Kategoriler

Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

650,00
745,00
885,00
1.065,00
1.190,00
1.325,00
1.485,00
1.600,00
1.750,00
1.895,00

Toplam

Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketinde; Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine ve önemli bilgilere en güncel haliyle “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu başta olmak üzere,

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu,

Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Umumi Anlaşmaya Ek 6 Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun,

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Mali Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasında Finansman Mukavelesine Dair Karar,

Türkiye Cumhuriyeti İle Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Finansman Anlaşması,

gibi Avrupa Birliği Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük,yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol,genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Dış Ticaret Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Dış Ticaret Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Kaçakçılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi