Kategoriler

Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

815,00 489,00
995,00 597,00
1.190,00 714,00
1.350,00 810,00
1.595,00 957,00
1.750,00 1.050,00
1.940,00 1.164,00
2.135,00 1.281,00
2.345,00 1.407,00
2.495,00 1.497,00

Toplam

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi"nde; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,  İdari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere,

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

gibi Anayasa ve İdare Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlarkurulu kararı, özelge, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Yargı Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Yargı Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi