A Page From History: A Draft ProposalSubmitted By The 

     Republican People’s Party (Chp) Mp NihatErim Regarding   

     Individual Access To The EuropeanCommission Of Human  

                  Rights And TheRecognition Of The Jurisdiction Of The 

                 European Court Of Human Rights, Dated December 4th, 1961

Erdal ONAR.. 1655

 Corruption As A Human Rights Concern

Elif ORAL.. 1707

 An Essay On The Information Sources Of TheTurkish 

    Administration

Cüneyt OZANSOY.. 1757

 On A Delicate Case Study: Extortion, Suicide,Deportation, The 

     Law Of Foreigners And InternationalProtection

Nimet ÖZBEK.. 1775

 Assessment Of Most Favored Nation Clauses InTerms Of 

      Ejusdem Generis Principle And Its ImpactOver Some Bilateral   

       Investment Treaties Executed By RepublicOf Turkey In 1990s

Turgut Aycan ÖZCAN.. 1817

Jurisdiction OfThe European Court Of Human Rights In Light Of Recent Developments

Işıl ÖZKAN Lale Burcu ÖNÜT.. 1831

 Mortgagee’s Rights In Ship Mortgage

Ayşe ÖZKAN TESELLİ. 1879

 Constitutionalization Of Gender Equality

Ece ÖZTAN.. 1905

 The Search In The Attorney’s Law Office AndPrivate Dwelling

Ali PEHLİVAN.. 1925

 New DevelopmentsRegarding The Legal  Status OfThe 

    International TreatiesOn Fundamental  Human RightsAnd     

    Freedoms -Considering Two Decisions OfThe Constitutional 

    Court

Fazıl SAĞLAM... 1959

 The Immediate Termination In The ServiceContract According 

    To The Law Of Obligations

Sera REYHANİ YÜKSEL.. 1995

 Artificial Insemination And Carrier OnMotherhood Legal 

    Regulations

Selin SERT.. 2013

 A Brief Interpretation Of The Treaty On TheReturn Of Illegal 

    Aliens, Signed Between Between The RepublicOf Turkey, And 

    The European Union

Erkut Ziya SİVRİKAYA.. 2031

EU-Turkey Readmission Agreement:  Not A "Carrot" But 

    More A "?"

Ülkü Sezgi SÖZEN.. 2049

 Tax Denunciation Bonus And Accessory Claim InThe Calculation 

    Of The Status

Doğan ŞENYÜZ.. 2075

 The Judgments Concerning ConscientiousObjection In Turkey In 

    The Light Of International Jurisprudence

Barış TAŞKAZAN.. 2099

 Examples Of The Approach Of ECHR ToAttorneyship

Durmuş TEZCAN.. 2145

 

ConsumerConcept And Supplier Switching Institution In 

     Electricity Market Within The Framework OfRegulations

Refik TİRYAKİ. 2159

 Women's Political Rights In Léon Duguit'sTextbook On   

    Constitutional Law (1923)

Zafer TOPRAK.. 2209

 Jean-Jacques Rousseau's Theory On Democracy

Oktay UYGUN.. 2235

 Will Cooperatives Turn Into Capital IntensiveCommercial  

    Companies With The New Law?

T. Dirse YALÇIN.. 2261

 Ratione Temporis Of Legal Provisions OnArbitration   (Code Of 

   Civil Procedure- International ArbitrationLaw-Code Of Civil 

    Procedure)

Ejder YILMAZ.. 2285

“Whose Blood IsBeing Spilled In The Name Of The  Scourge 

    Of Honor?”

Arus YUMUL.. 2321

 Socia-Juridical Examination Of Legal Education

Mustafa T. YÜCEL.. 2329

 Misdemeanor Of Conduct Against Order(Misdemeanor Code 

    Art.32)

Hamide ZAFER.. 2351

RestitutionStudy

Gamze Nur ZENCİR YUMUŞAKBAŞ. 2383

The Place AndThe Nature Of ICSID Arbitral Tribunal Under  

     International Public Law

Dikran M. ZENGİNKUZUCU.. 2415

 

FREEARTICLES

ContemplationsAt The Beginning Of The 21st Century

Sina AKŞİN.. 2447

 A Conversation: Two Generations At TheUniversities,  To Rona 

    Aybay With Affection

Korkut BORATAV.. 2457

 

 Theory Of Complexity, And Views On Development

Tuncer BULUTAY.. 2471

Formation OfThe 1961 Constituent Assembly And The 

    Fundamental Principles Of The 1961Constitution

Mehmet Alev COŞKUN.. 2535

“TheDictatorship Of Atatürk”, Menderes, İnönü, Faik Ahmet

     Barutçu And The “Trabzon Incident”

Şevket ÇİZMELİ. 2547

An EliminationAnd Oral History Method For Determining 

     Locations Of The Production Centers Of OldCeramics

Selçuk EREZ Altan A. MARÇELLİ. 2583

 Law Terms In Tüba’s Dictionary

Cem EROĞUL.. 2591

 An Analysis Of Urban Redevolopment Act

Cevat GERAY.. 2597

TurkishSephardic Music

Karen GERSON ŞARHON.. 2607

 Legal Regulations And Suggestions On GenderSensitivity

Ramazan GÖKBUNAR Alper DOĞAN.. 2619

 Case Of Hasan Yazıcı V. Turkey

Translated by: Yahya BerkolGÜLGEÇ.. 2637

 On Natural Sciences And Its Ethical Problems

Osman GÜREL.. 2665

 Does The "Deaf Sultan" Ever ReadsOfficial Gazette?

Ali GÜZEL.. 2677

Ahmet Davutoğlu And A ‘Re-Set’ In TurkishForeign Policy?

William HALE.. 2683

 Solidarity Rights And Democratization

Can HAMAMCI. 2695

The 'Rona'Years At METU

Yakup KEPENEK.. 2705

 Can A Contract Perfectly Reflect The Will OfThe Parties? 

    What Is The Role Of Governance?

Çelik KURTOĞLU.. 2715

 

The ProblemThat Is Never Off The Agenda:  The QualityOf 

     Justice

Gündüz KUTUCU.. 2731

Enforced Disappearances In Bosnia AndHerzegovina-Recent 

   Developments In International Jurisprudence

Manfred NOWAK.. 2751

 Neurobiological Basis Of Love

Öget ÖKTEM TANÖR.. 2769

 Concept Of “Misconduct” From The PerspectiveOf Labor Law

Doğan Gözde ÖZGÖDEK.. 2775

 Delays In Construction Projects And TimeExtension Claims

Zeynep SÖZEN.. 2781

 A Proposal For Establishment Of ExpertiseCourts For Buildings 

    And Preservation

Mete TAPAN.. 2791

30 Years Later,“Uncle Rona” Once More

Çiğdem TOKER.. 2795

 Niccolo Machiavelli:  A Soothsayer, Or A Visionary Political 

    Scientist?

Mehmet ULUÇ.. 2801

Freedom Of Association And The Case OfTurkey Changing 

    Labor Relations And New Visions For Turkish Unions

Engin ÜNSAL.. 2807* Yazarlar,soyadı sırasına göre dizilmiştir..

Rona Aybay’a Armağan (Cilt 1 / Cilt 2) İçeriği