Kategoriler

Vergi Kanunları (Güncellenmiş 14. Baskı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

98,00
44,10
58,80

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Basım Tarihi : Eylül 2019
Sayfa Sayısı : 1323
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-101-2
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe

14. Baskısı yapılan zengin içeriğe sahip bu mevzuat kitabımızda, son güncellemeleri yapılmış olan, vergi hukukuna dair 24 adet Kanunun tam metni yer almaktadır. İçeriği özenle hazırlanmış olan eserimiz ile vergi hukukuna dair aradığınız bilgilere kolayca erişebileceksiniz.


İÇİNDEKİLER
Vergi Usul Kanunu 1
Gelir Vergisi Kanunu 195
Kurumlar Vergisi Kanunu 361
Katma Değer Vergisi Kanunu 429
Özel Tüketim Vergisi Kanunu 497
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 549
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 571
Emlak Vergisi Kanunu 585
Damga Vergisi Kanunu 617
Harçlar Kanunu  657
Gider Vergileri Kanunu 763
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 777
Belediye Gelirleri Kanunu 841
Değerli Kağıtlar Kanunu 883
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun 887
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 895
Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun 905
Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 915
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 919
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar
 ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun (6111) 937
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu 1103
İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden
 Yapılandırılmasına Dair Kanun (6552) 1141
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (6736) 1235
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve
Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun (7020) 1283