Kategoriler

Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

650,00
745,00
885,00
1.065,00
1.190,00
1.325,00
1.485,00
1.600,00
1.750,00
1.895,00

Toplam

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi"nde; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay,Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu başta olmak üzere,

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun,

Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Personel Yönetmeliği,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet Ve Reklam Yasağı Yönetmeliği,

Serbest Muhasebeciler,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce TutulacakDefter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti HakkındaYönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

gibi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun vegerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, özelge, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm vergi mevzuatına Vergi Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Vergi Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Harçlar Kanunu Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Motorlu Taşıtlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Vergi Usul Kanunu Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi