Kategoriler

Vergi Kanunları (Güncellenmiş 18.Baskı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

920,00 555,00
460,00 280,00
600,00 360,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Basım Tarihi : Şubat 2022
Sayfa Sayısı : 1177
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-101-2
ISBN (Online) : 978-605-315-255-2
Boyut : 13,5 x 19,5
Dili : Türkçe

Vergi hukuku ile ilgili çalışmak isteyenler için temel kanunlar yer almaktadır.

İÇİNDEKİLER

Kitap Hakkında III
Vergi Usul Kanunu 1
Gelir Vergisi Kanunu 225
Kurumlar Vergisi Kanunu 407
Katma Değer Vergisi Kanunu 479
Özel Tüketim Vergisi Kanunu 547
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 603
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 625
Emlak Vergisi Kanunu 641
Damga Vergisi Kanunu 679
Harçlar Kanunu  721
Gider Vergileri Kanunu 821
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 837
Belediye Gelirleri Kanunu 901
Değerli Kağıtlar Kanunu 943
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun 947
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 955
Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun 965
Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 975
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 979
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 999
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve     Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7020) 1035
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7256) 1071
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (7326)