Kategoriler

Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.190,00 714,00
1.485,00 891,00
1.750,00 1.050,00
2.025,00 1.215,00
2.345,00 1.407,00
2.610,00 1.566,00
2.885,00 1.731,00
3.175,00 1.905,00
3.445,00 2.067,00
3.765,00 2.259,00

Toplam

Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin..

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi”nde; Bankacılık ve finans işlemlerine ilişkin usul ve esasları ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz. 

Bu paketimizde;

Bankacılık Kanunu başta olmak üzere,

Banka Kartları ve  Kredi Kartları Kanunu,

Bankacılık İşlemleri Yapmave Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanun,

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki Ve Yeterlik Sınavları İle Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik,

Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşların Müşterilerinin Risk İşlemleri Hakkında Yönetmelik,

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği,

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği,

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik,

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü Ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik,

gibi Banka ve Finans Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm Finans mevzuatına Finans Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Finans Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Muhasebe ve Raporlama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi, 
Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi, 
Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi, 
Bankacılık ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

bulunmaktadır.

Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi