Kategoriler

Vergi Muhasebe Mali Hukuk Kitapları (Online Süresiz) + Mali Hukuk Dergisi Dergisi (Online Süresiz) + Vergi Mevzuatı Grubu (1 Yıl Süreli)

Toplam 980,00

Mali Hukuk'a Dair Herşey* 


Vergi Muhasebe Mali Hukuk Kitapları** ile Legal Yayıncılık tarafından bugüne kadar yayınlanan ve abonelik süresi boyunca yayınlanacak tüm online Vergi, Muhasebe, Mali Hukuk Kitaplarına ulaşabilir, kitaplarınızdan çıktı alabilir, kopyalama yapabilir ve içinde arama yapabilirsiniz.

Vergi Mevzuatı Grubu***ile Amme Alacakları Mevzuatı, Belediye Gelirleri Mevzuatı, Damga Vergisi Mevzuatı, Emlak Vergisi Mevzuatı, Gelir Vergisi Mevzuatı, Gider Vergisi Mevzuatı, Harçlar Mevzuatı, Katma Değer Vergisi Mevzuatı, Kurumlar Vergisi Mevzuatı, Mali Müşavirlik Mevzuatı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı, Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı, Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı, Vergi Usul Kanunu Mevzuatı ile alakalı tüm güncel Yüksek Mahkeme Kararlarına, mevzuata, dilekçe ve belge örneklerine ve 2003'ten bu yana Legal Yayıncılık tarafından yayınlanan tüm dergilerdeki alana özel makalelere, son değişikliklere erişebileceksiniz. 

Mali Hukuk Dergisi** ile hakem denetiminden geçmiş makaleler,karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine erişebilir, online derginiz içerisinde arama, çıktı alma ve kopyalama yapabilirsiniz. 

Mali Hukuk alanında özelleştirilmiş bu paket ile tüm hukuki materyal ihtiyacınızı tek bir abonelik ile sağlayabileceksiniz.  

* Kampanya fiyatları tek kullanıcı için belirlenmiştir. 

** Online süresiz üyeliklerde abonelik bitişinden sonra yayınlanacak eserler için abonelik yenileme bedeli talep edilir. Online Süresiz abonelikte, abonelik yılında satın alınan eserler online kütüphanenizde daimi olarak saklanmaktadır. Online Süreli aboneliklerde ise bir yıl boyunca sadece görüntüleme imkanı tanınır.  

*** Kampanya dahilindeki Mevzuat Grubu aboneliği bir yıllık olup devamının talebi halinde yenilemesi yapılmalıdır. Vergi Mevzuat Grubu aboneliğinin süresiz tanımlanması bulunmamaktadır.