Kategoriler

Anayasa ve İdare Hukuku Temel Mevzuatı (Güncellenmiş 14. Baskı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

78,00 47,00
35,10 23,50
46,80 30,55

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Basım Tarihi : Eylül 2019
Sayfa Sayısı : 711
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-102-9
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe

14. Baskısı yapılan zengin içeriğe sahip bu mevzuat kitabımızda, son güncellemeleri yapılmış olan, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tam metni olmak üzere anayasa ve idare hukuku temel mevzuatı ile ilgili 17 adet kanun ve 2 adet tüzük yer almaktadır. İçeriği özenle hazırlanmış olan eserimiz ile anayasa ve idare hukukuna dair aradığınız bilgilere kolayca erişebileceksiniz.


İÇİNDEKİLER

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 99
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun 171
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 217
Bakan Yardımcılarının Mali Hakları ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 265
Danıştay Kanunu  277
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 323
İdari Yargılama Usulü Kanunu  341
Büyükşehir Belediyesi Kanunu 383
On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması
İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 413
Belediye Kanunu 435
İl İdaresi Kanunu 493
İl Özel İdaresi Kanunu 523
Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanun 555
Köy Kanunu 581
Tebligat Kanunu 613
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 635
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 647
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 691